Hygienická opatření proti koronaviru


Uvědomujeme si, že virus nezmizí a musíme s ním a s rizikem nákazy žít. Část fanoušků se více či méně obává účasti na hromadných akcích, proto chceme zodpovědně udělat taková opatření, abychom na FF riziko co nejvíc snížili, i nad rámec povinných opatření. I když si myslíme, že riziko není nijak vysoké (na základě řady faktorů, získaných studiem dostupných informací několik hodin denně). Každopádně každý má právo se rozhodnout o ne/účasti sám za sebe a nemá právo kritizovat rozhodnutí druhého.

Sestavili jsme desatero opatření, budeme je průběžně upravovat a v aktuální podobě vyvěsíme na místě.

1. Čestné prohlášení o zdravotním stavu je účastník povinen předložit při příchodu na recepci. Účastníci vykazující příznaky covid-19 budou samozřejmě vyloučeni z účasti. K dispozici budou teploměry, zdravotníci, lékárnička...

2. Roušky jsou povinné v celé budově kromě restaurace a vyhrazeného místa u baru na sále. Zde se bude používání roušek řídit pravidly stanovenými vládou – pokud budou povinné s výjimkou doby samotné konzumace, je to jasné. Pokud povinné nebudou, i tak doporučujeme co nejvíc roušky používat. V herně je zakázáno konzumovat občerstvení, aby se tam nesundávaly roušky. Na pokojích je to samozřejmě na vzájemné dohodě spolubydlících, proto dáváme přednost předem domluveným spolubydlícím před jednotlivci. Roušky venku se budou řídit pravidly vlády a pravidly, která upřesníme dodatečně. Roušky (a rukavice) budeme prodávat na recepci i prát (v šatně). Roušky je nutné během dne střídat, aby si zachovaly účinnost.

3. Roušky budou nosit i pořadatelé, pořadatelé v občerstvení budou mít i povinné rukavice. Směny budou kratší, aby to v tom horku zvládli. Budeme důsledně hlídat standardní hygienické postupy u pořadatelů, minimalizujeme průnik pracovišť.

4. Speciální desinfekční tým bude v co nejčastějších intervalech obcházet celý hotel a bude desinfikovat místa, kam se nejčastěji sahá – kliky, prkénka na WC, baterie, zásobníky toaletního papíru a papírových ručníků, ovladače a klávesnice, stoly přednášejících… Desinfikovat se budou i pokoje při střídání ubytovaných (plus je tam 6 hodin mezi ubytováním, to je naprosto dostatečné).

5. Desinfekce bude k dispozici u vchodů a ve společných umývárnách a WC, aby si účastníci sami mohli ošetřit prkénko, budou-li chtít, desinfikovat si ruce při příchodu do hotelu apod..

6. Nebudeme používat vratné kelímky a možná ani sklo, spíš jednorázové kelímky. Protože umytí v myčce skla sice stačí k desinfekci mycím prostředkem, ale část účastníků tomu nemusí věřit. Talíře a příbory procházejí myčkou s vysokou teplotou a silnými mycími prostředky, zde riziko není žádné. Budeme denně měnit ubrusy apod.

7. V sálech hotelu dodržíme rozestupy řad a židlí, obdobně jako budou pravidla pro kina. Do kina prodáme max 90 vstupenek (mezi spolubydlícími nemusí být odstup, ale vynechává se každá druhá řada a mezi cizími musí být sedadlo volné). V programu budou povinné přestávky na důkladnější očistu a vyvětrání sálů.

8. Zavedeme noční klid, aby účastníci neponocovali a pod vlivem alkoholu neporušovali pravidla, aby sobě i ostatním zbytečně nesnižovali imunitu nedostatečným vyspáním. Budeme prodávat i ovoce (se saláty počítáme). Neplánujeme diskotéky uvnitř, řešíme, zda uděláme nějakou venku.

9. Budeme informovat, hlídat dodržování pravidel a rozloučíme se bez náhrady s těmi, kdo nebudou dodržovat pravidla.

10. Profesionální germicidní lampy jsou náš poslední trumf. Investujeme 200 tisíc Kč do germicidních lamp. To jsou UV lampy, které ničí roztoče, bakterie a viry, používají se například na operačních sálech nebo v choulostivých potravinářských provozech. Takové opatření nezavádějí prakticky nikde, tohle je opravdu vysoko nad rámec všech opatření, věříme, že to účastníci ocení. První nejsilnější lampa (do restaurace) už dorazila, další (do sálů a společných WC) dorazí před FF. Objednali jsme nejvýkonnější uzavřené typy s ventilátory, které čistí vzduch procházející kolem trubic, dají se tedy používat celodenně i za přítomnosti lidí.