Podzimní Porada SF klubů 2000   

Václav Pravda

 

    

    Na poradu se mi ani nechtělo a tak jsem vítal, že se koná v Březové, kam se dá dojet až v sobotu ráno a hned zase odjet. Vyrazili jsme s Láďou Pátkem. Navigoval mě lepší cestou, než jsem jel minule. Pozdravili jsme se se známými a porada začala ve čtvrt na deset návrhem programu.
    Hodnocení úkolů z minulé porady proběhlo rychle, protože většina úkolů byla skutečně splněna. Chválíme Radu a předsedu. Sčítání ukázalo, že na poradě je 30 klubů ze 45 a 2 slovenské (z 23). Následovala zpráva o hospodaření Fandomu, vysvětlení Petra Konupčíka ohledně problémů ST conu na Parconu. Přemek navrhl zdravici PSSTC, jejíž text byl odsouhlasen. V deset začal mluvit Přemek o Parconu 2001, který se bude konat v Suchdole na kolejích. Info na www.parcony.cz.
    Diskuse o poradách zatím ponechala jarní poradu a diskusi o podzimní odsunula. Návrh na konání některých věcí na conech bude muset uzrát. Termín 6.-8.4. Březová nad Svitavou. V další debatě byla odsouhlasena částka 5000,- za pronájem značky Parcon. Kandidatura do Rady se tak nějak vklínila, aby mohl odjet Netopejr. Do ní se ale ještě vklínilo hlasování o výši příspěvku, byl stanoven na 300,- Kč poté, co jsem se zavázal zaplatit 4000,- z peněz Euroconu za registraci Parconské známky. Poobědový návrat ke hlasování znamenal, že jsem se opět dostal do Rady, spolu s Pagim (předseda), Pepou Vašátem, Pavlem Mikuláštíkem a Marvinem (hospodář).
    Na pořadu bylo poděkování Egonovi a Netopejrovi a Rada zasedla v novém složení. Proběhla prezentace všech dalších conů, pak jsem se rozpovídal o Euroconu. Parcon byl odsouhlasen jako součást Euroconu. Podal jsem ještě zprávu LPN o problémech s obsluhou stolku na conech. A došlo k velmi dlouhé a úmorné debatě o statutu cen Ludvík a Mlok za zásluhy. Po několika letech dohadů jsme se konečně domluvili na přesnějším znění. Aspoň se všichni vybouřili.
    Z porady jsem původně plánoval odjet velmi brzy a nalákal jsem na to i Přemka, ale vzhledem k zařazení rokování o Randalfovi až na samotný konec programu, vydržel jsem. A dobře jsem udělal, protože se konečně dořešila jedna stará ostuda. Ještě před poradou jsem požádal o dořešení celé situace na konferenci, proběhla debata. Musel jsem ale vyvrátit představu několika zabedněnců o tom, že Randalfovi jdu po krku ještě kvůli tomu, jak mizerně udělal Parcon 98 v Kopřivnici. Upozornil jsem na to, že Randalf nesplnil své sliby dané v souvislosti s Parconem – zaplacení přeplatků za ubytování a peněz vybraných za (ne z jeho viny) nedodané Mloky. Požádal jsem Poradu o jasné stanovisko k tomu, že tyto sliby Randalf nesplnil a splnit patrně nehodlá, vzhledem k tomu, co mně a Přemkovi řekl na Istroconu. Ostraváci se přidali s popisem, jak se Randalf staví k dluhům vůči pořadatelům Bilconu. Proběhla krátká debata a nakonec porada odhlasovala, že Randalfovy sliby považuje za závazné a uložila Radě úkol situaci vyřešit s předpokladem, že nejdříve bude Randalfovi napsán dopis s výzvu k řešení, dále bude napsán dopis SFK Radegast, aby Randalfa přiměl k dořešení. Egon Čierny, který má špatné zkušenosti s jinými SF lumpy, byl nekompromisní a požadoval vyloučení SFK Radegast, pokud Randalf nesplní sliby a Radegast se nadále nechá Randalfem zastupovat.
    Celkově jsem měl tentokrát dobrý pocit, protože porada byla většinou velmi věcná a typické kecaly o ničem už okřikuje přímo publikum, řada věcí, které byly na jarní poradě řečeny a které jsem tenkrát pokládal jen za řeči a byl jimi zklamaný, se Radě a Pepovi Vašátovi podařilo opravdu uskutečnit. Pepa tak splnil své předsevzetí uvést do pořádku oficiální náležitosti Fandomu, dořešila se tedy změna adresy ve stanovách a další věci. Pochopitelně jsem byl také spokojený s tím, jak dopadla kauza Randalfovy sliby. Co mě mrzí stále, je neúčast mladších klubů. Protože pak o Fandomu rozhodují ti, kdo tvoří jen jeho část.
 
k ZA 30
k Reportážím
k ZA
na start