Hygienická opatření proti koronaviru


Uvědomujeme si, že virus nezmizí a musíme s ním a s rizikem nákazy žít, protože na začátku července bude očkovaná většina, ale ne všichni. Část fanoušků se více či méně obává účasti na hromadných akcích, proto chceme zodpovědně udělat taková opatření, abychom na FF riziko co nejvíc snížili, i nad rámec povinných opatření. Jubilejní 25. ročník proběhl na začátku července 2020 bez jediné nákazy! Každopádně každý má právo se rozhodnout o ne/účasti sám za sebe a nemá právo kritizovat rozhodnutí druhého.

Přijali jsme následující opatření, najdete i vyvěšená na místě. Spoléháme na vaši maximální spolupráci a zdravý rozum.

Organizace vstupu a podmínky pro účast z hlediska zabezpečení proti covid-19.


Příchod na Festival fantazie
Při příchodu na recepci Festivalu fantazie 2021 si připravíte:
Potvrzení ukážete pořadateli při vstupní kontrole v levé (z vašeho pohledu) části vstupu do hotelu Fantazie. Při opakovaném vstupu na recepci stačí vstupní páska platná pro aktuální den.
Pokud nemáte platné potvrzení, absolvujete měření teploty a samotest pod dohledem testera v pravé části vstupu do hotelu. Při samotestu se prokážete oficiálním osobním dokladem. Samotest si přivezete svůj nebo hradíte, připravte si drobné. Na výsledek čekáte venku. Od testera dostanete v případě negativního výsledku potvrzení, se kterým následně projdete vstupní kontrolou. Potvrzení si uschovejte, může být kontrolováno i později!
Děti do 6 let se netestují.

Odbavení na recepci
Na recepci projdete standardním odbavením ve dvou frontách:
Navíc oproti standardnímu odbavení ukážete znovu potvrzení.
Recepce vám vydá účastnickou obálku s ubytovenkou a stravenkou, infobrožuru, placku atd. dle vaší objednávky (tričko dorazí zřejmě až v pátek). Na štítku obálky je vypsána vaše objednávka, informace o platbě atd. Dále vám recepce připne vstupní pásku podle vašeho potvrzení:
Samotest doma, v práci apod. jen s prohlášením neuznáváme, nutno provést samotest na FF.
V Chotěboři oficiální testovací místo není a pro nás je nereálné zřídit oficiální testovací místo kvůli FF.
Pokud je vaše účast delší, než doba platnosti vaší pásky, dojdete si na další FF samotest a na jeho základě dostanete pásku na další dva dny. Do budovy a na zahrádku vzadu se dostanete pouze s páskou platnou v příslušný den. Na terase vpředu nepotřebujete vstupenku za předpokladu dostatečné volné kapacity.
Příklad: Příjezd první čtvrtek s PCR testem ve středu = vstupní páska se vstupem naposledy v úterý. Středa a pátek samotesty a tím je pokryté celé FF.

Pozitivní test
V případě pozitivního testu účastník okamžitě odjíždí domů bez náhrady všech plateb. Spolubydlící na pokoji/v třídě budou povinni se zdržovat pouze venku a s respirátorem po celý den (s výjimkou návštěvy WC), dál od ostatních účastníků. Budou podrobeni testu dvakrát až třikrát za první den, dvakrát další den. Z těchto samotestů si hradí pouze jeden denně. Pokud s tímto řešením nebudou souhlasit nebo ho nedodrží, budou rovněž vyloučeni z účasti bez náhrady plateb.

Riziko
Aktuální čísla jsou velmi dobrá, riziko nákazy je minimální, pokud budou všichni účastníci dodržovat pravidla opatrnosti.
Zůstává samozřejmě určité riziko, že někdo i po očkování nebo testu přijede nakažený nebo se nakazí cestou, že selže test atd., ale je to riziko hodně malé a vynulovat zcela nejde.

Povinnosti účastníků v průběhu Festivalu fantazie

Roušky a respirátory
Roušky nebo respirátory je účastník povinen používat ve vnitřních prostorách, pokud nekonzumuje. Konzumace (výhradně FF sortimentu stravování a občerstvení) je povolena v reFFtauraci (včetně jejího rozšíření do vestibulu), v herně a v čajovně. V programových sálech, předsálí a na chodbách povinnost používat roušky a respirátory zůstává.
Upozorňujeme ovšem, že pořadatelé nejsou povinni a ani schopni kontrolovat a vymáhat dodržování této státem nařízené povinnosti. Může se tak stát, že i v sálech atd. se budou pohybovat účastníci nesplňující tuto povinnost, nejsme schopni zajistit 100% ochranu pro účastníky s obavami. Zároveň to není důvodem pro vrácení plateb za účast.

Opatrnost
Účastníci jsou povinni zachovat maximální opatrnost a ohleduplnost vůči ostatním účastníkům:

Opatření na straně pořadatele Festivalu fantazie

Organizátoři
Stejné podmínky pro vstup a testování platí pro organizátory.

Úklid

Občerstvení