O nás

SFK Avalon o.s.

Pořadatelem Festivalu Fantazie je neziskový spolek SFK Avalon o.s., založený v r. 2001 členy sci-fi klubu Avalon (od r. 1994). Cíle a prostředky spolku jsou popsány ve stanovách SFK Avalon. Příjmy spolku jsou věnovány na zlepšování programu, organizace a technického zajištění. Přes dobrovolnický charakter se pořadatel snaží o co nejvyšší profesionalitu.

SFK Avalon má čtyři zaměstnance.

Ostatní pořadatelé připravují a realizují festivaly ve svém volném čase jako dobrovolníci, bez odpovídající finanční odměny. Pořádání na místě dále podporují placení brigádníci. Většinu programu dobrovolně zajišťují desítky fanouškovských klubů a jednotlivců z celé ČR. Vedoucí programových linií a autoři pořadů dostávají symbolickou odměnu. Partneři festivalu zajišťují část programu a ceny do turnajů, pomáhají s propagací, částečně přispívají na provoz herny, účast hostů a podobně. Prostor pro spolupráci je otevřen pro jednotlivce i pro společnosti a organizace.

Kromě Festivalu Fantazie SFK Avalon pořádal PragoFFest (návštěvnost přes 10 tisíc fanoušků, poslední desátý ročník proběhl v roce 2019), GameFFesty spojené s FF, PragoFFestem nebo prvními dvěma FanCity a jednorázové akce jako například Parcon 2011, FutureCon 2004 a další.

SFK Avalon spolupořádá Comic-Con Prague (návštěvnost prvního ročníku 23 tisíc fanoušků, druhého ročníku 18,5 tisíc). Dále pořádá malé cony FanCity / FF Speciál, Avalcon Classic a Silicon.

SFK Avalon v pronájmu provozuje hotel Fantazie v Chotěboři. Zajišťuje služby pro sportovní a taneční soustředění, školy v přírodě, dětské tábory, studentské konference, školení a zasedání, plesy a večírky...


Festival fantazie

Historie:

V roce 1996 se sešlo 100 fanoušků fantastiky v chotěbořském KD Junior na prvním Avalconu. V roce 1998 pořádal SFK Avalon národní Parcon, v roce 1999 se rozšířil program Avalconu a vznikl obecnější název Festival fantazie.

V roce 2002 byl Festival fantazie povýšen na celoevropský Eurocon a zároveň národní Parcon (rovněž v letech 2003, 2005).

Festivaly fantazie rostly, až se staly největšími festivaly pop-kultury v ČR. A to prakticky bez dotací a sponzorů, přes komplikace způsobené státem (EET, zvyšování minimální mzdy, rostoucí administrativní nároky...) nebo rekonstrukcí jednotlivých budov festivalu.

Cílem pořadatelského týmu bylo vybudovat kvalitní, známou a hojně navštěvovanou sérii festivalů fantastiky a her s bohatým fanouškovským i profesionálním programem, velkými hernami a širokými a kvalitními službami. To se podařilo.

Přibližně v roce 2016 festival narazil na limity dané kapacitou ubytování v Chotěboři a od té doby je cílem zejména zlepšování jednotlivých parametrů, než extenzivní rozvoj. Stabilní účast je přes 12 tisíc fanoušků.

Festival fantazie přivedl do ČR už 25 zahraničních herců a další zajímavé zahraniční hosty z řad spisovatelů, hudebních skladatelů, režisérů a výtvarníků. Pořadatelé vymysleli a realizovali řadu přelomových změn, jdou příkladem ostatním českým conům a festivalům podobného druhu.

Festival fantazie je pořádán fanoušky pro fanoušky a v některých parametrech je stále na světové špici. Většinou desetidenní program této doslova fantastické dovolené na začátku letních prázdnin zahrnuje kolem 1500 pořadů, z toho desítky turnajů a 50 filmů v kině.

Série FFestivalů nadále zůstává fanouškovskou, přesto trvale usiluje o profesionální provedení a maximální spokojenost účastníků. Organizace, program a služby se neustále zlepšují.

Současnost:

25. ročník Festivalu fantazie v roce 2020 byl postižen epidemií covid-19. Kvůli omezení velikosti akcí byl přesunut do hotelu Fantazie, účast dosáhla cca 4000 fanoušků. FF a celý SFK Avalon včetně provozu hotelu Fantazie bojuje o přežití a doufá v lepší 26. ročník v roce 2021. Ke kulatému ročníku vznikl nový web.

26. ročník Festivalu fantazie v roce 2021 byl stále pod vlivem epidemie covid-19, nově i pod vlivem havárie v Sokolovně a zastavené přístavby kina. Účast v hotelu Fantazie dosáhla cca 6000 fanoušků. Ročník 2021 byl úspěšnější, ale FF a celý SFK Avalon včetně provozu hotelu Fantazie stále bojuje o přežití. Novinkou byla změna grafického stylu, vznik maskota jménem SuperFFan.

27. ročník Festivalu fantazie v roce 2022 proběhne opět v hotelu Fantazie. Kino nebude nadále k dispozici a lze se obávat dopadů epidemie covid-19 na účast, zároveň FF nemůže riskovat. Snad budou v roce 2023 podmínky pro návrat FF do tradičních prostor a k tradiční velikosti.


Václav Pravda


Ing. Václav Pravda vedl několik let vzdělávací centrum Hewlett-Packard. Nejdříve při této práci a poté na plný úvazek pořádal Festivaly Fantazie a další cony. Na svém kontě má již více než 60 úspěšných akcí. V posledních letech kromě jejich pořádání provozuje také hotel Fantazie v Chotěboři. Na Comic-Con Prague má na starosti zejména program a organizaci.