Pseudohumanismus

Václav Pravda

 

    

    V souvislosti s tématem debaty s Františkem Novotným a Ondřejem Neffem na Bohemiaconu (viz SCI-FI ACTION str.10), chci se i já zamyslet nad nebezpečím, které lidstvo v blízké budoucnosti čeká. Souhlasím s názory obou pánů, které se týkají hrozby přelidnění a kladení překážek církví, která bude vehementně bránit právo zárodku na život, bez ohledu na práva rodičů. Církev, a nejen ona, se bude i nadále ohánět humanitou, právy božího tvorečka a pokyny nějaké vyšší bytosti - Boha (ačkoliv s ním nikdo nemluvil, jeho současné názory jsou neznámé a propagované myšlenky jsou světu předkládány lidmi a také lidmi vymyšlené). Nechci rozebírat otázku církve jako takové, ani se nechci podrobněji zabývat náboženstvím. Chci jen zaměřit pozornost na širší souvztažnost.
    Díky nedokonalosti demokracie vládnou světu průměrní lidé, kterých je samozřejmě nejvíc a kteří prostřednictvím svých jen lehce nadprůměrných zástupců přizpůsobují svět svým průměrným myšlenkám. To je velké nebezpečí, protože podle mého názoru se v našem konzumním světě průměr neustále snižuje, průměrné obecné znalosti a morální hodnoty upadají. Jak upadají běžné drobné morální hodnoty a pravidla chování, které jsou skutečně důležité, tím více se proklamují "velké morální myšlenky". Běžný věřící i nevěřící Vám sice nedá přednost ve dveřích, nechá své děti řvát a ničit věci, rozkrade v práci na co přijde a ještě se bude cítit jako vítěz, ale zato bude hlásat myšlenky potravinové pomoci (neefektivní a díky které si příslušné organizace zajistí pohodlné živobytí a místní pohlaváři blahobyt), bude bránit matkám a otcům svobodně se rozhodnout, zda jsou připraveni pro zodpovědnou výchovu dítěte (takže život budou mít zkažený s největší pravděpodobností všichni), bude dávat okatě najevo, že je v pořádku, když se společnost stará o vězně, nakažené prostitutky, notorické opilce a narkomany v drahých zařízeních (aniž by mu přišlo na mysl, že tito lidé si svou nezodpovědností zavinili většinu problémů a stav sami) a bude podléhat velkým slovům a gestům politiků a představitelů církví. Tento pseudohumanismus je skutečně nebezpečný. Budeme se starat nejen o příživníky, budeme se starat o nepřizpůsobivé Rómy, budeme se ve světovém měřítku starat, aby každý měl svá práva a mohl je svobodně porušovat, budeme milí k vrahům, teroristům, tyranům, despotům, ničitelům životního prostředí, megalomanským armádním činitelům a sobeckým politikům, budeme tak dlouho upřednostňovat práva jednotlivců a skupin před právy lidstva, až nám tito jednotlivci zapříčiní konec světa v té podobě, ve které jej známe. Je jedno, jestli masa vyhladovělých a nemocemi nakažených lidí z přelidněné Číny, Indie, Afriky zaplaví ostatní svět, jestli skončíme v křečích jaderné války nebo jestli nové a nové genetické a chemické výzkumy vypustí do světa mutantní viry a jedovaté látky, máme také možnost zahynout pomaleji na následky totálního zničení životního prostředí. Jen si vybrat. Já osobně bych si vybral jinou planetu obývanou inteligentními a zodpovědnými tvory, ale tuto možnost zatím žádná cestovní kancelář nenabízí. Jde tedy o to, aby se začalo uvažovat také nad právy lidstva a přejít od prvních třech Asimovových zákonů robotiky k nultému zákonu. A abych se vrátil k počátku mé úvahy, začátkem by mohlo být právě řešení problému kontroly porodnosti.
 
k obsahu ZA 5
na Dvory Chaosu
ke Zbraním Avalonu