Multipack

Marvin + Václav Pravda

 

    

    Jen mírná reakce na předchozí názory týkající se problematiky tzv. přídavných conů (tento termín není ideální, ale nepoužívám ho v jakémkoli negativním smyslu) probíhajících paralelně ke conu střešnímu. Přiznávám, že jsem se ve svém původním článku dopustil jisté chyby (a tou nemyslím, že jsem se zmínil o Avalconu) – byl jsem ve svých zevšeobecňujících závěrech příliš stručný a vynechal jsem některé věci, které mi připadaly zřejmé. Pochopitelně jsem volil poněkud bombastičtější titulek než bylo vyznění celého článku, k demonstraci jsem si vybral skutečně exemplární příklad a moje vize byly patřičně efektně pochmurné (ale nelze přece říci, že vyskytují-li se někde zde popsané obecné problémy v menší míře, že se nevyskytují vůbec a ani v budoucnu se nevyskytnou).
    Takže, podle mého názoru by o umístění nějakého programu do konkrétních prostor měla rozhodovat (kromě technických požadavků) jeho atraktivnost a nikoli mechanická příslušnost k nějakému tématu. Virtualizací přídavného conu jsem nemyslel jeho zrušení v propagačních a programových materiálech conu (jak se zbrklostí vlastní jeho úsudku vydedukoval Vašek Pravda), ale např. právě umístění alespoň jednoho (nejlepšího) programu tohoto přídavného conu do hlavního sálu – což by si určitě zasloužil a také by to napomohlo sebevědomí a pocitu vítanosti specializovaněji zaměřených fanoušků. A naopak: nenajde-li se v speciálu ani jeden pořad dostatečné kvality, mělo by to vést k zamyšlení, zda právě vyčleněním samostatné programové linie nedochází k zbytečnému tlaku na kvantitu pořadů na úkor kvality. Dále by se takto mohly využít tématicky spřízněné filmy, které jsou z technických důvodů zpravidla promítány ve specializovaných videomístnostech. To vše by bylo vhodně graficky vypíchnuto ve všeobecném programu conu, což lze udělat i přehlednou formou (je možno ponechat i zvláštní vydání programu jen toho kterého speciálu). Přilákání většího okruhu fanoušků a z toho logicky plynoucí větší komerční úspěšnost tímto není nijak dotčena, stejně jako poskytnutí relativně samostatného prostoru subžánru v rámci širokého spektra fantastiky (protože jsem byl nesmyslně obviněn z dělení či kádrování fanoušků po vzoru údajných fandomových tradic, neodpustím si osobní poznámku – kde Vašek Pravda kdy viděl nějaký čistě SF con?). To, že jsou sami fanoušci subžánru spokojení se samostatnými prostorami (a rozdíl mezi samostatným objektem a místností tuto separaci zmenšuje jen částečně) a že je to nepochybně pro pořadatele pohodlnější, není důvod pro zavržení celé koncepce.
    To je definitivně vše co jsem k tématu chtěl napsat (jistě k velké úlevě zúčastněných) a je to jen námět, nikoli manuál pro pořadatele conů. Závěrem doporučuji laskavým (zainteresovaným) čtenářům znovupřečtení svého původního příspěvku, zejména pak Vaškovi, které ve své pochopitelné a vášnivé obhajobě svého conu udělal z mé maličkosti místo osvíceného reformátora zkostnatělého konzervativce, přičemž mi připsal názory které jsou velmi vzdáleny mým názorům skutečným.
    Martin „Marvin“ Žourek (umírněný trekkie, fanda Star Wars atd.)
   
    Multipack!
    Jen krátké poznámky na závěr debaty.
    1. Vybrat výjimku jako modelový příklad pokládám stále za nešťastné. A vyvozovat z neúspěšné výjimky chyby koncepce ostatních conů je střelba mimo terč. Z článku Gudrun vyplývá, že nejsem sám, kdo nesouhlasí s Marvinovým zobecněním. Nicméně s většinou vývodů nebo nápadů Marvina souhlasím a souhlasil jsem i v mém prvním ohlasu, jen upozorňuji, že sebelepší nápady mohou narazit na nějaké obtíže při praktickém provedení (viz mnou uváděné technické důvody, ke kterým Marvin nepřihlédl). A pak se teprve ukáže, jestli stojí za realizaci a také jestli je lidé přijmou. Nezavrhuji celou koncepci, jak se zbrklostí vlastní jeho úsudku vydedukoval Marvin.
    2. Děkuji tímto za rady, zamyslím se jistě nejen já, ale i další pořadatelé multipacků, zda by jich šlo využít v praxi a jak. Nicméně Marvinovi, členovi pořadatelského týmu Draconu připomínám, že Dracon se jeho radami neřídí a programové linie zrovna nesyn-chronizuje, jak Marvin pokládá za vhodné. Každý máme svůj styl, toto není útok na Dracon.
    3. Výsledkem debaty naší debaty je předpokládám: Multipack ano, ale pozor na provedení, aby nesklouzlo k separaci fanoušků.
    Václav Pravda
 
k ZA 30
k Publicistice
k ZA
na start