Ještě k...

Václav Pravda

 

    

    Tak se nám ta diskuse pěkně rozeběhla. Výborně. Stačilo trochu přehánět, někoho trochu nespravedlivě nařknout (ještě jednou pardon) a letargie a sebeuspokojení je pryč. Aby nedošlo k omylu - pořád svá „obvinění“ myslím v zásadě vážně, jen mírním tón. Tentokrát chci reagovat na podněty z Marwinova příspěvku do Interkomu 12/96. Jeho příspěvek nebyl zřejmě adresován přímo mně, ale polemizuje s mými názory a tak ho využiji jako kostru pro prezentaci svých vysvětlení. Omlouvám se za případné vytrhávání z kontextu, ale celé věty a souvislosti si můžete přečíst v minulém IK.
    - „trochu nelogická zášť vůči Akademii“
    Necítím zášť vůči Akademii, jen se mi nelíbí. Mě se prakticky netýká a myslím, že ani normálního SF fanouška. Logiku své nelibosti předkládám: Podle mě nelze zodpovědně a „vypovídajícně“ hodnotit počiny na poli SF. Vezměte si filmový průmysl. Obrovská spousta lidí se filmem zabývá profesionálně. Existuje množství odborných posudků (je mi jasné, že zdaleka nejsou všechny objektivní) a hlavně srovnání, která se dají vyhodnotit. Udělení Oskarů má pak smysl jak pro odborníky z filmového průmyslu, tak pro veřejnost, protože veřejnost ví o co jde. Informace o obsahu filmu, představitelích hlavních rolí, názorech recenzentů na kvalitu se totiž dostanou k obrovské spoustě lidí. Ale SF u nás? S malým počtem odborníků? S nulovou propagací a nulovým dopadem na běžného SF konzumenta? S nulovým přínosem pro trochu znalého fana? S malým fandomem? S ne zcela funkčním Fandomem? Akademii SF, F a H pokládám (v současné podobě, se současnými cíli a pravidly) za zbytečný, špatně prováděný projekt, který rozptyluje síly Fandomu.
    Abych to obrátil. Nechápu tu trochu nelogickou zášť vůči ústečákům. Co na tom, že jsem pochválil lidi, kteří udělali pro fandom pěkný kus práce, může popudit spoustu lidí? Pochopitelně ke klukům z Ústí máme věkově a názorově blíž. Ale v tomhle čísle chválíme pořadatele Miniconu a Draconu, příště zase pochválíme někoho jiného. To taky popudí spoustu lidí? Nebo jsou konkrétně ústečáci něčím špatní? Čím?
    - „Projekt Akademie přece vznikl na půdě fandomu (i Fandomu) a jeho cílem je právě: 1. propagace SF, fantasy a hororu, 2. informování čtenářské a vydavatelské obce a (částečně i ) 3. pomoc „novým“ autorům.“
    Akademie SF, F a H byla vyhlášena na Draconu 1995, kde Ondřej Neff jasně řekl, že projekt s fandomem nemá nic společného, s výjimkou toho, že vybraní jedinci (ale ne běžní fanové) se zúčastní hodnocení. S tím souhlasím, protože jen tak může mít hodnocení váhu. Jenže pak se ukázalo, že zájem veličin mimo SF je mizivý a Akademie najednou sklouzla do polohy Fandomové aktivity (viz zápis z porady). Kde je ten proklamovaný profesionalismus, který jediný by mohl přinést Akademii vážnost ?
    S prvním cílem souhlasím. Jen mi někdo vysvětlete, proč se tedy nenaplňuje. Jak je možné, že došlo v propagaci k tolika chybám (viz pozvání televize a tisku - zápis z porady, samotné vyhlášení)? Neschopnost Fandomu zvládnout propagaci je jedním z důvodů, proč volám po manažerovi. Pokud novináři přijdou jen na chlebíčky, proč jich tam pár táců nebylo? Zatím Rada Fandomu a další členové Fandomu jen křičí, že se jim něco nelíbí, že něco nejde, ale přizpůsobit se nehodlají. Nadále přetrvává amatérismus. Jak daleko se s ním ale chcete dostat? Děláte obrovskou spoustu práce, vím to. Ale taky ji musíte prezentovat! Dělat projekt bez zpracování projektové dokumentace a odpovídajícího předání výsledků veřejnosti je nesmysl, ve Fandomu ale obvyklý. Když připravuji nějakou akci, vytvořím myšlenkovou mapu, sestavím časový plán, určím vykonavatele jednotlivých činností, sleduji plnění termínů a kvality, řeším nenadálé problémy, neustále dolaďuji jak mapu, tak plán, zkoumám nové možnosti, které se v průběhu přípravy nabízejí. Jak známo ze základů automatizovaného řízení technologických procesů, odchylku od požadovaného výstupu neustále zmenšuji až se maximálně přiblížím tomu co chci. Platí to i v oblasti netechnologických procesů. O celé akci pak sepíšu zprávu s vyhodnocením, přiložím i průběžně zaznamenávaný postup, abych se při opakování já nebo můj nástupce vyvaroval chyb nebo úzkých míst.
    Druhý cíl Akademie je podle mne nesmyslný. Knížky nekupuji ani podle recenzí v Ikarii nebo Nemesis. Natož orientovat se podle nominací na cenu Akademie. Přinejmenším to není praktické, když hodnotí všeho všudy pár knížek za uplynulý rok a to jen z úzkého pohledu lidí, kteří hodnotí kvalitu. Různým fanům se líbí různé knihy a měli bychom mít na paměti, že jsou i takoví, kteří kupují Marka Stonea, Ledovou společnost a příběhy Magic The Gathering. Těmto lidem Engerlingové nebo Bratři bohužel nic nedají. A přece s těmito lidmi musíme počítat. Uzavírat se v úzké skupině „chytrolínů“ propagaci SF nepomůže, protože těch ostatních je víc. Z pohledu většiny skutečně jako „chytrolíni“ mohou působit ti, kteří mají rádi Holdstocka nebo Oščádala, i když „chytrolíni“ si intelektuály představují jinak. S filmem totéž. Hodnocení nakladatelství si udělám sám podle svých zkušeností a podle svého vkusu, podle obálky ani překladu si knížku nekupuji. Hodnotit fanziny Akademii nepřísluší. Hodnocení časopisů je zbytečné. Pořád z hlediska běžného fana.
    Třetí cíl, který Marwin přisuzuje Akademii, je rovněž nesmyslný. Akademie už ze svého principu nemůže přinést pomoc začínajícím autorům. Tu jim přinášejí workshopy, Nemesis, soutěže pořádané jednotlivými kluby, Cena Karla Čapka. Uvedené cíle by měly být cíli Fandomu. A pokud dochází ke slučování cílů Akademie s cíli Fandomu, dochází zase k jednomu z polovičatých řešení.
    Není řešením opustit jeden rozjetý projekt kvůli rozjetí druhého, když v obou budou skoro titíž lidé se stejnými postupy a chybami. Ale to se podle mne právě děje. CKČ se nedaří, protože se změnily podmínky, a Rada Fandomu, místo aby se přizpůsobila podmínkám a dokonce je využila, spustí jiný projekt a myslí si, že zvládne oba. Kde se bere ta naivita, když nezvládla pořádně ani ten jeden, nechápu.
    - „To, nakolik se daří tyto cíle naplňovat, je věc jiná, ale odepsat věc po prvním ročníku je právě ukázkou pohodlného destruktivního řešení remcalů.“
    Protestuji! To není jiná věc, to je právě to, o co tu běží! Jako bych na zahradě chtěl vypěstovat pěkné jahody a zasadil kedlubny a ještě kořínky ven. Další omyl, neodepisuji Akademii po prvním ročníku. Odepsal jsem ji už po vyhlášení. Viz výše a dříve. Remcal jsem, to tedy ano. Jaképak ale pohodlné destruktivní řešení? zatím jsem jen mírně kritizoval. Řešení pro Akademii jsem dosud nepředložil, kdo ho tedy může hodnotit? Mám je v hrubých rysech, zrovna tak pro Fandom, CKČ, ale z osobních důvodů se nemohu víc zapojit. Odmítám ale nařčení z pohodlné destrukce. Aspoň založení a vedení aktivního SF klubu, vydávání fanzinu, pořádání Avalconu, vyhlášení literární soutěže, zapojení do přípravy sbírky fanzinových autorů a účast na poradách a conech pokládám za konstruktivní nepohodlnou činnost. Nemluvě o mých dalších aktivitách.
    - „(navíc spousta starých klubů fakticky dnes existuje jen jako prázdná bublina bez obsahu)“
    Proč tedy mají plné hlasovací právo? Věci ve Fandomu se nehnou dopředu, pokud bude rozhodovat nereprezentativní sdružení. Možností, jak přitáhnout ke spolupráci další, je spousta. Jenže stávající Fandom evidentně nemá zájem. zase jsme tam, kde jsme začali. Fandom sklouzává k tomu, že dělá hlavně pro sebe.
    Souhlasím, že věc funguje jinak - viz „desatero“. Něco jiného jsem si myslel pouze při první návštěvě porady. To snad ale není důvod, proč se nepokoušet o změnu, zvlášť když výsledky za současných podmínek neodpovídají vynaložené námaze. Dinosauři měli také jistý svéráz. Než vymřeli.
    Ad 1. Ano, ale mimo Prahu je jednodušší si zřídit občanské sdružení (a ani to není nutné).
    Ad 2. Souhlas.
    Ad 3. Ano, ale není to konstruktivní řešení. Na některé věci bychom takhle mohli čekat pěkně dlouho nebo marně.
    Ad 4. Asi je dobré mít na své straně prezidenta Fandomu, ale o jakém šestém smyslu a katastrofách je řeč? A co záležitosti, kdy prostě nelze mít prezidenta na své straně? Zapomenout?
    Ad 5. Co ta věta říká?
    Ad 6. To je ale snadno napravitelná chyba.
    Ad 7. Bezvýhradně ano.
    Ad 8. Nezdá se mi o jednotě fandomu ani Fandomu, ale neuškodilo by víc snahy o nejlepší a skutečně fungující řešení, která by neoddělovala ještě víc tyhle dvě skupiny.
    Ad 9. Ano.
    Ad 10. Nesmysl. Tím, že se nebudu ničemu divit, nedosáhnu ničeho. A manažer nebude řešit nic za nikoho. Řeší jiné úkoly, své. A úkoly ostatním jen pomáhá řešit. Jednou z úloh manažera je usnadňovat svým podřízeným jejich práci. Vidím, že povědomost o práci manažera je mizivá.
    Opravdu jsem se nezmínil o workshopech. Nevím přesně jak fungují a tak jsem je zahrnul do činností fandomu. Je mi líto, pokud musí brněnský workshop končit, ale právě to pokládám za chybu Fandomu, že nepodporuje aktivně tyto činnosti. A pokud brňáci neuspěli na Ministerstvu kultury a Magistrátu Brna ap., zřejmě někde něco dělali špatně, neudělali všechno co se dalo. Mně se taky všechno nepovedlo, ale kladu to za vinu hlavně sobě a netvrdím, že to nejde. Jen jsem třeba v dané chvíli nevěděl jak. Ale pořád to zkouším, učím se a přizpůsobuji se měnícím se podmínkám. 

    Václav Pravda

    P.S.: Nebyla řeč o pořádání conů profesionální agenturou, ale o profesionálním pořádání conů. To je dost rozdíl, ne? Existují tři základní kategorie. Laická, amatérská, profesionální. Laik dělá věci s malou znalostí věci, z nouze, bez odměny. Amatér se znalostí věci, z přesvědčení, bez odměny. Profesionál se znalostí věci, z profese, za odměnu. Trochu jsem to zjednodušil, ale kdo chce plnou definici, ať si ji laskavě najde sám. Ale i amatér může dělat věci profesionálně, co se týče přístupu, zajištění a organizace. Viz třeba Dracon. Rozdíl je jen v tom, zná-li a má-li amatér prostředky, pomocí kterých dosáhne profesionálního výsledku. A od profesionála se pak liší jen tím, že odměnou amatérovi bývá jen dobrý pocit, něčí pochvala, něčí spokojenost, případně jednorázová odměna, která nezajistí živobytí. Opovrhování profesionalismem je nepochopitelné. Že se něco dělá za peníze, není snad proboha nic špatného! Nechte si prosím ten socialismus.
    V příštím čísle za (Speciál za 16 k Avalconu na konci června) zkusím předestřít některou svoji vizi - Akademie, CKČ, Fandom (jednu z nich). Snad stihnu něco dopracovat.

 
k obsahu ZA 15
k Publicistice
ke Zbraním Avalonu