Minicon 1998

Václav Pravda

 

    

    Klub Julese Vernea v Národním Technickém muzeu v Praze uspořádal 22.11.1997 další Minicon. Účasti Avalonu předcházely dohady, kdo všechno pojede, abychom nakonec jeli jen tři. Respektive jeden, protože ti dva další v Praze jen zůstali. Já jsem se vypravil v pátek rovnou z práce vlakem v 15.23. Měl 20 minut zpoždění, které ještě trochu narostlo, takže jsem v Praze už nestačil zajít do Krakatitu, abych si vyměnil dvě knížky, které jsem omylem koupil dvakrát. Jel jsem rovnou k tetě, kde jsem se navečeřel, převlékl a vyrazil na schůzku Amberzinu s Avalonem, na které jsme chtěli probrat a také probrali spolupráci na celosvětové internetí konferenci na Parconu 98, jejímž prostřednictvím chceme umožnit účastníkům kontakt se zahraničními spisovateli a neúčastníkům kontakt s Parconem.
    Antibiotika mi diktovala Fantu a tak jsem šel spát brzy a zcela střízlivý. Doufám, že se z toho nestane conové pravidlo. Ale ráno jsem alespoň nezaspal a dorazil včas do NTM. Byl jsem jeden z prvních, takže jsem měl dost času se nasnídat a pokecat s příchozími známými. Dorazil i Pavel a Tomáš, na kterého jsem čekal zvlášť dychtivě, protože nesl čerstvé Zbraně Avalonu. Teprve později jsem si uvědomil, že se mi zase podařilo vnést zmatek do číslování, osmnáctka je letošní čtvrté a ne třetí číslo. Jinak jsem byl spokojený.
    Program sliboval přednášku Romana Češky (ano, předsedy Fondu národního majetku) o Světě budoucnosti, přednášku I. Gabala o 21. století, O. Neffa o Světě v 21. století, dále J. Ryzce na téma Co je to ta naše duše keltská?. Další dávka úvah o budoucnosti se čekala od L. Dvořáka. Předposledním pořadem byl muzikál divadla Spectra a če-kalo se na nový sci.fi film. Protože se v předsálí mluvilo o Vetřelci IV, byli jsme dost napjatí. Ale vezmu to popořadě.
    Z přednášky R. Češky jsem si udělal nejvíc poznámek. Na úvod se Češka vyznal ze své fascinace Conanem, Hyperionem, Merlem a Bradburym. Pak jako téma vytýčil srovnání vývoje člověka s vývojem lidstva. Češka vidí u člověka pět fází.
    1. fáze rozumu. Člověk získá rozum, je fascinován jeho možnostmi, učí se ho používat, má pocit, že rozumem dokáže vše a to je nebezpečné.
    2. fáze morálky. Morálky stanovuje rozumu jakési mantinely.
    3. fáze poznání lásky. Člověk dosahuje pozitivního vztahu k životu, ostatním lidem.
    4. fáze víry. Člověk získá pokoru před řádem, před něčím, co nás přesahuje.
    5. fáze kontaktu. Člověk začne komunikovat s něčím, co nás přesahuje, s Bohem.
    Češka vytýčil kontakt s živým bohem jako cíl. Lidstvo je dnes ve fázi rozumu, menší část lidstva má morálku a ještě menší je ve fázi lásky. Sci-fi má ukazovat, co lidstvu hrozí. Díky komunikaci si lidstvo vytváří společné vědomí. Vývoj směřuje k jednomu jazyku, což bude znamenat nález možností jednoduché komunikace, ale obrovskou ztrátu bohatství a mnohosti, povede to k unifikaci kultur, ztrátám. Již za několik desítek let nebude možné najít kmen Křováků jako v Bohové musí být šílení.
    RČ předpovídá návraty k minulosti v podobě buď ojedinělých šílenců a podivínů nebo v podobě módních vln. Lidstvo se vejde na Zemi a cesty na jiné planety se nestanou obvyklými. Ekologické uvědomění poroste, ničení se zastaví, ale bude pozdě, přijdeme o bohatství a mnohost forem života.
    Dojde ke globalizaci hospodářství, jednotné měně. Bude hodně sentimentu, vzpomínání na minulost. Planetární rada vznikne jako vrchol správní pyramidy. Nové technologie jsou úskalí, úspory energie ano. Nedostatek zdrojů energie, přebytek zdrojů lidské energie. Umění je na křižovatce mezi zahlcením složitými věcmi a mezi jednoduchou krásou, kterou se budeme snažit pochopit.
    Cílem je směřování k bohu a ten nám nepřiblíží žádná technologie. Půjdeme křivolakou cestou, abychom se vrátili zpět, přestaneme toužit po hvězdách a obrátíme se k sobě. Komunikujeme s celým světem, ale neumíme komunikovat s lidmi kolem. RČ zakončil přednášku 4 ponaučeními.
    Další přednáška začala ve čtvrt a po prvních větách bylo jasné, že bude slabá. A tak jsme se bez výčitek sebrali s Pavlem a vyrazili na jednání do Klanu. Můžete se těšit, domluvili jsme vyhrazení prostoru pro nás na Klanu 7/98, který bude celý zaměřen na sci-fi. CD bude v materiálech každého účastníka. Máme domluvenou i cenu a obsah závisí jen na nás. Výborné!
    Na Neffa jsme dorazili zároveň s ním, když prý po sobě nechal v restauraci nedojedené jídlo, které si nechal schovat až odpřednáší. ON uvažoval o anonymitě a možnosti kontroly lidí ve srovnání s Orwelovým 1984. Internet podle něj přichází zpět k Orwelově vizi kontroly člověka, kterou ovšem v románu vykonávala televize. Ta se ve skutečnosti nástrojem kontroly nestala, ale Internet se jím podle ON stane. Žádáte-li na Internetu o cokoliv, nejste anonymní a analýzou vašich požadavků se dá mnohé zjistit. Internet brzy splyne s televizí a nakazí jí z hlediska dohledu. Výhody vždy zvítězí nad svobodou. Méně revolucionářů bylo popraveno než zkorumpováno. Vznikne elektronický bůh, který bude spolupracovat s národními státy.
    Jan Vaněk jr. namítl, že firmy si koupí anonymitu. ON odpovídal, že si koupí možnost šifrování, ale šifry jdou rozlousknout a už sám fakt utajené komunikace něco naznačuje.
    Keltové mě zase tak moc netáhnou a tak jsem v předsálí zastavil Františka Novotného, abych ho pozval na Parcon, domluvil se s Janem Vaňkem jr. na tématu přednášky, mluvil s Mirkem Sábem a spoustou dalších fanů, koupil si nějaké knížky a tak. Na poslední chvíli jsem ještě zabrousil na výstavu amatérských hvězdářských dalekohledů Astroama 97, která se mi moc líbila, protože přes malou velikost dost obsahovala.
    Hru SFK Spectra jsem zatím viděl celou jen jednu a moc mě tenkrát nevzala. Tentokrát se mi ujetá svazijská sci-fi hra líbila. Malý kinosál byl dost plný a ještě víc se zaplnil, když se mělo promítat. Opravdu jsme viděli Vetřelce IV. se simultánním překladem Ondřeje Neffa. Film je výborný, chci ho vidět znovu.
    Tak to byl Minicon. Co jsem z něj viděl, bylo výborné.
 
k ZA 19
k Reportážím
k ZA
na start