Jarní porada SF klubů 1996

Václav Pravda

 

    

    Březová nad Svitavou. Jak jinak. Ani tentokrát jsme neriskovali cestu s ČD. Škodovkou Tomášových rodičů jsme jeli tentokrát dokonce tři, s Láďou Melzerem. Je vidět, že své povinnosti vůči fandomu plníme se stále se zvětšující účinností. Jen jsme litovali, že kvůli návštěvě nemůže Láďa Pátek.
    Dorazili jsme v tom pravém čase. Oficiální program ještě nezačal, včerejší flamendři se teprve probouzeli a tak byl čas na rozkoukání. Pozdravili jsme se s kluky z Ústí, kteří pochopitelně nechyběli, aby podali zprávu o stavu příprav Parconu-Bohemiaconu. Na stoly jsme rozhodili propagační kartičky a přihlášky na AVALCON, posadili se a v debatách čekali na začátek.
    Po několika pokusech o utišení přítomných zahájila Rada ČS fandomu několika základními informacemi. Porada má nového sponzora, ale zatím by měla dosavadní podoba a místo vydržet. Prezenční listina obsahovala 30 klubů, v průběhu ještě dorazili zástupci dalších dvou. Hlavním tématem porady bylo zvýšení prestiže Ceny Karla Čapka. Před tím ještě proběhla opět trapná volba Rady. I průběh volby souvisí s hlavním tématem - viz úvodník. Také jsme vyplňovali anketu plzeňského klubu ANDROMEDA. zajímali se v ní o to, kolik knížek přečte špička fandomu. Velmi zajímavé výsledky. Viz níže. Dále se hlasovalo o udělení cen - Ludvík za zásluhy a Mlok za zásluhy.
    S hlavním tématem jsme se vypořádávali dlouho, ale jako vždy, bez výsledků. Vždy někdo něco nadhodil, někdo další to rozvedl a odvedl jinam. Téměř všichni byli hrozně pesimičtí, jejich negativistický postoj byl otravný. Nechápu, jak někdo může tvrdit, že něco nejde, když to ještě nezkusil, zatímco jiní to zkusili a uspěli. Chybí peníze na ceny, problémy se soškami, nikdo z Rady nemá chuť něco proti tomu dělat, Rada neplní ani své základní úkoly - propagaci SF, pomoc při soutěži o Cenu K.Č., Ikarie na fandom kašle. Hodně se mluvilo o problémech s Kočasem - vysoké náklady, malý náklad, nezájem nakladatelů o již jednou publikované povídky, problém s termínem uzávěrky (nakonec byl posunut na leden). Po několika neúspěšných pokusech konkretizovat a dořešit pravidla to všichni vzdali a byla vyhlášena pauza na oběd. Ta se pěkně protáhla. Oficiálního programu bylo pomálu, organizace žádná, efektivní řízení porady chybělo. Respektive, chybělo jakékoliv řízení. Shodli jsme se s mladšími účastníky porady, že fandom by potřeboval skutečného manažera. Mám pocit, že nebýt kluků z Ústí, kteří fandom rozhýbali, scházelo by se teď pár veteránů v Březové a plakali by nad lepšími časy. Zbytek by se staral sám o sebe. Zásluhy kluků z Ústí jsou velké, protože ukázali, že ledacos jde a ukázali i jak. Při zpáteční cestě jsme mluvili o tom, že podpoříme jejich nominaci na Ludvíka nebo Mloka za zásluhy příští rok.
    Ještě jsme nadhodili několik problémů a bez jejich vyřešení jsme vyšli ven ke kolektivnímu snímku. Pak už jsme se chystali k odjezdu a zůstávající k přípravě večerního ohně. Naštěstí se ale vytvořilo venku několik debatních kroužků a tak jsme měli pocit, že úplně zbytečně jsme tady nebyli. Probrali jsme totiž s těmi mladšími účastníky porady možnosti nápravy situace ve fandomu. Je mi jasné, že už několik skupin „mladíků“ se o to v historii fandomu pokoušelo a zřejmě neuspělo. My jsme spíš jen probrali možnosti, než že bychom připravili plán, ale kdo ví. V podstatě jsme se shodli, že pokud někdo něco neudělá a nepřeorganizuje fandom, dopadne to bídně a fandom a jeho Rada ztratí úplně na významu a vážnosti.
   
    Nominace na Ludvíka:
    Adamovič, Biedermannová, Bronec, Čierny, Dáreček, Novotný, Pavelko, Pavlík, Poláček
    Nominace na Mloka:
    Adamovič, Čierny, Ikarie, Klub Julese Vernea, Konupčík, Novotný, Ríša, Soukup
    My už výsledky známe, ale vyhlašovat se budou až na Praconu, tak musíte ještě chvíli počkat.
    Anketa dopadla následovně : 42 lidí přečetlo 2026 knížek (za rok), z toho :
    4 nad 100, 3 nad 90, 2 nad 80, nevím kolik nad 70, 2 nad 60, 3 nad 50, 5 nad 40, 6 nad 30, 5 nad 20, 5 nad 10 a dokonce byli i tací, kteří přečetli méně než 10 knížek z předloženého seznamu !!! No úžas.
 
k obsahu ZA 12
k Reportážím
ke Zbraním Avalonu