Hygienická opatření proti koronaviru


Pandemie je v podstatě u konce. Desítky tisíc nakažených denně na tom nic nemění. Ano, i nadále covid-19 zabíjí víc, než chřipka, zejména neočkované a starší očkované s dalšími chorobami), ale již brzy se stane i v ČR běžnou chorobou, jejíž rizika se nevyplácí podceňovat, ale která už nebude likvidovat hospodářství a žití jako dosud. Až na určité malé výjimky ze zdravotních důvodů, má každý možnost se očkovat a předejít tak do určité míry onemocnění a určitě těžkému průběhu choroby. Kdo to neudělá, je sice hloupý a sobec, ale pro účast na FF to není překážka.

My nebudeme riziko podceňovat, proto zachováme určitá opatření i na Festivalu Fantazie 2022. A vy jistě opět zachováte slušnost vůči ostatním a dodržíte naše pravidla. Spoléháme na vaši maximální spolupráci a zdravý rozum. Případné výjimky budeme řešit jako jakékoliv porušení pravidel účasti.

Organizace vstupu a podmínky pro účast z hlediska zabezpečení proti covid-19.


Příchod a odbavení na recepci
Při příchodu na recepci Festivalu Fantazie 2022 si připravíte:
Na recepci projdete standardním odbavením ve dvou frontách:
Recepční před odbavením zkontroluje vaše potvrzení OTN, změří teplotu a pak probíhá odbavení standardně.
Pokud nemáte potvrzení OTN, absolvujete měření teploty a samotest pod dohledem recepce. Samotest si přivezete svůj nebo hradíte (100 Kč je cena za test a práci recepčního), připravte si drobné. V případě negativního výsledku budete odbaveni již standardní způsobem. V případě pozitivního výsledku odjíždíte domů bez náhrady zaplacených peněz a můžete se vrátit až po uplynutí 5 dní a s negativním testem.
Děti do 6 let se netestují.

V průběhu FF už k testování ani měření nedochází.

Povinnosti účastníků v průběhu FF

Roušky a respirátory
Roušky nebo respirátory je účastník povinen používat ve vnitřních prostorách, pokud nekonzumuje. Konzumace (výhradně FF sortimentu stravování a občerstvení) je povolena v reFFtauraci (včetně jejího rozšíření do vestibulu), v herně a v čajovně. V programových sálech, předsálí a na chodbách povinnost používat roušky a respirátory zůstává.
Upozorňujeme ovšem, že pořadatelé nejsou povinni a ani schopni kontrolovat a vymáhat dodržování této státem nařízené povinnosti. Může se tak stát, že i v sálech atd. se budou pohybovat účastníci nesplňující tuto povinnost, nejsme schopni zajistit 100% ochranu pro účastníky s obavami. Zároveň to není důvodem pro vrácení plateb za účast.

Opatrnost
Účastníci jsou povinni:

Účastníkům doporučujeme:
  • Dezinfikovat si ruce u obou vstupů do hotelu.
  • Dodržovat odstup, je-li to možné.

  • Úklid    Občerstvení