O nás

FFestivaly z.s.

Pořadatelem Festivalu Fantazie je neziskový spolek FFestivaly z.s., založený v r. 2001 členy sci-fi klubu Avalon (od r. 1994) jako SFK Avalon o.s. K přejmenování došlo v roce 2022. Cíle a prostředky spolku jsou popsány ve stanovách FFestivaly z.s. Příjmy spolku jsou věnovány na zlepšování programu, organizace a technického zajištění. Přes dobrovolnický charakter se pořadatel snaží o co nejvyšší profesionalitu.

FFestivaly z.s. má pět zaměstnanců.

Ostatní pořadatelé připravují a realizují festivaly ve svém volném čase jako dobrovolníci, bez odpovídající finanční odměny. Pořádání na místě dále podporují placení brigádníci. Většinu programu dobrovolně zajišťují desítky fanouškovských klubů a jednotlivců z celé ČR. Vedoucí programových linií a autoři pořadů dostávají symbolickou odměnu. Partneři festivalu zajišťují část programu a ceny do turnajů, pomáhají s propagací, částečně přispívají na provoz herny, účast hostů a podobně. Prostor pro spolupráci je otevřen pro jednotlivce i pro společnosti a organizace.

Kromě Festivalu Fantazie spolek FFestivaly pořádal PragoFFest (návštěvnost přes 10 tisíc fanoušků, poslední desátý ročník proběhl v roce 2019), GameFFesty spojené s FF, PragoFFestem nebo prvními dvěma FanCity a jednorázové akce jako například Parcon 2011, FutureCon 2004 a další.

FFestivaly z.s. spolupořádá Comic-Con Prague (návštěvnost prvního ročníku 23 tisíc fanoušků, druhého a třetího ročníku 18,5 tisíc, čtvrtého skoro 22 tisíc a pátého skoro 27 tisíc). Rovněž spolupořádá Comic-Con Junior (návštěvnost prvního ročníku 10 tisíc fanoušků, druhého 6 tisíc). Dále pořádal nebo stále pořádá malé cony FanCity / FF Speciál, Avalcon Classic a Silicon.

SFK Avalon v pronájmu provozuje hotel Fantazie v Chotěboři. Zajišťuje služby pro sportovní a taneční soustředění, školy v přírodě, dětské tábory, konference, školení a zasedání, plesy a večírky...


Festival Fantazie

Historie:

V roce 1996 se sešlo 100 fanoušků fantastiky v chotěbořském KD Junior na prvním Avalconu. V roce 1998 pořádal SFK Avalon národní Parcon, v roce 1999 se rozšířil program Avalconu a vznikl obecnější název Festival Fantazie.

V roce 2002 byl Festival Fantazie povýšen na celoevropský Eurocon a zároveň národní Parcon (rovněž v letech 2003, 2005).

Festivaly Fantazie rostly, až se staly největšími festivaly pop-kultury v ČR. A to prakticky bez dotací a sponzorů, přes komplikace způsobené státem (EET, zvyšování minimální mzdy, rostoucí administrativní nároky...) nebo rekonstrukcí jednotlivých budov festivalu.

Cílem pořadatelského týmu bylo vybudovat kvalitní, známou a hojně navštěvovanou sérii festivalů fantastiky a her s bohatým fanouškovským i profesionálním programem, velkými hernami a širokými a kvalitními službami. To se podařilo.

Přibližně v roce 2016 festival narazil na limity dané kapacitou ubytování v Chotěboři a od té doby je cílem zejména zlepšování jednotlivých parametrů, než extenzivní rozvoj. Stabilní účast je přes 12 tisíc fanoušků.

Festival Fantazie přivedl do ČR už 29 zahraničních herců a další zajímavé zahraniční hosty z řad spisovatelů, hudebních skladatelů, režisérů a výtvarníků. Pořadatelé vymysleli a realizovali řadu přelomových změn, jdou příkladem ostatním českým conům a festivalům podobného druhu.

Festival Fantazie je pořádán fanoušky pro fanoušky a v některých parametrech je stále na světové špici. Většinou desetidenní program této doslova fantastické dovolené na začátku letních prázdnin zahrnuje kolem 1200 pořadů, desítky turnajů a 40 filmů v kině.

Festival Fantazie nadále zůstává fanouškovský, přesto trvale usiluje o profesionální provedení a maximální spokojenost účastníků. Organizace, program a služby se neustále zlepšují.

Současnost:

25. ročník Festivalu fantazie v roce 2020 byl postižen epidemií covid-19. Kvůli omezení velikosti akcí byl přesunut do hotelu Fantazie, účast dosáhla cca 4000 fanoušků. Ke kulatému ročníku vznikl nový web.

26. ročník Festivalu fantazie v roce 2021 byl stále pod vlivem epidemie covid-19, nově i pod vlivem havárie v Sokolovně a zastavené přístavby kina. Účast v hotelu Fantazie dosáhla cca 6000 fanoušků. Ročník 2021 byl úspěšnější, ale FF včetně provozu hotelu Fantazie stále bojuje o přežití. Novinkou byla změna grafického stylu, vznik maskota jménem SuperFFan.

27. ročník Festivalu Fantazie v roce 2022 proběhl opět v hotelu Fantazie. Kino nebylo nadále k dispozici a dopady epidemie covid-19 na účast přetrvávaly, i když účast byla ze tří "hotelových" ročníků nejvyšší.

V roce 2023 konečně nastaly podmínky pro návrat FF do tradičních prostor a k tradiční velikosti, takže 28. ročník se snažil o obnovení a naopak ještě větší rozvoj Festivalu Fantazie. To se podařilo částečně - FF jako takový sklidil u návštěvníků velký úspěch, ale neúspěšný byl pokus nabídnout herecké hosty a fotografování a podepisování s nimi, rovněž tak pokus nabídnout speciální pořady - divadlo, závěrečný večer...

V roce 2024 se redukcí speciálního programu a soustředěním na propagaci na sociálních sítích pokusíme zvýšit počet účastníků v tradičních prostorách.


Václav Pravda


Ing. Václav Pravda vedl několik let vzdělávací centrum Hewlett-Packard. Nejdříve při této práci a poté na plný úvazek pořádal Festivaly Fantazie a další cony. Na svém kontě má již více než 60 úspěšných akcí. V posledních letech kromě jejich pořádání provozuje také hotel Fantazie v Chotěboři. Na Comic-Con Prague a Comic-Con Junior má na starosti zejména program a organizaci.