Budoucnost fandomu a CKČ

Václav Pravda

 

    

    Téma jsem ještě nevyčerpal a tak budu pokračovat. Rád bych se dostal k nějakým prognózám.
    Námětem příštích pár řádků mé úvahy bude mimo jiné kritika, které se mi dostalo ještě na Avalconu. Egon Čierny si totiž zatepla přečetl úvodník minulých za a s taktem a slušně mi řekl, že si myslí, že se trochu pletu. Jen stručně nastíním jeho námitku (děkuji mu, že se mám o co opřít). „Fandom, to není Rada, fandom jsi i ty, klub Avalon a vůbec všichni. Takže když něco děláš, dělá klub, dělá to vlastně fandom. Nikdo z Rady by nestál v cestě jakémukoliv zlepšení. Nikdo z Rady není proti aktivitě...“
    Tak tedy. Fandom je skutečně fanouškovské hnutí, soubor všech klubů i jednotlivců a proto, když něco dělá náš klub, dělá to fandom. Ale když jsem obviňoval z nicnedělání a brždění, měl jsem na mysli Československý Fandom, tedy organizaci, která má nějaké představitele, nějaký statut, nějaké stanovy, nějaká pravidla, nějaké povinnosti a nějaké možnosti. Ten nemá například s Avalconem nic společného. Fandom s malým „f“ je reprezentován Fandomem, který má nějaké úkoly (minimálně propagaci sci-fi, fantasy, hororu apod, pomoc začínajícím autorům atd.). Bohužel jejich plnění už dneska nepokulhává, ono přímo příšerně šmajdá na prohnilých protézách ! Členové Fandomu by měli něco dělat a ne jen v Březové vzpomínat na uplynulou dobu. Chybí například seznam aktivních SF klubů, chybí seznam SF knihkupectví, publikace „Kdo je kdo v SF“ je neúplná, chybí v ní spousta jmen a údajů, propagace SF se nekoná cílevědomě a organizovaně, podpora začínajících autorů není, podpora pořadatelům conů jakbysmet, přihlášení ochranných známek se vypustilo. Ano, tyhle činnosti musí někdo konkrétní udělat. To je ale úloha Rady, aby členy přinutila a aby využila dobrovolných pomocníků. za to jim zase musí něco poskytnout (systém slev na akce, ocenění práce, prostor v tisku). Fandom se pomalu rozpadá, dřívější soudržnost skupiny vyděděnců oficiální kultury v normálním prostředí už mizí. Vždy se ale vytváří něco nového. Dnes jsou to například aktivity kolem her - DrD, RPG, sběratelské karetní, počítačové. Jenže pro „elitu“ z Fandomu není tahle společnost dost dobrá. A tak asi na elitářství a vyčerpání všech zásob mladického nebo jiného nadšení Fandom v současné podobě zajde. Protože ale spolupráce je výhodná, vytvoří se něco podobného z jiných lidí, kteří se budou shlukovat kolem firem podnikajících právě v hrách (Blackfire Games, Warlord - Vision, Altar, JRC...). Koneckonců myšlenka Klubu Camelot je právě o tomhle. Jenže někdo to musí zorganizovat a tady Fandom prokázal, že jeho životnost je minimální. Jak jsem psal minule, stačil by na to jeden člověk, manažer, který by mimo jiné využil možnosti, které nabízí spolupráce s Klubem Camelot. Když nic jiného, měl by si Fandom a speciálně Rada uvědomit, že dochází k rozpadu, ale že by byla škoda to, co se dokázalo v minulosti, nepředat dál.
    Pesimistickou předpověď pro Fandom máme za sebou a čeká nás pesimistická předpověď pro Cenu Karla Čapka. Minule jsem se pokusil odhadnout, co by CKČ pomohlo znovu vzkřísit zašlou důležitost. Mezitím se ale stalo něco, co s největší pravděpodobností rozhodlo. Podezření, že CKČ upadá vinou pořadatelů - Fandomu se potvrdilo. Může ubývat příspěvků i jejich kvality, ale v poměrně malé scifistické obci rozhoduje i to, jak se k CKČ staví organizátoři a porotci. Pokud se dá různě dočíst a doslechnout, že to někoho srdečně otravuje, že je to stejně hrůza a lepší to nebude, že to hodnocení je stejně neobjektivní, spoluvytváří se tím názor na celou soutěž. Událost, která potvrdila podezření, se stala na udílení Cen SFaF Akademie. Na fotkách v Ikarii a v textu Interkomu jsem s úžasem zjistil, že cenami se staly sošky Mloka ! Kdo a jak rozhodl, že CKČ přijde o jeden ze svých základních atributů, se určitě dozvím. Jen nechápu, kde se vzala ta drzost, o něčem tak závažném a pro fandom i Fandom symbolickém, rozhodnout bez souhlasu většiny. Je už to nějaký ten pátek, co poštovní doručovatelé nosí poštu. Když už se našli sponzoři sošek (dvaapůl tisíce za jednu !), mohlo se za pár korun rozeslat několik desítek dopisů klubům, když už se nedá svolat mimořádná porada. Tohle je právě starost Rady Fandomu. Jaktože nic neudělala ? Vezmu to popořadě. CKČ je charakterizována tím, že se vyhlašuje na Parconu (Parcon je con, kde se vyhlašuje CKČ ), dále tím, že vítězné práce vycházejí v Kočasu a tím, že cenami jsou sošky Mloka. O Kočase se vedou diskuse už dlouho a vypadá to, že by stejně jeho podoba doznala podstatných změn pod tlakem nákladů. Symbol je to tedy už diskutabilní. Ale ten nejpodstatnější symbol - soška Mloka klidně někdo ukradne a dá jí do značně uměle (a nedokonale) vymyšlené Akademie. Tomu říkám skandál, zrada Fandomu a fandomu. Doufám, že, narozdíl od politických skandálů, tento zločin nezůstane nepotrestán. Vyzývám všechny, kdo mají prodej Mloka na svědomí, aby rezignovali na své funkce v Radě Fandomu. Vidím to jako pohanu myšlenky Fandomu a jako akt namířený proti CKČ (symbolu Fandomu). Čím teď bude CKČ ? Akademie SF a F je mi od začátku nesympatická. Hraje si na něco důležitého a noblesního, ale přitom po ní ani pes neštěkl (tedy nescifistický). Vliv na prodejnost mít nebude, protože kromě scifistů nikdo neví, co to Cena Akedemie je, a scifisti ji v podstatě nepotřebují. Chce nahradit množství stávajících literárních soutěží a hodnocení, aniž by se ptala, proč vůbec soutěže vznikly. (Kvůli nějaké Akademii žádná soutěž nezanikne. Možná kromě CKČ. A pokud vím, nahradila jen zčásti cenu Ludvík, ceny Plivník a Čiplenka.) Ukradla Mloka. Hodnotí i neprofesionální záležitosti (fanzin), čímž se plete kam nemá. Na první pohled to sice není zřetelné, ale Cena Akdemie bude mít dopad (a už sakra má) na Cenu Karla Čapka. Ukradením Mloka to nekončí. Pozornost spousty lidí ve SF se přenese z CKČ na Akademii. I když jsou o něčem jiném. Ale celebrity SF se kolem toho budou motat a tak to přitáhne zájem. Pozornost spousty lidí, kteří se podíleli na organizování a hodnocení CKČ se přenese na Akademii. Peníze, které se daly sehnat pro Fandom a CKČ, dostane Akademie. Další hřebíček do rakve přidá přetvořená Cena Ikaros. Z hodnocení povídek v Ikarii se stalo hodnocení došlých povídek autorů. Cenou pro vítěze je otištění v Ikarii. Čím se tedy soutěž liší od normálního zasílání povídek, to nechápu, ale každopádně to zvýší problémy CKČ, protože Ikarie poskytne větší prostor propagaci Ceny Ikaros a spousta lidí si soutěže bude plést. Pokud nedojde k radikálním změnám ve Fandomu, i CKČ doplatí na „činnost“ Fandomu a Rady.
    Minule i teď jsem vyjmenoval základní problémy, budoucnost předpověděl, nastínil možnosti alespoň pokusů o řešení, ale z rozhovorů na Avalconu a hlavně ze zaprodání Mloka mám dojem, že už nejde jen o neschopnost nalézt řešení, ale že jde už o nedostatek vůle a chuti v Radě, která by měla řešení hledat. Měl by se toho někdo čerstvý ujmout pevnou rukou. Nerad bych ale, aby si někdo myslel, že se já hrnu do pozice manažera Fandomu. Neříkám to jen tak, dozvěděl jsem se, že mi tuhle snahu pražáci z Fandomu přisuzují. Můžu si za to sám, protože ačkoliv jsem se pečlivě snažil, aby se minulý úvodník takhle vyložit nedal, uteklo mi, že pokud mluvím o potřebě manažera a vzápětí se při představování klubu Avalon uvedu jako manažer, může to působit blbě. Takže se omlouvám, nejsem samozvaný nafoukanec. Skutečně to nechci dělat, nemůžu to dělat, nesplňuji ostatně ani základní podmínky. Jen jsem chtěl navrhnout řešení, které jsem ze své pozice a ze své zkušenosti viděl.
 
k obsahu ZA 13
na Dvory Chaosu
ke Zbraním Avalonu