Je 110 km víc než velká chuť?

Václav Pravda

 

    

    Mrzí mne, že Vám to nebylo zřejmé, ale situace byla následující . Plánovali jsme Avalcon na 4.-6.7. a chtěli ho povýšit na Parcon. Spišáci dostali tento termín bez ohledu na Avalcon (a také bez ohledu na Tatracon). Tudíž nebylo možné navštívit oba cony, došlo jen k jinému překrytí. Z tohoto pohledu jsem se díval na Vaše tvrzení.. To, že my jsme nakonec Avalcon přesunuli, je jen vynucený zázrak. Vzdálenost cca 110 km z Brna mi nepřijde tak nepřekonatelná, když má někdo „velkou chuť se Avalconu zúčastnit“. Celou neděli jste měl na cestu domů a přípravu na Tatracon a Parcon. Důvod neúčasti na Avalconu bude spíš jiný, domnívám se.
    I mně se zdá vhodné uspořádat con občas blíž fanům ze Slovenska, jen tvrdím, že to nemuselo být zrovna v roce 1997 a nemělo to být rozhodnuto takovým způsobem. Uvádíte (bohužel s urážlivým podtextem): „Zatraceně daleko je to z Čech, blíže je to z Moravy a ze Slovenska je to téměř »za rohem«. Pokud jste někdy shlédl mapu, tak si možná pamatujete, že z Košic do Chotěboře to není jen příjemná procházka. Možná vás také překvapí, že i na Slovensku existují fanové, kteří se rok co rok vláčí slušnou dálku na Parcon do Čech a také musí jet přes hranice, což je podle vás patrně nepřekonatelný problém pro velké množství fanů.“, neměl byste se divit mému protiargumentu: „I já jsem se díval na mapu a konstatuji, že do Chotěboře ujede v průměru každý fan podstatně méně kilometrů, než do Spišské Nové Vsi. Oceňuji oběti slovenských fanů, ale kolik jich bylo v Banské Bystrici a kolik jich je přihlášeno letos? Z Moravy je to do Chotěboře téměř „za rohem“ zrovna tak.“ Nemám Vám za zlé, že chcete cony i na Slovensku, ale to, že argumentujete vzdáleností a mně argumentaci stejného typu vyčítáte, a také ten podtext. Možná jsem se měl vyjádřit ve smyslu, že většina fanů ujede méně kilometrů, takže budou mít snazší rozhodování o účasti. Každopádně by jich bylo víc.
    Počet aktivních fanů 20-30 na Tatraconu není 20-30% letošní účasti na Avalconu, ale jen cca 8-13% (z 240). Máte pravděpodobně na mysli loňskou účast. Proti očekávané účasti na Parconu v Chotěboři je to ještě míň. Stále tvrdím, že část hlasujících pro Parcon ve SNV byla ovlivněna víc svými osobními plány na Tatracon, než prospěchem fandomu.
    Já Vás neobvinil ze slovíčkaření! Obviňuji sebe a mám za to, že to je z té věty zřejmé. A děkuji, nechci pitvat věty, které už nejsou aktuální ani pro nás dva, chtěl jsem jen upozornit na to, že má tvrzení jsou příliš překrucována (nejen Vámi, jen jsem si Vás vzal jako příklad) a smysl vět se dle mého názoru tím mění. Tomu se já snažím vyhnout při reagování na tvrzení svých odpůrců (aniž se mi to třeba daří ve všech případech).
    Máte pravdu, kolizi termínů jsme měli řešit před poradou a na poradě, ale Parcon v Chotěboři jsme stejně nemohli pořádat v jiném termínu. Měli jsme za to, že pokud dostaneme Parcon, přizpůsobí se Tatracon jakožto méně důležitý con. Měli by na to dostatek času, stejně, jako jsme ho měli mi na změnu termínu Avalconu. Nakonec to dopadlo obráceně, Parcon se přizpůsobil Tatraconu, a to jsem mimo jiné kritizoval.
    Vyslanci klubu byli skutečně bezradní. Aby se to neopakovalo, letos jsem slibně se rozvíjející projekt Svět her na veletrhu Model Hobby 97 opustil (kvůli tomu se nebude vůbec konat) a na poradu přijedu.
    Navrhuji všem, nejen Vám, abychom ukončili debatu o tom, proč jsme nedostali Parcon 97 a soustředili se na debaty, které přinesou fandomu něco do budoucna. A prosím, aby mi nikdo nevyčítal, že jsem s debatou začal já, považuji to nadále za oprávněnou obranu poškození zájmů fandomu a našeho klubu.


    Manažer
    Děkuji za další podněty k úvahám o manažerovi F/fandomu. Narazil jsem na několik sporných bodů.
    1. Nepovažuji za dostačující uzavírání smluv s Fandomem. Kdo je Fandom? Porada klubů, Rada Fandomu, Rampas? Narazíme na problém kompetencí, na problém času, na problém nejednotnosti. Manažer Fandomu by měl ze všeho nejvíc být marketingově zaměřen, aby dokázal pro Fandom získat finanční prostředky a zviditelnil Fandom a jeho akce fandomu a hlavně širší veřejnosti, ale nedostatečná práce Fandomu a jeho Rady není jen v neschopnosti sehnat peníze a udělat nějakou reklamu. Proto by měl být manažer skutečným organizátorem a osobou s širokými pravomocemi.
    2. Problém Fandomu zužujete jen na problém nedostatku peněz. Ale například přijímání nového sci-fi klubu do fandomu by nebylo nijak finančně náročné a přesto se děje nedůstojným způsobem. Dle svědectví ze současné doby o žádosti o vstup nového SF klubu do Fandomu: prezident Rampas prohlásí něco ve smyslu, že dobře, Interkom dostáváte tak jako tak do prodejny na pult, takže se stáváte členem Fandomu a můžete přijet na poradu. Každá organizace musí mít nějaké stanovy, organizační řád (které by se měly předložit klubu k prostudování a odsouhlasení), nějaké registrační mechanismy (přihlášky, průkazky, evidence), podmínky pro členství (počet členů, požadované aktivity, povinnosti a možnosti), případně přijímací rituály(jsou důležité zejména pro mladé zájemce, což jsou ti, které máme získat) apod. Znovu opakuji, to není otázka peněz. Dalším příkladem nefunkčnosti Fandomu je již zmiňovaná neexistence (nebo jen nepřístupnost) seznamu aktivních klubů, seznamu SF knihkupectví, průtahy s přípravou SF CD-ROM, neexistence WWW stránky Fandomu, nenaplňování cílů Fandomu, poklesu počtu aktivit a jejich kvality, patrně i stav administrativy a účetnictví Fandomu, atd. Reklama, propagace, PR aktivity přilákají pohled doufejme alespoň pár stovek lidí k Fandomu. Pokud ale Fandom bude stejný, nepomůže mu žádné pozlátko.
    3. Důležitým momentem je podle mne to, že možnost něco řídit, ovlivňovat a dosáhnout nějakých výsledků je motorem snah manažera. Rozhodně motivací není jen příjemná odměna. Za sebe můžu říct, že funkce jakéhosi poradce je pro mne nezajímavá, a to i kdyby za ní byla vysoká odměna. Nebudeme si nic nalhávat, i nyní je řízení Fandomu v jedněch rukou. Rada Fandomu problémy neřeší a většina rozhodnutí a činnosti vychází od prezidenta Fandomu. Svou nespokojenost s organizační, řídící a propagační částí jeho práce jsem už zřetelně vyjádřil. Pokud bude částí odměny možnost řízení, další část odměny nemusí být nijak vysoká.
    4. Otázku rozdělení úloh a sankcí jsem vyřešil myslím dostatečně v druhé půlce druhého odstavce, str. 5 ZA 17.
    5. Bylo mi řečeno, že Dracon je právní subjekt.
    Tolik k pro tentokrát k tématu manažer. Uvítám další úvahy na toto téma od kohokoliv, zejména čekám vyjádření od členů Rady Fandomu a prezidenta. Vyzývám je k vyjádření. Slibuji, že pokud mi bude prodloužena pracovní smlouva u mého současného zaměstnavatele, předložím na jarní poradě konkrétní a rozpracovanější podobu mé představy o fungování Fandomu, popis práce manažera Fandomu, představu financování atd. Dále prohlašuji, že pokud nenastanou jiné nepředvídatelné okolnosti, předložím s předstihem Radě Fandomu tyto materiály spolu s mojí kandidaturou na místo manažera Fandomu.

 
k ZA 18
k Publicistice
k ZA
na start