3. Večer Fantazie

Václav Pravda

 

    

    Všechno bylo trochu narychlo. Když jsme se na jedné listopadové schůzce domlouvali na tradiční vánoční schůzce, mluvili jsme i o tom, jaký program zvolit. Dlouho už jsme nehráli žádnou hru a tak padlo slovo Dračí doupě. A to, že by se o hrách dala udělat přednáška, taková ta vysvětlující seznamující. A od toho už byl jen krůček k návrhu, abychom uspořádali další Večer Fantazie, v podstatě takový minicon z domácích zdrojů. Škoda bylo jen to, že jsme neměli čas dát pozvánku do Ikarie, třeba by pár lidí přijelo. Příště budeme plánovat více dopředu. Zvlášť když program stál za to.
    27.12., všichni obtloustlí po cukroví a salátu, jsme se sešli v Junioru. Už dopoledne v deset hodin. Začal jsem seznamovat s novinkami, zmínili jsme se i o Draconu těm, kteří tam nebyli. Pak jsme se vrhli na stanovy, na jejich doladění. To chvíli zabralo, takže na to nejdůležitější zbylo jen málo času. Chtěli jsme původně vytvořit celou myšlenkovou mapu Euroconu, abychom si rozdělili oblasti úkolů už teď, ale stihli jsme před obědem jen část. Zbytek doděláme na lednových schůzkách.
    Kluci šli většinou na oběd do Panského domu, já domů. Vzhledem k tomu, že máma nebyla doma a já nevěděl, co si dát, nakonec jsem skončil u housky. Vrátil jsem se do Junioru a začal pracovat na přípravě textů pro disketu, kterou jsme slíbili návštěvníkům. Hodlal jsem na ni dát Manuál, představení klubu, nějaké přednášky i s obrázky. V průběhu odpoledne se mi skutečně podařilo připravit docela zajímavý obsah.
    Program jsem zahájil já, přivítáním a představením klubu. Skoro nebylo ani komu klub představovat, protože kromě dvou zájemců, kteří se zúčastnili už předchozí schůzky, přišli jen dva další. Doplatili jsme na slabou a pozdní propagaci a na to, že naše plakáty ve městě někdo systematicky likviduje. Pokračoval jsem pak přednáškou o rozdílech mezi ufology a scifisty.
    Petr Musílek přečetl další kapitolu ze života Acylpyrina Hystepse a navázal představením divadla Schod spolu s Milanem Knobem. Pavel Koten přednesl astronomické novinky, Milan mluvil o spolupráci s časopisem Fantastická Fakta, já o Fandomu, a hned nato stručně o Euroconu. Petr Musílek přečetl jednu svoji povídku a Tomáš pak představil novým klukům hry – Dračí Doupě, Magic atd. Ještě jsme pozvali na Avalcon a už byl na pořadu Matrix. Začali jsme ve tři hodiny, skončili po deváté.
    Kluci stihli při Matrixu i občerstvení v podobě vodky a fernetu, poseděli v předsálí, trochu tam rapovali a kecali o muzice.
    Bylo to fajn, protože řadu věcí si lze vyposlechnout i jako člen klubu, nejen jako zájemce z ulice. Sešlo se nás hodně a ještě nás přibylo, protože přímo na Večeru Fantazie do klubu vstoupili tři kluci a čtvrtý pán, Milanův známý, pravděpodobně vstoupí také. Užili jsme si všichni a určitě přichystáme další Večer Fantazie.
 
k ZA 31
k Reportážím
k ZA
na start