Připravujeme pro vás bohatý venkovní program, abyste se protáhli, vyvětrali, odpočinuli... Postupně doplňujeme.

Procházky


Procházka k Obolcům

Parametry: 4 km, nenáročná procházka, 1,5 až 2 h.
Zajímavosti: Nádržka (rybník), Obolecké skalky, výběh muflonů, hnízdo čápů, kostel svatého Jakuba, náměstí s kašnou.
Plánek trasy

Na samotě u lesa. Malá Obolecká skalka mezi stromy. Ohrada s muflony a krocany.

Popis: Od dveří restaurace vpravo po schodech ke garáži a silničkou do kopce. Za kopečkem kolem kontejnerů doprava po polní cestě kolem rybníka Nádržka a letního areálu Na Nádržce (rockové zábavy, diskotéky apod.) stále rovně po polní cestě. V bodě 3 lze pokračovat dále kolem domu a rybníčku u něj nebo se dát doleva přímo k bodu 4 a projít mezi Oboleckými skalkami (na malé je dobrá příležitost se vyfotit). Po polní cestě doleva do města, kolem ohrady s muflony, krocany a dalšími zvířaty. Na úrovni dětské prolézačky v podobě lodi se podívejte doleva do ulice, na střeše tam je stojan s čapím hnízdem. Do kopce po silnici, u Kavárny se zmrzlinou a výbornými dorty buď zacházkou doleva podél školy a malou uličkou ke kostelu a od kostelu pak kolem MÚ na náměstí s renovovanou kašnou nebo rovně podél školy ulicí Buttulova přímo na náměstí. Po občerstvení na náměstí pak dolů s kopce k hotelu Fantazie.


Procházka ke kapličce svaté Anny

Procházka údolím řeky Doubravy 1

Procházka údolím řeky Doubravy 2

Procházka zámeckým parkem


Taneční

Sportovní a zábavný

Bojový a akční