Průnik

Václav Pravda

 

    

    Kombinovaná letka čtyř kosmických bitevních korvet SIRRAH a MIRACH, doprovázená třemi průzkumnými čluny KAITOS, plnila bojový úkol v samém nitru Ormilánského systému. Hlavním úkolem mise bylo získat více informací o modernizovaném typu lehkého křižníku DROWD, se kterým se již střetly některé terrestrijské lodě a jehož dosud známé parametry varovaly specialisty Terrestrie před ukvapeným konečným útokem na Ormilánský systém. Hvězdná válka mezi útočnou Ormilánskou federací a systémem světů Terrestrie spěla nezadržitelně ke konci. Ormilánská Flotila byla vytlačena ze všech strategicky důležitých pozic a Terrestrijské Hvězdné Síly neochvějně odzbrojovaly jednu nepřátelskou letku za druhou. Část přeskupené 8. Eskadry sice kladla houževnatý odpor, protože bránila přístupovou Bránu do systému Ormilánie a jejích kolonií, ale decimované zbytky ostatních eskader nebyly vážnou překážkou pro odhodlané a blízké vítězství očekávající posádky terrestrijských lodí. Jediné dvě eskadry schopné boje, 3. a 5., se stáhly zpět k Ormilánii, aby získaly energetické bloky a potraviny, podstoupily nutné opravy a doplnily posádku, značně prořídlou a deprimovanou posledními neúspěchy a porážkami.
   
    "Shrneme si to podstatné. Přepad přímo v ormilánském systému, kde se velení Flotily ještě cítí bezpečně, přinese kromě hlavního cíle, získání informací, ještě psychologickou výhodu. Potřebujeme narušit sebevědomí nových posádek a velení Flotily. Vlastní útok na křižník provede výsadkové komando vedené poručíkem 1.stupně Ianem Marim. Výsadek bude do doků na Feerd vysazen z paluby ukořistěného nepřátelského torpédového člunu. Člun bude doprovázet letka korvet a průzkumných člunů. Korvety odvedou fingovaným útokem pozornost a torpédový člun přistane v doku, kde výsadkové komando pronikne do některého z křižníků. Informace budou odvysílány z přenosné vysílací stanice, průzkumné čluny, které se do té doby budou schovávat ve stínu 3. planety a jejího širokého pásu, informace zachytí a jednotlivě se pokusí je dopravit velitelství našich Hvězdných Sil. K průniku do systému Ormilánie použijete Ormiláncům neznámou a námi doposud tajenou Bránu OR2-C84. Podrobnější instrukce jsou uloženy v palubních počítačích, ostatně je znáte. Před vstupem do Brány budou všechny informace, včetně instrukcí, z počítače odstraněny, aby nepadly do rukou nepříteli."
    Generál mluvil ještě dál, o hrdinské oběti, kterou dobrovolníci přinášejí Terrestrii, ale to už většina mužů z posádek neposlouchala. Oficiální rozloučení s velením Hvězdných Sil skončilo. Tajná mise mohla začít.
   
    "Průnik!"
    Velitel výsadku sledoval na monitoru další členy letky, která se vynořovala z Brány. Od této doby platí zákaz komunikace mezi jejich lodí a ostatními loděmi Terrestrie. Od skupiny se právě oddělily tři průzkumné čluny KAITOS, aby se rozptýlily a zaujaly předem stanovené polohy, které ormilánským senzorům znemožní jejich lokalizaci a identifikaci. Přišla řada na ně.
    "Kurs 12/5, rychlost 0,5 světelné."
    Táhlým obloukem se bude torpédový člun vzdalovat od korvet a k dokům Feerdu se přiblíží z jiné strany. Korvety zaútočí podle stanoveného časového plánu na hlídku první známé Brány.
    "Kurs 14/4, rychlost snížit na 0,2 světelné." Torpédový člun se přiblížil formaci křižníků.
    "Kapitáne, přístroje hlásí standardní průběžnou identifikaci."
    "Naše kódy budou platit podle informací průzkumu ještě dva dny, ale možnost opakování už nebudeme mít, musíme uspět hned napoprvé."
    "Identifikace skončena, vše v pořádku."
    "Hlavní zkouška nás teprve čeká při dokování. Směr Feerd, snižte rychlost podle plánu."
    Kapitán pohledem zkontroloval řídící panel a čas na palubním chronometru.
    "Do zahájení útoku korvet zbývá ještě dvacet minut. Zkontrolujte pozici a připravte sérii identifikačních kódů. Skupiny Jedna a Dva výsadku pohotovost 2.stupně. Giro, zapněte odposlech," oslovil nakonec kapitán svého navigátora a pilota. Blížili se k Feerdu. Poslouchali směs hlášení, výzev a signálů vojenských stanic. Počítač monitoroval i ostatní vysílání, ale vybíral jen ty podstatné signály. Najednou se ozvala nová stanice, zprvu jí nebylo rozumět, ale za chvilku počítač odfiltroval ostatní vysílače a šum a jasnou, vzrušenou ormilánštinou se kabinou nesl hlas:
    " ... obrana. Opakuji. Čtyři korvety Terrestrie, dvě typu SIRRAH a dvě typu MIRACH útočí na hlídku Brány! K průniku Bránou nedošlo! V dosahu senzorů nejsou další terrestrijské lodě. žádáme posilu! Byly zničeny dva lehké křižníky Drowd a tři torpédové čluny..., ... čtyři torpédové čluny, jeden z útočníků zneškodněn! Palebná i obranná síla lodí je oproti známým typům dvojnásobná. žádáme posilu!"
    Hlas pokračoval v poplašném hlášení. Na člunu je ale Ian Mari sledoval jen na půl ucha.
    "Netuší, že korvety mají jen čtvrtinu posádky a žádné potraviny, zato že jsou přecpány energetickými bloky."
    "zatím bez odchylek od plánu. Jdeme na přistání, v tom zmatku si nás nebudou podrobněji všímat. Výsadek, poplach 1. stupně."
    Identifikace lodi při přistávání do doku proběhla zběžně, všichni sledovali bitvu u Brány. Korvetám se podařilo zničit další křižník a dva torpédové čluny, ale to už zbývaly jenom dvě korvety MIRACH. Poškození přibývalo a počáteční překvapení pominulo, takže proti soustředěné obraně neměly mnoho šancí ani obratné a rychlé korvety. Jejich útok ale splnil svůj účel odvrátit pozornost a zničení tří křižníků a šesti torpédových člunů bylo citelným zásahem Ormilánské Flotile.
    Spojovací uzel zasténal, loď přistála v doku. Probíhala technická kontrola. Panel uzlu se rozsvítil zelenými světly a průlez se otevřel. Dva výsadkáři zneškodnili technickou obsluhu spojovacího uzle a výsadkové skupiny se vyřítily do chodby. Narychlo prohledali obsluhu až našli osobní karty. Ty jim umožní přístup do většiny místností. Plány doku získala Terrestrie díky obchodníkům, kteří ještě v době míru putovali mezi oběma systémy. Před přepadením Terrestrie zahynulo v Ormilánii mnoho obchodníků, proto se ostatní přidali na stranu Terrestrie a přinesli ředu užitečných informací.
    "Skupina Jedna vpravo, skupina Dva vlevo, zavelel kapitán, který opustil své dočasné místo na velitelském můstku a postavil se do čela výsadku. Muži se rozdělili. Ianova skupina následovala svého průzkumníka, který držel v ruce poziční scanner a vedl skupinu přímo k řídícímu centru doku.
    "Pozor, za tebou!"
    Nepodařilo se vniknout do velína bez rozruchu. Ormilánci, který právě vyšel z jedněch dveří, se ještě podařilo vykřiknout a varovat své spolubojovníky, ale to už klesal k zemi. Ozbrojená stráž varování zaslechla a křižovatka chodeb se naplnila zášlehy ručních laserových zbraní. Přesto se oslabené skupině povedlo proniknout do řídícího centra. Posádka se nebránila. Přístupové dveře byly zablokovány.
    "Pronikli jsme do velína," spojil se kapitán komunikátorem s velitelem druhé skupiny.
    "Jsme v doku 28, právě skončilo nakládání jednoho upraveného Drowdu. zahajujeme útok. Konec."
    Kapitán se obrátil k obsluze velína:"Otevřete dok 28! Obraz na monitor!"
    Šokovaný a zastrašený technik porozumněl kapitánově ormilánštině a začal provádět příkaz. Ostatní členové obsluhy byli nahnáni do malé boční místnosti, spoutáni a uzavřeni. Specialista na ormilánskou techniku hlídal každý pohyb, který provedl technik. Nemohl znát detaily, ale podezřelý pohyb, kterým se technik natáhl po výrazně označené klávese, ho varoval. V poslední chvíli ho strhl zpět.
    "Přidejte ho k ostatním! Pokus se zajistit a uvolnit paměťové bloky."
    "Máme nedostatek času, budeme se muset spolehnout na paměťové bloky na křižníku. Dok je otevřen."
    "V pořádku. Ústup!"
    "Kapitáne!"
    Na obrazovce jednoho z celé řady monitorů si všimli zášlehů kanonů a výbuchů torpéd.
    "Naše MIRACH!"
    Poslední z korvet se téměř potácela pod údery zbraní, které na ni chrlily energii. Jasný záblesk při nárazu do ochranného pole nejbližšího torpédového člunu znamenal konec pro obě lodě. Výsadkáři odtrhli oči od monitoru a vrhli se ke dveřím. Odblokování bylo dílem okamžiku. V salvě, která je očekávala, padli další dva výsadkáři, ale Ian Mari spolu se třemi dalšími se probili a běželi chodbami k doku 28. Výtah. Střelba. Chodba. Křižovatka, znovu střelba. Padl další. Výtah a chodba - dok 28.
    "Otevřete průlez!" zasípěl kapitán. Krev mu stékala po tváři a jedna ruka visela bezvládně. Průlez se otevřel a ruce je vtáhly dovnitř.
    "Zneškodnili jsme posádku, ztráty tři muži," hlásil kapitánovi Gori - velitel druhé skupiny. "Hlavní úkol je splněn. Otevření doku umožnilo podle plánu vysílání informací o lodi. Nejsou ale úplné a jejich doplnění zabere čas. Obávám se, že další vysílání neujde pozornosti a že budou prozrazeny průzkumné čluny."
    "Vyšlete kód pro návrat. My se pokusíme o něco, co jsem měl na mysli už při přijmutí tohoto úkolu. Na můstek!"
    Výsadkáři se na sebe podívali. Byli smířeni s obětováním života pro Terrestrii, ale kapitán jim dává nečekanou naději. Gori již část nezbytných úkonů provedl, protože kapitán ho se svým plánem seznámil ještě před zahájením mise.
    "Vybavení se příliš neliší od ukořistěných lodí, hlavní rozdíl je opravdu ve zbraních a v pohonu."
    "Zvládneme to?"
    "Myslím, že ano, kapitáne!"
    Aktivní systémy o sobě dávaly vědět pomrkáváním kontrolek na řídícím panelu. Gori zapojoval jeden sektor za druhým. Jeden ze specialistů mu asistoval.
    "Start za třicet sekund!"
    zasyčelo odpojování spojovacího uzle, muži se připoutali. Křižník se pomalu vzdaloval od uzlu.
    "Start! Manévrovací motory, poloviční výkon!"
    Hala doku začala odplouvat dozadu, hvězd přibývalo. Kolem se mihl rám doku, byli venku! Plný výkon manévrovacích motorů je odnesl do dostatečné vzdálenosti. V doku zableskla exploze autodestrukčního zařízení torpédového člunu.
    "Manévrovací motory vypnout, zapnout hlavní motor! Aktivovat ochranné štíty!"
    "Připravte vysílání našich terrestrijských identifikačních kódů. Nerad bych, aby nás zničily naše vlastní lodě!"
    Podle pokynů kapitána a pod citlivým řízením Goriho se křižník rychle vzdaloval od doku. Start nevzbudil pozornost. V doku ještě stále nestihli vyhlásit poplach. Křižník míjel další lodě Flotily a mířil ke vzdálenějšímu opuštěnému konci soustavy, kde čekala nehlídaná Brána.
    "Průnik!"
 
k obsahu ZA 1
k Povídkám
ke Zbraním Avalonu