Několik reakcí

Václav Pravda

 

    

   Reakce na článek Jarní porada Šumperk od Jiřiny v IK 7/97.
    Ani tentokrát mi to nedalo, abych nereagoval alespoň na jeden odstavec z Interkomu 7, zvlášť, když jsem v něm jmenovitě uveden a jsou v něm o mě opět šířeny nepřesnosti.
    Cituji : „O slovo se hlásí Vašek Pravda z Chotěboře. Každý ví, o co mu jde, v pátek to jistě schytal od mnoha fanů. Zdeněk ho odkazuje na patřičné místo v poradě a předestírá návrh programu v bodech.
    Jako první tedy Vašek se svou sebekritikou za ono nešťastné motto k Avalconu i formulaci PARalelního CONu. Jenže, Vašku, co je to platné, pozvánky jsou stále ještě v oběhu, navíc na nich zcela záměrně a obmyslně uvádíš, že Chotěboř kandiduje na Parcon v příštím roce, ačkoliv od počátku tvrdíš, že klub Avalon nic takového dělat nehodlá. Peter má pravdu v tom, že takové věci by se ve fandomu dít neměly.“
    Jiřino i ostatní, v ZA 18 si můžete přečíst, co stál Avalcon. K ceně za tisk přihlášek si připočtěte náklady na obálky a poštovné za rozeslání cca 100 klubům, 20 nakladatelům, 10 knihkupectvím, 30 hostům, tj. zhruba 800 Kč + dalších asi 150 Kč za omluvné vysvětlující dopisy. Dostanete částku (cca 1700 Kč), kterou by nás stála náprava ještě jinou formou, než omluvou na poradě, ve Zbraních Avalonu, v Interkomu. A to nemluvím o čase, který by zabrala příprava a zajištění (ono podepsat a složit 150 dopisů, rozřezat přihlášky, vložit do obálek, zalepit, nadepsat adresy, nalepit známky zabere asi 5 hodin, hodinu sestylizování a vytištění několika originálů dopisu a změny v přihlášce, 2 hodiny zajištění tisku v Praze). Ale snad si aspoň představíte, jak běhají kluci po Praze, stahují přihlášky z kolejí a knihkupectví. Omluvil jsem se přece i za to, že pozvánky s nadsazeným mottem jsou ještě v oběhu.
    Na přihlášce neuvádím ani zcela záměrně, ani obmyslně, že Chotěboř kandiduje na Parcon v příštím roce. Neuvádím to tam totiž vůbec!!! Ne v přihlášce, ale v dopise klubům, nakladatelům a hostům pouze uvádím, že „pořádáme Avalcon jako přípravu na akci daleko větší a významnější - Parcon 1998“. A to je pravda, Avalcon jsme brali jako přípravu na Parcon. Někoho mohlo ale zmýlit, že po podzimní poradě 96 jsme skutečně tvrdili, že Parcon 1998 dělat nehodláme. Ale na jarní poradě 97 jsme se pouze nepřihlásili ke kandidatuře a nikdo se nás na nic neptal, tudíž nevidím důvod, proč by mi měl někdo vyčítat obmyslnost. Co se týká našich současných úmyslů ohledně Parconu, odkazuji na článek v ZA 17, který se doufám objeví/il i v Interkomu.
    Peter má pravdu, různé věci by se ve fandomu dít neměly. Například ty tak zásadní, které se objevují v kritikách v Interkomu, nejen mých.
   
    P.S.:Děkuji tímto Zdeňkovi Rampasovi za to, že ačkoliv ve svých předchozích příspěvcích útočím na něj a na to, co je mu svaté, dává mi tu možnost. Děkuji i za upozornění na některé špatné formulace v mé reakci na reakce. Upravoval jsem tedy příspěvek a proto se v IK objevil tak pozdě.


    Reakce na článek Marwina v IK 8/97
    1. Počet kilometrů se nestane hlavním měřítkem pro volbu místa Parconu, ale jedním z hledisek jistě je. A kvůli vzdálenosti zcela určitě mnoho fanů na Parcon nejelo, pár jich mohu jmenovat. A kdyby Marwin tak nezdůrazňoval dálku jakou musí urazit fan do Chotěboře, ani já bych se na té vzdálenosti tolik netočil.
    2. Je dobře, že workshop získal peníze, ale nelíbí se mi, že rozhodnutí o důležité věci na sebe vzalo pár lidí v čele se ZR a neráčilo alespoň ostatní informovat ihned po transakci, třeba v IK, což by předešlo podezírání a bouření emocí. Interkom jako informační servis fandomu selhal. Jestlipak to nebylo proto, že zúčastnění cítili, že to není zcela košer? Kromě toho, kdo řídí poradu, že se Marwin bojí „jalové diskuse na následující poradě“? Rovněž se mi nelíbí, že rozhodnutí o užití peněz udělal ZR sám , to přece až tak nespěchalo, aby nebylo možné to probrat na poradě.
    3. Újmu při házení letáčku Knižního Klubu jsem neutrpěl, ale utrpěl jsem jí při pomyšlení, že někdo nakládá svévolně s mými daty, bez ohledu na to, co všechno v nich bylo. Čí je to chyba, že jsem to nevěděl? Moje jistě ne! Nemyslím si, že slovo trh je synonymem pro svévoli, ačkoliv to tak v ČR může vypadat.
   
    Reakce na článek Z. Rampase v IK 8/97
    1. „Mám tedy dojem, že nastalo něco trochu jiného, než líčí neinformovaný, ale o to agilnější Vašek Pravda a po něm ostatní (o kom to mluvili soudruzi budovatelé, když říkají, že je horší než třídní nepřítel?)“ Tuto větu v závorce můžu brát jako úmyslnou urážku. Nečekám, že se mi za ni ZR omluví, snad už všichni vědí, že to prostě neumí. Ne že bych se do ZR nenavážel. Ale takhle nikdy!
    2. To, jak ZR získal adresy nerozhoduje, důležité je, že je poskytl bez souhlasu a vědomí alespoň zástupců těch lidí. Srovnání s databází okrasných dřevin je nesmyslné, dřeviny nemají vědomí a v jejich právech není zakotvena ochrana před zveřejňováním údajů o nich. A roli nehraje ani to, jak byla databáze použita. Trvám na svém.
    3. Vrážení svých peněz do SF a fandomu není svinstvo, to nikdo neřekl. Tady šlo přece o úplně něco jiného!
    4. Na základě jakých reportáží si ZR myslel, že se Avalcon nepozvedne nad úroveň okresního conu? Kromě toho, že takové reportáže neexistují, stále nechápu, co ho bez vlastního prožití opravňovalo k takovémuto hodnocení.
    5. Tiskovou opravu, ačkoliv ji požadoval Martin Koutný, považuji za nedostatečnou. ZR se zase vykrucuje, aby se nemusel doopravdy omluvit. Jeho věta v IK zněla: „Protože s termínem Avalconu nebylo na poradě možné hnout (z důvodu, který svědčí rozmachu, s jakým byl plánován, o týden později nevaří školní jídelna), ...“ Tahle věta snižuje con a nám přisuzuje neschopnost. (Upozornění: na to jsem fakt strašně háklivý!) Tisková oprava přesně v tomto znění: „o týden později nevaří školní jídelna kvůli rekonstrukci“ pak vůbec nereaguje na to, na co má.
    6. Opravdu nejsem ve svých očích čistý jako lilie. Václav Pravda

 
k ZA 18
k Publicistice
k ZA
na start