Reakce

Václav Pravda

 

    

    Už to není to, co to bývalo.
    Článků v Interkomu, na které „musím“ reagovat, ubývá. V posledním Interkomu byl jen jeden. Týká se ještě prodeje databáze členů fandomu. V reakci prezidenta Rampase mě zarazily následující věty (a části):
    - Ale po všech mých a Marwinových výkladech s tím přijít jako s objevem....
    Kolik těch výkladů bylo a kdy a jakých? ZR se tváří, jako by všechno všem dostatečně a včas vysvětlil, to ale prostě není pravda.
    - Marwin snad přesvědčivě vysvětlil, proč si danou věc nebylo možno nechat schválit poradou...
    Marwin ani ZR nic přesvědčivě nevysvětlili, to je důvod, proč je kolem toho takový povyk.
    - Otázka jen pro VP: Jaký je rozdíl, když o věcech 2000 lidí rozhodne jeden člověk nebo třicet?
    Tomu se tuším říká zastupitelská demokracie, ke které jsme se propracovali, aniž si toho možná někteří všimli.
    - PS: Tímto tuto debatu na stránkách IK končím, bojím se, že už nadělala dost škody, a nevidím žádnou tendenci ke zlepšení, každé další slovo vede jen ke zhoršení „obrazu fandomu“.
    Je snad každému s výjimkou ZR jasné, že škodu na obraze fandomu udělal samotný akt - prodej databáze a utajené rozhodnutí jednotlivců o věcech týkajících se skutečně všech (o prodeji i o využití peněz). Kritický rozbor situace je nutný, jen tak je možná cesta k tomu, aby se podobné věci neopakovaly. Schopnost sebereflexe je rozumnými lidmi, pokud vím, ceněná. Nemám proto pocit, že by se obraz fandomu nějak horšil tím, že si budeme přiznávat chyby a budeme se z nich poučovat.
    - Opravdu si nedovedu představit, že po tomto veřejném propírání nějaký fanoušek předstoupí před svého šéfa se skvělým, oboustranně výhodným nápadem sponzorovat fandom.
    Kolik zasloužilých fanoušků předstoupilo před své šéfy s takovým nápadem v době, kdy fandom byl idylickou skupinkou bez kazu (spíš bez kritiky)? Propírání na stránkách Interkomu je veřejné? To si dost fandíme. Ochota sponzorovat spíš bude záviset na budoucnosti fandomu, na tom, jací lidé ho vedou a k čemu ho vedou, na čitelnosti a transparentnosti, na možnostech a aktivitách, na počtu lidí, které sdružuje, ... Tady jsou obrovské rezervy a proto tolik křiku kvůli Parconu, databázi, manažerovi a dalších věcech.
    - Částka, o které se mluvilo ... byla ve skutečnosti poloviční. I to asi něco říká o fundovanosti celé debaty.
    Spíš to něco říká o aktérech prodeje. Přinejmenším to, že nebyli schopni pravdivě a včas informovat fandom. Celá tahle debata by se jinak dala odbýt tím, že sice to nebylo zcela košer, ale sloužilo to dobré věci a tak jim to bude prominuto a budou pochváleni. Ale nejapné výmluvy, nepřiznání chyb a snadno napadnutelná argumentace si prostě koledují o tvrdší a hlasitější kritiku. Kromě toho - výška částky byla řečena na poradě (tuším právě Marwinem) a nikomu nic nebránilo ji upřesnit.
    ZR mi strašně připomíná Klause (a další) tím, že mlží, zapírá, tvrdí každou chvíli něco jiného, nezná slova neumím, nevím, udělal jsem chybu, odvádí řeč od otázky a od hlavního tématu, i v tom, že cenzorsky rozhodne, že o tomhle už se s nikým bavit nebude. Podle mého názoru je povinen o zásadních věcech v INFORMAČNÍM SERVISU FANDOMU informovat. A tohle je zásadní věc!
    Je mi líto, že se s prezidentem fandomu dostávám do vážných rozporů, protože uznávám obrovský kus práce, který pro fandom a sci-fi udělal a dělá, obdivuji ho za to, ale prostě nejsem schopen mlčet, když se takhle chová, takhle jedná a takhle argumentuje.
    Václav Pravda, SFK Avalon Chotěboř, 12.12.1997
   


    Hodnotit lze různě. Reakce na „Minicon 97“ v Interkomu 12/97
    V IK12/97 jsem si všiml jisté disproporce mezi hodnocením jednotlivých pořadů a hodnocením celého Miniconu. K programu má ZR řadu výtek (Gabal, Ryzec, Spectra - 3 ze 7), přesto hodnotí Minicon: „Co dodat, Egonův Minicon mi připadl jako nejlepší akce roku a Dracon se bude muset zasnažit (hlavně po organizační stránce), aby překonal nastavenou laťku.“ Souhlasím, že Minicon byl chvalitebný až výborný, ale číst z pera prezidenta fandomu takovéto hodnocení se mi nelíbí, protože vyhodnocovat nejlepší akci roku ještě před akcí poslední, která každý rok aspiruje (a určitě i většinou dosahuje) na hodnocení nejlepší, je předčasné a nespravedlivé. Nespravedlivé i proto, že ZR neabsolvoval další akce, které o tento titul mohou rovněž soutěžit (Avalcon, Gamecon, Edhelcon a další), těžko tedy může své absolutní hodnocení odůvodnit. Nespravedlivé také proto, že zajistit jeden sál a osm hodin programu je organizačně podstatně, ale podstatně jednodušší, než zajistit několik sálů, několik desítek hodin programu včetně zahraničních hostů, ubytování, stravování a občerstvení, pořadatelskou službu, hráčské turnaje, výstavu atd. Prezident by podle mne měl být co nejvíc nad věcí a měl by si promýšlet své výroky, zejména hodnotící, ještě víc než my ostatní.
    P.S.: Moje hodnocení conů: 1. Dracon, 2. Avalcon, 3. Minicon, 4. Bohemiacon, 5. Parcon, 6. Pragocon, 7. MiniPar(on. Ostatních jsem se neúčastnil.
    P.P.S.: Relativně objektivní srovnání conů, se kterým doufám bude někdo polemizovat:
   


    SF kluby. Reakce na „SFK nebo spolek fanů?“ v Interkomu 12/97
    Ahoj Randalfe! Využívám této příležitosti k pozdravu a přání všeho do nového roku. Ale proč zase píšu. Holandská firma, můj chlebodárce, usoudila, že nepotřebuje české zakázky (má dost holandských), informační systém (počítače jsou luxus), organizaci práce (firma je jen dílna a české zákony jsou zbytečné). Tudíž už pracuji jinde, zase v Praze. Vyplývá z toho: nebudu s největší pravděpodobností schopen vypracovat do jara seriózní kandidátskou práci pro kandidaturu na manažera Fandomu a tak jen přidám pár svých představ k Tvému článku, abych sice zjednodušeně a po částech, ale aspoň nějak, svou vizi předestřel. Pokud se mi ale podaří kand. práci udělat, jen dobře, protože moje nová pozice, ve které snad vydržím, je jak dělaná pro hledání partnerů Čs.fandomu. Pokud ne, do podzimu to zvládnu.
    Tvou otázku - Co a kdo je SFK? si už měli prezident a Rada Fandomu položit dávno. Pokládám za nesmysl, stejně jako Michael Bronec, když z důvodu neexistence (nebo nenaplňování) definice, existuje možnost jedné osoby prohlásit se za klub a mít hlasovací práva. Takže podle mne:
    - SFK s plnými právy a výhodami (o nich jindy) by měly tvořit nejméně tři osoby (3 jsou kolektiv), které ale nebudou jen formálními členy klubu.
    - SFK jedné nebo dvou osob a SFK bez činnosti nebudou mít plná práva (například hlasovací) a výhody, tedy nebudou ve Fandomu, jen ve fandomu.
    - Každý SFK se může účastnit porady, samotný fan ne.
    - Účast nového SFK a potvrzení členství stávajících SFK by měla schvalovat Rada nebo porada (k diskusi, já se přikláním k Radě).
    - Šéf SFK by měl podepsat souhlas s pravidly Čs. fandomu a závazek pomoci, zaplatit příspěvek, odebírat Interkom, účastnit se porad a plnit další povinnosti.
    - SFK, respektive jeho členové, by měl/i vykazovat činnost (literární, vydavatelskou, organizační, pomocnou, jakoukoliv), kterou by v podobě ročního přehledu SFK předkládal Radě nebo poradě (jsem pro Radu).
    - Radou pověřený člen Fandomu by měl vytvořit a aktualizovat databázi klubů. Kromě Tebou jmenovaných bodů bych do informací o klubu přidal profil, dodaný klubem, a ceny, které členové klubu získali. Tato databáze by měla být poddatabází „Kdo je kdo ve SF“, měla by být i v digitální podobě, nejlépe na Internetu Tam by měla být i „KjK“ a spolu by měly být propojené odkazy u členů, fanzinů, akcí, cen, atd. Předpokládám i propojení se stránkami klubů.
    K tomu, aby Rada mohla přijmout podobné nabídky jako je Tvoje (díky), měl by být vytvořen systém, kterým by je přijímala a hodnotila. Jako člen Rady se proto kolegů ptám, jestli by bylo možné se někde sejít a probrat organizační záležitosti dříve a častěji, než jen na poradě. Na poradu bychom měli přijít s rozhodnutými nebo alespoň připravenými aktivitami. Václav Pravda, SFK Avalon, 11.1.1998
    Tel.: práce 02/ 61194 423, domů přes víkend 0453/ 2370, mobil 0601/<

 
k ZA 19
k Publicistice
k ZA
na start