Proti třem

Václav Pravda

 

    

    "Kapitáne, senzory zachytily neidentifikované objekty umělého původu s vlastním pohonem."
    Celou lodí zazněly signály pohotovosti 3. stupně. "Pokračujte ve sledování."
    Kapitán Ronnad P. Tritt stiskl tlačítko interkomu: "Posádce. Potvrzení vyhlášení pohotovosti 3.stupně. Neznámé objekty v dosahu senzorů. Obvyklá opatření. Konec."
    "Podle rozdělení objemu hmoty půjde patrně o 3 bojové lodě, původ a výzbroj zatím nejsme schopni určit. Vzdálenost 38,6GM. Přibližují se pomalu, relativní rychlost 0,08 světelné."
    "Poslední střetnutí s rojem ormilánských torpédových člunů poškodilo náš pravý motor a levý motor a značně vyčerpalo zásoby energie pro ochranný štít. Chci, Arno, abys na základě dalších informací posoudil naše šance na útok."
    "Kapitáne, potvrzeny tři lodě, ormilánské lehké křižníky Drowd s pravděpodobností 0,7."
    "Děkuji, Dale. Přejděte na kurs 12 podle instrukce 4."
    Kapitán se obrátil ke svému hlavnímu technikovi. Jejich oči se setkaly. Rozuměli si i beze slov. Služební povinností při takové přesile protivníka byl ústup. Tomuto rozhodnutí nahrával technický stav jejich lehkého křižníku Lion třídy ORINO. Nikomu z mužů se ale nechtělo utíkat bez boje, i když nemohli očekávat žádnou pomoc.S přimhouřením očí a s charakteristickým úsměvěm, který svědčil o tom, že vyslovená slova nejsou tak docela v souladu s pravidly flotily, vysvětloval Arno Dempsey své stanovisko:
    "Jedná-li se opravdu o tři křižníky Drowd, ..."
    "Pravděpodobnost 0,9, kapitáne."
    "... potom s poškozenými motory nebudeme schopni úniku, protože únikový manévr si vyžádá více času než obvykle a tři lodi jsou schopny nás úspěšně pronásledovat. Kromě toho se dostaneme vůči nim do nepříznivé pozice pro jaké- koliv obranné a útočné manévry. Technici pracují na opravách, do dokončení zbývá 9 hodin. Potom budou motory schopny polovičního výkonu,což nám umožní únik. Ochranné štíty vydrží při průměrném zatížení 6 hodin. Doporučuju zaútočit, snížíme-li jejich počet, budeme mít více času na opravu a větší šanci na únik."
    "Tvůj názor Dale?"
    "Útok po dobu tří hodin s úsporným režimem ochranných štítů, obrana s plným výkonem štítů a s přípravou na ústup v poslední hodině. Technici z výsadku se připojí k Arnovým technikům, tím se čas opravy o něco zkrátí."
    Znovu spínač interkomu:"Posádce. Pohotovost 2.stupně. Chystaný střet se třemi ormilánskými Drowdy za 20 minut. Únik možný za devět hodin. Technici z V-komanda se do deseti minut ohlásí u Arno Dempseye. Až do odvolání podléhají jeho velení. Konec."
    Tritt sledoval na obrazovce přibližujícího se nepřítele. "Dva Drowdy nesou torpédový člun! Dale, okamžitě zahájit přípravu útočného modulu! Jeho poškození nejsou rozsáhlá."
    V interkomu lodi se ozvalo:"Potřebuji dobrovolníka z V-komanda pro řízení útočného modulu. Navede na sebe tor- pédové čluny a ochrání Lion před jejich útokem."
    Interkom zmlkl, ale velící důstojník V-komanda již vybíral z hlásících se mužů. Na obrazovkách hlavního počítače na velitelském můstku probíhalo vyhodnocování variant útoku a obrany, propočítávaly se trajektorie letu, možnosti manévrování s ohledem na případná další poškození. Kapitán seděl ve svém anatomicky tvarovaném křesle a soustře- ďoval se na nadcházející boj. Pomalu v něm dozrával nápad, který si na svém terminálu hned ověřil.
    "Počítač odsouhlasil možnost úspěšného průletu rojem Drowdů, tím znemožníme na nějaký čas palbu. Otočkou na hranici únosnosti pohlcovačů přetížení bychom se jim měli dostat do zad. Jejich výzbroj má na zádi slabiny. Problé- mem budou torpédové čluny, jejichž palbu musí vázat náš modul po dobu otočky."
    "Průlet rojem nebyl dosud vyzkoušen v praxi, teoreticky možný je, ale příliš riskantní. Přiblížení Drowdů k sobě natolik zmenší mezeru mezi jejich ochrannými štíty, že nelze vyloučit kontakt s naším štítem a zničení obou lodí."
    "zahaj propočet kursů a naprogramuj instrukce útočnému modulu. Nemám v úmyslu nás obětovat, zahájíme manévrem, který by podle standardní taktiky Ormilánců měl jejich roj rozdělit."
    Upravené propočty probíhaly dál, senzory upřesňovaly polohu a kurs Drowdů, který se změnil jen jednou, vstříc Lionu. "Vědí o nás, ale jsou to asi nováčci, kteří se hned hrnou do boje."
    "za dvanáct minut zahaj manévr pro rozdělení roje."
    "Posádce. Připravte sebe i loď na prudké změny kursu a přetížení. Odpoutávací manévr zahájíme za jedenáct a půl minuty. Vyhlášení poplachu 1.stupně za sedm minut. Konec."
    Čas uplynul a zahájení boje signalizovala první změna kursu.
    Posádka na obrazovkách sledovala pozorně roj ormilánských lodí, které se v široké zatáčce snažily přizpůsobit nové- mu směru unikajícího protivníka. Kapitán čekal na vhodnou chvíli pro další změnu. Ta přišla asi po třiceti minutách, kdy se formace Drowdů roztáhla do větší šíře.
    "Kurs 25/6 podle instrukce 7.Rychlost snížit na 0,1 světelné."
    Další manévr ještě více zvětšil rozestupy mezi útočníky. Bylo jasně vidět, že jedna z lodí zůstává pozadu a hůře ma- névruje.
    "Poškození Drowdu usnadní průlet rojem i útok. Změna na kurs 18/3 podle instrukce 5! Vývoj rychlosti až na 0,4 světelné podle křivky 321 + 20%!"
    Pohlcovače nezvládaly tak prudké nárůsty přetížení a nepohlcená energie tiskla posádku do křesel. Výsledek manév- ru byl ale nade všechna očekávání. Simulace ukazovaly prudkou otočku a zvýšení rychlosti. Lion se přiblížil roji Drowdů, Dale jemně korigoval kurs, chvilka napětí ... a Lion proletěl rojem !
    "Snižování rychlosti podle křivky 115 - 25%. Vím, že je to riskantní, ale zvýší to naše šance na úspěch."
    Znovu pocit trhání zaživa, pot vyvstávající na čelech a bolestná úleva při dokončení brzdění.
    "Otočka na kurs 12 podle instrukce 5 -20%. Torpédové čluny zatím neútočí. Vypuštění modulu až po dokončení obratu. Pohotovost palebných systémů. Arno, po otočce pokračujte v opravách, už s vámi nebudeme tak házet."
    "Obrat dokončen, modul katapultován."
    Nepřátelské křižníky nezareagovaly podle očekávání hned a ,zatímco Lion k nim mířil zezadu, prováděly pomalý obrat. Od Drowdů se odpoutaly torpédové čluny. Jenže to už bylo pozdě na to, aby ohrozily Lion v nejchoulostivěj- ším místě jeho dráhy - při otočce. Modul teď měl snadnou úlohu vypořádat se s pouhými dvěma čluny. Čluny vypá- lily první salvu. Ochranný štít si s ní poradil a modul opětoval palbu laserovým kanonem. Bylo vidět, že se pilot sna- ží dostat z poškozeného stroje maximum. Jedna salva zasáhla právě vystřelené torpédo ještě v blízkosti člunu. Zátěž násobného výbuchu ochranné štíty nevydržely a torpédový člun byl zničen. Druhý člun se mezitím dostal blíže k mo- dulu a účinek jeho zbraní se zvýšil. Ochranné štíty podržely nápor, Pete je vzápětí spustil a vystřelil další salvu lase- rem a podpořil ji samonaváděcími raketami. Tento okamžik si vybral člun k palbě. zasáhl modul v motorové části.
    "Ještě můžu manévrovat, ale omezeně," rozptýlil pochybnosti kapitána pilotův zkreslený hlas.
    Torpédový člun zatím zmizel v pomalu se rozpínajícím oblaku výbuchu. Soustředěná palba a skvělé načasování ra- ket překonalo i ochranu druhého člunu. To už se ale vzdálenost mezi Lionem a nejpomalejším ormilánským křižní- kem se snížila natolik, že bylo možné zahájit palbu. Tritt ještě stačil dát instrukce pilotovi modulu:" Zdržuj druhý Drowd!" a už se soustředil na nepřítele.
    "Palte plným výkonem! Časování obvyklé, Jehla má volnou ruku."
    Hlavní střelec Jehla už číhal na nejlepší okamžik. Znal slabiny všech lodí Ormilánské flotily a v programování střel- by ve spolupráci s hlavním počítačem byl nepřekonatelný. To se potvrdilo i nyní. Drowd se otřásal pod soustředěným náporem zbraňových systémů Liona. Dale se překonával. Úpravy kursu a programování dalších výpočtů zvládal v rekordním čase. Jejich souhra s Jehlou přinesla první výsledek. Drowd se obracel na útěk, jenže tím odhalil nejslabší místo ochranných štítů. Toho využil Jehla a posádka bez dechu sledovala zásah generátoru a rozpadající se loď ne- přítele. Modul se zatím dostal do špatné situace. Jeho relativně malé rozměry sice znesnadňovaly zásah, bylo ale jas- né, že se dlouho neudrží.
    "Sorry, kapitáne, ovládání modulu již téměř není možné, ale tohle by Vám mělo pomoct."
    Modul zamířil přímo proti štítu Drowdu. Střet byl nevyhnutelný.
    "Rozumím Pete! Dík za nás všechny i za Terrestrii."
    Modul narazil do ochranného štítu křižníku. Rozpoutalo se peklo sil a energie. Štíty přetížení nevydržely a vtom Jehla vypálil. zasáhl trup v místě přechodu k motorům. Drowd se stal neovladatelným a od místa boje se vzdaloval po nepravidelné dráze v přemetech. Jenom zázrakem nedošlo k explozi. Občas se ještě objevil zášleh výstřelu, nemí- řený a oslabený, se kterým si ochranné štíty hravě poradily. V zápalu boje si nikdo nevšiml přibližujícího se posled- ního křižníku. Jediný Tritt s Dalem jej nepřestali sledovat, jenže Lionu chyběla obvyklá hbitost při manévrování, druhé salvě se nepodařilo vyhnout.
    Plný zásah otřásl celou lodí: "Zdvojený zásah! Analýza ukazuje u tohoto křižníku odchylky ve výzbroji i pohonu!"
    "Nový typ?"
    "Jenom přestavba starého, ale nebezpečná. Při zdvojeném zatížení naše štíty nevydrží do dokončení opravy!"
    Interkom. "Arno, jak pokračujete?"
    "Opravy se kvůli manévrům zpožďují, termín zatím platí, ale zkrátit se nám ho nepodaří. Připravuju překvapení.."
    "Od zahájení boje uplynuly dvě hodiny, kapitáne. Původní plán přechodu do obrany nelze realizovat, dvojitou střelbu nezvládneme. Můžeme dál útočit nebo zahájit prodloužený únik." "Pokračujeme v útoku! Neznáme parametry nového pohonu Drowdu a nerad bych k němu byl obrácený zádí až nás začne dohánět."
    Dale manévroval, měnil kursy a každé nové pozice vůči nepříteli využíval Jehla pro palbu ze všech systémů. Ochranné štíty zatím odolávaly.
    "Dale, přibližuj se vraku druhého Drowda, využijeme ho jako úkryt před střelami."
    začal závod o čas. Dale lákal Drowda směrem k vraku. Uplynula hodina a vrak byl již blízko. Ještě dvě otočky a další salva Drowdu zasáhla místo Lionu vrak. Lion využíval svých menších rozměrů při skrývání za vrakem, šetřil tak štíty a hledal pozici pro úspěšný zásah.
    "Tady Arno. Jehlo a Dale, připravte se na tanec!"
    Tritt přejel zrakem kontrolní panel pohonů. Nevěřil svým očím.
    "Geniální nápad, Arno! Uprav parametry v pátém sektoru na 85% hodnot a ve druhém na 110%. Jestli ale tohle nevyjde, jsme v koncích. Dale, překontroluj údaje."
    Vrak Drowda už neposkytoval potřebnou ochranu a štíty úpěly pod ostrou palbou laserů i pod zásahy torpéd. Dale zahájil klamný obrat a vtom se to stalo. Od Lionu se odpoutalo těleso poškozeného motoru, nabralo rychlost a udeřilo do štítu posledního ormilánského křižníku! Současný zásah raketami jen uspíšil zánik štítu a Drowd zůstal bez ochrany! Jediný zásah palubními lasery do řídící sekce a radující se posádka Lionu sledovala na monitorech vyhasínání světel na zničené nepřátelské lodi.
 
k obsahu ZA 2
k Povídkám
ke Zbraním Avalonu