Dílna Vysočiny

 

    

ČAS JE POZNAMENÁN INFORMAČNÍM ZMATKEM, KTERÝ POHŘBÍVÁ MYŠLENKY.
Petr Musílek

Souběžně s nárůstem a rychlejším tokem informací, dochází paradoxně k jejich znepřehlednění, anonymitě a neověřitelnosti. Nejsem přívržencem konzervativního myšlení, které posvěcuje pravdu a moc v jejich institucionálních podobách a přesto si dost těžko dokáži představit čím nahradíme věrohodnost politických stran, duchovních hnutí a esteticky souznějících bytostí, až se naše propojení s životem zrelativizuje a zatomizuje na vyvázané touhy a cíle individua. Stejně těžko představitelné je, z jak pevných pozic budou v této izolaci probouzeny a ovlivňovány.
Mnohdy si ani neuvědomujeme proměny odosobňujícího se světa. Sledujeme filmy a televizní pořady z velké části vytvořené dávno mrtvými lidmi. (A použitelný archiv neustále narůstá). Naše společenská komunikace je jednosměrně virtuální. Ocitáme se v pozici astronomů, kteří sledují dávno neexistující hvězdy.
Internet považuji za skvělý komunikační systém a přesto si uvědomuji, že si nezřídka dopisujeme s lidmi, o nichž nevíme kde žijí, neznáme jejich tvář ani z čeho pramení jejich způsob myšlení. Zbavujeme se konfrontace se skutečnými a reálnými bytostmi. Nemusíme, a lze říci, že mnohdy ani nemůžeme, vstupovat do zápasů o své vnitřní přesvědčení na úrovni, která má váhu a smysl. Závažné problémy jsou zasuty tříští pseudoproblémů a krátkodechých pravd, jejichž život lze odčítat v týdnech, dnech a případně i hodinách. Lež se stává zcela legálním pojmem, pokud se k ni připojí známka obchodní strategie, informační války nebo vyššího zájmu.
Není samo sebou, že velké množství lidí ztrácí naději, že některé větve stromu života usychají, že se v nejhlubších vrstvách myšlenkových proudů probouzejí sebezničující tendence, které jsou varovným a převážně bagatelizovaným signálem. Vždyť čemu lze důvěřovat, jestliže realitu a osobnosti lze vytvářet uměle, když sebedokonalejší technika nemá naprogramované svědomí a žádný z jejich správců nemůže zaručit, že nebude jeho dědici zneužita k rozpoutání pekla a zotročení lidí.
Stojí li svět na rozcestí, kdo jiní než autoři pracující se slovyk která jsou základním informačním materiálem, by měl tuto realitu vnímat, komentovat a hledat její nový smysl.
Samozřejmě by bylo zcestné vytvářet další, jednosměrně kritický proud. Domnívám se však, že bychom měli usilovat o zpřehlednění informací, o tvorbu dialogu a čistotu významového obsahu slov. Vždyť dlouhodobě modelovat svět, dle časově a účelově omezených přání nemohou ani nejmocnější z mocných a tím méně básníci, spisovatelé a publicisté. Zvolme si cestu poznávání a pochopení smyslu vlastní existence. A hledejme v tomto nesnadném směřování spojence ze všech oborů lidské činnosti.
   
   
KŘÍDA
    Zora Šimůnková

V prázdné školní třídě si po tabuli psala bílá křída. Sama sebe zkoušela z vyjmenovaných slov. Ne že by je neuměla: stokrát je přepisovala s paní učitelkou. Opakovala si je z pilnosti. Byla to velmi svědomitá křída. Celou svou bílou duší netoužila po ničem jiném, než aby zadané úkoly plnila přesně podle Norem a Pravidel. Proto milovala paní učitelku, ale v dětských rukou trpěla. Těch pravopisných chyb a hrubek, co byla nucena proti svému přesvědčení napsat.
Když si ověřila, že vyjmenovaná slova ovládá jako když bičem mrská, seskočila na zem a jako vrabčák poskakovala po třídě. Pod třetí lavicí u okna objevila pohozený papírek. Zvědavě si psaníčko přeslabikovala: MYLUJU TĚ, četla s údivem.
Slovo MYLOVAT ještě nikdy neslyšela. Neřekla by, že patří mezi vyjmenovaná slova, ale dost možná se změnila Pravidla pravopisu. A taky bylo možné, že paní učitelka prostě MYLOVAT zapomněla děti naučit.
Křída si nové slovo zkusmo napsala vedle na podlahu. Zadařilo se! Měla takovou radost! Roztančila se po linu a psala: MYLUJU TĚ, MYLUJU TĚ, MYLUJU TĚ... Psala tak dlouho, dokud nebyla popsaná nejen celá podlaha, ale i tabule a lavice. Pak vysílením usnula.
Když ráno přišly děti do školy, s úžasem koukaly na učebnu, popsanou slovem, které neznaly. Dosud se ho neučily. A paní učitelka se moc zlobila. Jé ta se zlobila! Hřímala: Měkké I! Milovat je měkké I! Co znamená se zeptejte doma, já vám ho vysvětlovat nebudu. TAKOVÉ SLOVO do školy NEPATŘÍ!!!
Chudák křída! Tolik se styděla, až se schovala za hadr na tabuli. Tolik hrubek napsala sama od sebe - a ještě k tomu v nějakém neslušném slově (protože to musí být neslušné slovo, když nepatří do školy)!
Tak se styděla, že jí i bílá duše zčervenala. A červenou křídou už zůstala. Paní učitelka byla za červenou křídu ráda: konečně měla na tabuli čím opravovat hrubky a špatně vypočítané příklady. Křídě se konečně splnil její sen. Chovala se pouze podle Norem a Pravidel.
Ale čím víc vykřičníků a zákazů psala, tím víc chřadla a ubývala. Od té doby, co poznala slovo MILOVAT, ji chyběla nejen bílá barva, ale i radostná bílá duše.
   

LIST V LOUŽI
    Petr Musílek

Stromů se přeptám na cestu
Až cesta nebude
Z blátivé louže zvednu list
popsaný osudem

Snad řekne To se nedělá
Jen tak a bez mapy
Běžet si život ozkoušet
A já řeknu Co ty?

Vždyť sám jsi poznal
stejný spěch
Mapou ti byl jen čas
Tak než z těch louží
bafne mráz
srovnejme dech

   

   PO DLOUHÉ PŘEDLOUHÉ DOBĚ
    Věra Borská

Přiznávám sama sobě, že
Když po někom chci rybu
A dostane se mi hada
chovám se tak,
jako bych dostala rybu...
Na tom nesejde,
Říkám si sklesle,
/ne smířeně/ ale vím,
že na tom sejde.
Odvracím se jen od své krve,
Která se stydí,
Protože to pořád ještě bolí -

a pak přijmu hada
a tvářím se,
jako by to byla ryba
a usměji se..
Každý zmatený úsměv
Je trochu přiblblý.
Neodvážím se však ukázat,
že znám pravdu
a že ji skrývám jenom ze studu
a protože to pořád ještě bolí.

 


   
    MODLITBA
    Jiří Faltus

Dnes ještě děti
se svými bolístkami
Zítra už zralý
milenecký pár

Pane všeho a všech
neodpouštěj nám
sebemenší hřích
Neoroduj za nás

Ale naši lásku zanes
do účetních knih
 

    MAJÁKY
    František Uher

všichni nás jednou opustí
proplují poslední propustí
za někým trudné třesknutí
za někým blikají do dálky
majáky


   
    PRÁZDNOTA
    František Uher

vyhořelý koráb bloudí
po hvězdnatém moři
komu záleží
na křídlech Ikarových
pohřbených
na dně

 
   
    VYSCHLÁ ŘEKA
    František Uher

muž a žena
jen dvě těla
řeka vyschlá
prázdno nuda
kam se poděla
voda

    MALÝ
    Štěpánka Saadouni
   
První, co si uvědomila, byla bolest. Při tom nárazu musela uhodit čelem o sklo. Taky jsem si mohla zlomit vaz, napadlo ji. Doktor měl veliké brýle a oči za nimi kulaté jako chobotnice. Mával jí rukou před obličejem.
"Kolik prstů vidíte?" Když odpověděla že tři, zatvářil se spokojeně.
"Je to jen otřes mozku, ale chvíli si u nás poležíte."
Mladík v uniformě vypadl spíš jenom jako zárodek policisty. Důležitě se vytasil s bločkem a novou propisovačkou, kterou mezi řečí neustále cvakal.
"Jak se vám to stalo?"
To bych taky ráda věděla, odsekla v duchu. Cestou na Samotín jezdila z práce každý den. Znala ji jako svoje boty i v noci tudy mohla jít poslepu. Cesta nebyla sice udržovaná, ale široká až dost.
"Pamatujete si na něco," vyzvídal policejní zárodek. Jako všichni tihle kluci čekal na svůj velký případ, místo toho ho poslali vyšetřovat nějakou ženskou po havárii.
"Nevím, snad světlo, oslepilo mě to," vzdychla si. Hlava ji bolela jako střep, přála si, aby už bylo po všem.
"Reflektory! Ten lump vás oslnil a vyjela jste ze silnice," vyhrkl bystře zárodek. "My už mu to spočítáme! Zavinit nehodu a vypařit se jako cukrář!"
"Zdálo se mi, že slyším hudbu, jako by někdo těsně před tím zpíval." Procedila mezi zuby a připadala si při tom strašně hloupě. Přála si, aby ten kluk už konečně odešel.
"Měla jste celou dobu zapnuté rádio," uzavřel zárodek výslech a sklapl bloček. Právě vyřešil svůj velký případ.
Chtělo se jí najednou strašně spát. Napadlo jí, co asi dělá Malý. Nemusí se bát, hajná se o něho postará. Jen si vyčítala, že mu pokazila jeho první prázdniny. Když vstoupila do dveří, Malý v kuchyni nebyl. Slyšela ho, jak si pro sebe v pokoji brouká.
"Tak už vás pustili?" Hajná rychle utírala ruce do zástěry. Měla je pořád červené a vlhké v každou roční dobu, bez ohledu na počasí. Vychovala tři děti, rychle zrála do důchodu. Na Malého se až neuvěřitelně upnula. Tvrdila, že s ním znovu mládne.
"Jsem ráda, že jste přišla tak brzy. Musím letět domů vařit. Táta je teď v lese každý den až do tmy. Tenkrát v noci, co jste měla tu bouračku, přišla bouřka. Na Klášterce to odnesla celá stráň.. Chlapi budou dřít na těch polomech snad ještě měsíc."
Celou dobu se Malý neukázal. Vyšel z pokoje až na zavolání. Vypadl, jako když trucuje. Byly to přece jeho první prázdniny. Přála si, aby se k ní rozběhl a stulil se v náručí do klubíčka. Dospívá, pomyslela si. Jak kluci rostou, přestává je máma zajímat. Nakonec ho musela obejmout sama.
"Nebál ses tady, sám samička na Samotíně?" Zkoušela jeho odolnost jejich obvyklou říkánkou.
"Nebyl sem tady sám," zavrněl s nosem zabořeným do ramene. "Byla tady se mnou přece paní hajná."
Od té doby, co Petr zemřel, a malý pochopil, že se tatínek už nevrátí, začal najednou vyhledávat samotu, kde vzniklou prázdnotu zaplňoval nejspíš sny a představami. Komunikoval s plyšovým medvědem, kterého později vystřídal samotínský skřítek. Snažila se
jeho ránu chápat, respektovala jeho málomluvnost a nenutila ho ke sdílnosti. Tu vynahrazoval dotykem, ale najednou byla i tahle nitka pryč. Umínila si, že když teď zůstane nějaký čas doma, Malému všechno vynahradí.
Ke snídani se přišoural ve zmačkaném pyžámku s očima jako škvírky. Slyšela, jak se dlouho do noci převaloval. I jeho nesrozumitelné brumlání.
"Chceš lívance?"
Místo jednoho si naložil na talíř hned čtyři. Všechny důkladně pomazal marmeládou.
"To všechno sníš?" vyzvídala. Někdy jí dělalo potíže vnutit mu i jeden rohlík.
"Mám hlad," odpověděl sveřepě. S plným talířem se odšoural do pokojíčku. A zabouchl za sebou dveře. To nikdy nedělal.
Napadlo jí, že by měla jít za ním a odvést ho zpátky ke stolu. To, že žije bez otce, neznamená, že se nemusí slušně chovat, pomyslela si dotčeně. Ale zavřené dveře ji zastavily. Přitiskla k nim ucho a připadala si při tom strašně odporná. Proboha, on mlaská jako čuně, pomyslela si s údivem. Dveře zůstaly zavřené celé dopoledne. S obědem naložil stejně. Když se chystal zmizet i s večeří, zvedl se v ní vzdor.
"Nemyslíš, že to přeháníš? Slušní lidé jedí v kuchyni."
Zvedl k ní oči, tmavé a kulaté s dlouhými řasami a vyčítavým pohledem, jako Petr, když se jí snažil přesvědčit, že má přece pravdu on a ona je ten, kdo nic nechápe.
"Jenže já chci být sám."
"Ale proč," zkoušela vyzvídat. Cítila se trapně, jak žebroní o přízeň malého kluka. Jak moc si přeje stulit ho k sobě do náruče a šuškat mu od ucha. Nechod´ pryč, buď tady se mnou, budeme si hrát, jako dřív.
"Protože chci," prohlásil důležitě a zavřel za sebou.
V noci slyšela, jak se za zdí převaluje a polohlasně mumlá. Přemýšlela, jak se mohli za těch pár dnů tak odcizit. Je nemocný, polekala se. Dveře do dětského pokoje byly zavřené. Navíc zamčené na klíč. Otevři, zaprosila polohlasem. Mumlání přestalo, ale nikdo neotvíral. On nespí, pomyslela si vztekle. Milostpán nespí a dělá si ze mě blázny.
"Otevři," poroučela hlasitě, ochotna užít veškeré rodičovské autority. Místo toho zaslechla jen cupot dětských nohou.
"Co tam vyvádíš? Otevři, slyšíš?"
"Nejde to," zakňučel.
V té chvíli měla před očima černo. Vnímala jen, jak vztekle buší pěstí do zamčených dveří a řve: "Já ti kašlu na tvoje blbosti. Otevři a hned!"
"Jdi pryč prosím," opakoval.
Najednou si uvědomila, že Malý pláče. Do postele se vrátila poražená a cítila se trapně.
Kavárna byla na dopolední dobu až příliš hlučná. Vždyť jsou prázdniny, uvědomila si a skoro litovala, že šla právě sem.
"Upnula ses na něj," vyplivla kamarádka větu do obláčku cigaretového kouře. "Myslíš si, že nemůže mít vlastní svět, svoje soukromí, že musí žít jenom pro tebe."
"Ale on se poslední dobou chová divně," špitla. Cítila přitom stále trapnost noční scény. Tak ošklivě se už dlouho necítila.
"Odcizil se mi. Zamyká se a nechce se už ani pomazlit."
"Dospívá," vytasila kamarádka další argumenty. "Můj kluk se od určitého věku začal zamykal v koupelně. Když jsem mu chtěla umýt záda, skoro mi prokousl prst."
"Ale on si povídá sám pro sebe a chová se divně."
"Potřebuje tátu," smečovala kamarádka. "Nejspíš nemá ani žádné přátele. Musí být strašně sám."
V duchu dala kamarádce za pravdu. Když Petr umřel, rozhodla se, že bude žít jen pro Malého. Vychová ho sama. Měla by strach přivést mu domů cizího mužského. Co kdyby mu ubližoval? Jenže malý asi opravdu potřebuje někoho, s kým by mohl hrát fotbal, chytat ryby hrát kuličky.
"Ale já se o něho bojím," vydechla tu dlouho nastřádanou úzkost. "Co když není normální?"
"Ani bych se nedivila," uchechtla se kamarádka. Viditelně i ona měla svůj vlastní svět a cizí problémy ji zajímaly stále méně. "Copak se dá žít na té vaší samotě? Vždyť tam oba zvlčíte. Měla bys tu chalupu prodat a odstěhovat se někam do civilizace. Začít žít. Ten kluk potřebuje kamarády."
"Ale Petr si tu chalupu přál," odsekl tiše. Jako by věděla o zbytečnosti takového argumentu.
"Ale Petr je po smrti," vyhrkla kamarádka udiveně. Obláček kouře, až se zakuckala. "Tohle je tvůj život a víš co, když kluk nepřestane blbnout, vem ho k psychiatrovi."
Hajnou viděla rozčílenou málo kdy. Dnešek ale vypadal na jeden z historických okamžiků.
"Malý zmizel, od rána nevím, kde je," vybafla mezi dveřmi. Její ruce vypadaly ještě červenější a bojovnější. "Já vám ráda pomůžu, zvlášť, když jste teď na nemocenský, ale tohle je moc. Pojďte se podívat!"
Dětský pokoj strašně páchl. Zbytky jídla, nebo snad ještě něčím. Polštáře upatlané od marmelády, v koutě rozlitá polévka, koláče od bláta na podlaze měly tvar dětských stop.
"Tohle přece nikdy nedělá," vrtěla hlavou hajná.
Cítila, jak jí žaludkem stoupá hořkost až do krku. Venku to vypadalo na bouřku. Chtělo se jí zvracet. Z dusna, možná i z toho zápachu a strachu.
"Běžte domů, paní hajná, já to uklidím."
"Radši pudu. Venku je divnej vzduch. Jako by mělo zas něco přijít. Ale todle byste mu neměla trpět. Ať si ten svinčík uklidí sám, přece mu nebudete dělat služku."
Chtěla se pustit do úklidu, ale nešlo to. Místo toho se rozbrečela. Je nemocný, napadlo ji. V duchu si vybavila všechno, co slyšela a četla o duševních poruchách. Schizofrenie, maniodeprese, rozpad osobnosti. Stane se z něho zvířátko, vyděsila se. Ale vždyť pořád vypadal tak normálně. Snad je to opožděný šok z Petrovy smrti. Nikdy se s ní nevyrovnal. Možná, kdyby si toho všimla dřív.
Venku se setmělo. Otevřeným oknem cítila, jak se vzduch divně chvěje. Ani ho neviděla přijít, ale najednou tu byl. On snad přišel oknem, uvědomila si s leknutím. I když by ho jindy sevřela do náruče, musela se držet, aby se po něm nevrhla a nezačala ho bít. I když si po Petrově smrti dala slib, že ho nikdy neuhodí.
"Kdes byl," zeptala se a dala si záležet, aby to znělo studeně a tvrdě. Nezdálo se, že by si toho všiml.
"Na Klášterce," odpověděl klidně, jako by se nic nestalo.
Měla co dělat, aby nezačala ječet. "Zbláznil ses? Jsou tam všude polomy po bouřce. Mohlo se ti něco stát. jak jsi tam mohl jít sám?"
"Nebyl sem sám," odpověděl Malý. Znova tak klidně, že to znělo až drze.
To už se neovládla. "Já ti kašlu na tvoje lži. Nikam nepůjdeš bez mého vědomí a ten svinčík vedle uklidíš, nebo ti nařežu, rozumíš?"
Neodpověděl, jen na ni upřel zorničky dítěte s převahou dospělého. Petrovy oči, které uměly říkat jen si křič, ničemu nerozumíš. Nato dveře dětského pokoje zaklaply. V zámku zarachotil klíč.
Venku bylo tma, skoro jako v noci. Vzduchu divně vibroval. Taková bouřka snad ještě nebyla. Nad Klášterkou se blýsklo. Zatím hrom nebylo slyšet. Ale bouřka se už chystala ke spadnutí. Říkala si, že by měla rozsvítit. Že by si měla jít s malým promluvit. Nebo zavolat na středisko. Domluvit si návštěvu, doktor už by věděl co dál. Když se taková nemoc zachytí včas pak snad. Okenní tabulka zadrnčela. Asi už v dálce hřmí.
Dveře dětského pokoje se otevřely. Malý měl v ruce kufřík. Zírala na něho jako na zjevení. Vzal si z dřezu talíř, svoji lžičku a hrneček, když otevřel víku kufříku zahlédla plyšového medvídka, krabici puzzle a slabikář.
"Ty někam jdeš," otázala se šeptem.
"Pryč, nemáš mě ráda, protože chceš, abych byl pořád sám."
Cítila, jak ji polévá pot. Co mám dělat, Volat sanitku? Vzít mu ten kufřík z ruky? Prát se sním? Zavřít ho do pokoje? Co když ho to ještě víc rozruší? Pryč?
"To mě tady necháš, pokoušela se o diplomacii se staženým krkem. Můžeš jít taky, když chceš. Stejně bys tady beze mě umřela. Pořád to říkáš."
Knedlík v krku ještě povyrostl. Přitom vypadá tak strašně normálně., vydechla s hrůzou.
Někde v dálce divně hřmělo. Nad Klášterkou se znovu blýsklo. Malý se na to upřeně díval. Vypadal, jako když na něco čeká, Bylo to zvláštní, vždycky se bouřky bál.
"Ty se mnou nepůjdeš?"
Takhle to přece nesmím nechat, burcovala se k činu. Ten kluk se vážně rozhodl, že se sebere a půjde do bouřky jen s kufříčkem. Ale kam? Zbláznil se, nebo jsem se pomátla já? Takhle to přece nejde, jsem jeho máma, krucifix! V dětském pokoji bouchlo okno. Uvědomila si, že ho nechala otevřené, aby vyvanul ten smrad. Malý zavřel kufřík s díval se. Tázavýma Petrovýma očima. Pak se otočil a zmizel v pokoji.
Využila toho, že za sebou zapomněl zamknout a rozběhla se za ním. Malý stál u otevřeného okna s hlavou zdviženou k obloze a s kufříkem v ruce. Vedle něho spatřila COSI a rozkřičela se hrůzou. Za oknem se objevila velká svítící koule a zpívala.

   
    NAJEDNOU
    Jiří Zeman
   
Poslyšte
Vždycky přijde čas
Kdy kůzlátka
Přeskočí ohrady
Rozběhnou se k lesu
A vlka se nebojí

Vždycky to přijde
Najednou balíme
Své knížky
do barevných ranečků
A jdeme

Dobře?
Snad dobře?


   
    LENKA
    Markéta Karešová
   
Bylo horké léto, slunce pálilo a těžký suchý vzduch se vlnil v žáru slunečních paprsků. Počasí přímo zvalo do své horké náruče. Koupaliště bylo téměř plné. Lenka seděla na svém ručníku uprostřed masy zpocených lidí a znuděně se rozhlížela kolem. Byla krásná. Vysoká, plavovlasá se štíhlýma nohama a dokonalými proporcemi. Byla krásná a na svou krásu náležitě pyšná. Rozhlížela se nadřazeně a sebevědomě, nikomu nevěnovala sebemenší pozornost. Až najednou.
Ležel na zádech, velký, statný, svalnatý, opálený muž. Na očích sluneční brýle. Neváhala a vznešeným krokem manekýny zamířila přímo k němu. Mohla si to dovolit. Všichni muži hleděli pouze na ni. Ženy ji sledovaly závistivým a žárlivým pohledem. Ty pohledy přijímala ráda a se značnou dávkou škodolibosti.
Zastavila se přímo u něj. Náhle se posadil, upil z kelímku s limonádou, ale Lenky si nevšímal. Prošla se několikrát kolem něj, vlnila se v bocích a vypínala pevná ňadra. Nic... Muž si opět lehl a opaloval se dál. " Taková potupa! Takové ponížení!" křičelo její raněné sebevědomí. Nebyla zvyklá na nezájem mužů a ani náhodou si na něj zvykat nechtěla. Sebrala své věci a rozezlená odkráčela z koupaliště. Po chvíli i muž vstal z deky, pečlivě urovnal své věci do tašky a za obdivných pohledů přítomných žen si oblékl tričko. Potom vzal svou bílou hůl a jistým, pevným krokem zamířil směrem k východu.


   
    Chotěbořská samizdatová edice Petra Musílka - SONDY
    PaedDr. Ivo Harák, Ph.D.
   
Resumé: Autor se zabývá dosud nepříliš známou samizdatovou edicí, kterou v letech 1978 - 1984 pod názvem Sondy vydával v Chotěboři básník Petr Musílek. Pod tlakem doby se původní časopisecká koncepce proměňuje ve vydávání vlastních Musílkových děl. Sondy tak představují nejen důležitý příspěvek k duchovní rezistenci v době normalizace (a to mimo kulturní centra nebo potřebu zapojovat se do boje politického), ale také průřez tvorbou svého editora na konci sedmdesátých a na počátku osmdesátých let minulého století.
Ačkoli neupírám morální závažnost ani závaznost těm samizdatovým titulům a edicím, které proti něčemu či za něco bojovaly, přece raději dávám přednost takovým, pro něž je tou rozhodující funkcí funkce estetická. U samizdatů chotěbořského rodáka, básníka a prozaika, ale také neúnavného organizátora místního kulturního života navíc zaváží, že o nich nenajdeme zmínku ani v žádné z publikací nebo studií, ale ani v jinak obsáhlé Gruntorádově knihovně Libri prohibiti.
K vydávání Sond se Petr Musílek odhodlává ve chvíli, kdy na jedné straně postupující normalizace potlačuje poslední zbytky aktivit z konce let šedesátých, na straně druhé se však začínají objevovat první náznaky "zvedání hlav". Teď nemám na mysli Jazzovou sekci, Chartu 77 nebo něco podobného. Musílek vědomě volí zakotvení v tak zvané šedé zóně, autorem oficiálním být neumí a disidentem být nechce, a program kulturní - nikoli politický, program záměrně pozitivní, jak dosvědčuje citát z Konfucia na obálce vůbec prvního čísla Sond: "Je lepší rozsvítit byť jen malou svíčku než proklínat temnotu" (Sondy 1/1978). S nímž souzní obdobná, byť ostřeji formulovaná pasáž z díla Františka Halase: "Mlčící budou strašlivě obviněni" (Sondy 4/1978).
Vydavatel si dobře uvědomoval existenci dvojího ghetta, do nějž byl vháněn: své postavení mimo oficiální kulturu a mimo kulturní centra.Stejně dobře si uvědomoval také nutnost z takového ghetta vyjít do prostoru svobody - alespoň vnitřní. V Sondách 17/1981 v článku Malá bilance píše: "V jaké podivné atmosféře vznikala... literární hejna, která pohrdala sama sebou a při tom trpěla nezkrotnou ctižádostivostí? Mohl jsem s nimi vycházet, ale nikdy bych se zde necítil doma. A to se domnívám, že jsem velmi snášenlivý a že pocit domova není u mne limitován vysokými nároky, nachází-li se v tomto domě láska, pracovitost a úcta k člověku. A tak za této situace jsem začal vésti dialog s těmi, kteří o to stáli, s těmi, o které jsem stál já, s těmi, kteří měli co říci mně i mým přátelům." Ovšem už v prvním čísle Sond si uvědomuje, že je zapotřebí také vnést "poctivost a naprostou upřímnost do slov i do samotné každodennosti života" (Manifest čeho; Sondy 1/1978).
Vnik samizdatové edice souvisí s dalšími šéfredaktorovými kulturními aktivitami: se založením divadelního souboru a pořádáním literárních večerů v Chotěboři. Zejména první čísla Sond obsahují řadu textů, které předtím byly prezentovány veřejně (o tom svědčí i podtitul: "Záznam z čtených prací..."). Edice se však postupně proměňuje v literární časopis, v němž zpravidla mívá kvantitativní i kvalitativní převahu poezie - doplňovaná úvahami, prózou a výpisky z četby (pozdější podtitul ostatně zní: "povídky + úvahy + verše"). U zařazených autorů není důležitá míra jejich "zakázanosti". Zvýrazňujícímu se profilu Sond odpovídá také jejich grafická úprava - zatímco prvních šest čísel (všechna čísla mají formát A 5, počet stránek kolísá od 20 do 50) vychází v modré "sešitové" obálce (první číslo sešito režnou nití, další kancelářskými sponkami), 7. číslo (z dubna 1979) je už do světa vypraveno v obálce grafika Jana Tůmy (který s Petrem Musílkem spolupracuje až do zániku edice). O dosahu Musílkovy práce si můžeme udělat obrázek podle toho, že se tento sice na zadní stranu Sond píše: "Vydává pro své přátele... nákladem 12 výtisků;" že však nejvyšší náklad, jakého kdy Sondy dosáhly, čítal až 200 výtisků (což je výkon na samizdatovou edici věru úctyhodný).
Pokud jsme pravili, že Sondy byly vlastně jakýmsi samizdatovým časopisem, je platnost tohoto výroku nutno omezit pouze na první období jejich existence, v němž je časopisecká forma sporadicky doplňována tituly "knižními" - jako 5. číslo Sond vychází na "Vánoce 1978" dopis Matthiase Claudia synu Janovi, ukázka starokřesťanské literatury v překladu Bablerově; Sondy č. 9 obsahují záznam hovorů umírajícího fyzika Dr. Jiřího Mrázka s tehdejším farářem od P. Marie Sněžné, Sondy č. 13 (ze září 1980) - snad nejpolitičtější a nejčasovější ze všech - zahrnují slavný Pavlův Běh Prahou; Sondy 18 z prosince 1981 přinášejí Musílkovu vánočně-novoroční báseň Modlitba (jde u reflexivní duchovní poezii, na níž je patrné ovlivnění tvorbou Jana Zahradníčka): "Není takové noci / kam by nepronikalo světlo." Jméno autora - totožné se jménem vydavatele - ovšem už signalizuje proměnu celkové koncepce.
Obsah jednotlivých čísel byl zprvu ovlivněn tím, co se na Musílkem pořádaných večerech poezie četlo a jaké spolupracovníky se Petru Musílkovi podařilo získat (mezi ty nejdůležitější patří Stanislav Zedníček a později i Erwin Kukuczka), jaké kontakty a s kým on i oni měli. Vedle Tůmových obálek se v Sondách objevují grafiky F. Dörfla nebo O. Tomka, fotografie Klukanovy. Petr Musílek udržuje kontakty, které kdysi získal jako účastník literárního Pranýře (jejž na konci 60. let v PKOJF v Praze pořádal a konferoval E. Pergner), večerů mladých autorů ve Viole a okruhu kolem rodícího se Divokého vína (E. Frantinová bydlí v Praze nedaleko od rodičů Musílkovy manželky, L. Komárková se účastní autorského večera v Chotěboři), další pak rozvíjí mezi mladými (dosud nepublikujícími) tvůrci kolem J. Dvořáka a královéhradeckého Kruhu (A. Berková).
Stanislav Zedníček kromě svých deníkových záznamů - úvah (z nichž, jak mi bylo sděleno P. Musílkem, byly vybrány ty filozofičtější a nepublikovány zůstaly osobní invektivy; celek /zatím nevydaný/ se podobal Divišově Teorii spolehlivosti), poezie a zřídka také prózy přináší na stránky Sond texty, jichž autory poznal jako tvůrce konvenující mu duchovní orientací (Halas, okruh demlovský; ale patří sem také pracovník ČSAV a obdivovatel Viktora Dyka Jiří Brixi), s nimiž se setkal v Praze jako člen Seifertova spisovatelského svazu i jako redaktor nakladatelství Československý spisovatel na konci 60. a na poč. 70. let (Holan, Seifert).
Erwin Kukuczka kromě vlastní poezie (ovlivněné poetikou E. Bondyho) a prózy (tu kvalitnější dnes najdeme sebránu např. v Povídkách o maceše) přináší do Sond práce Jiřiny Sedláčkové a překlady - zejména z R. Brandstaettera (včetně slavné Madony ateistů; tohoto autora ostatně překládá a vydává - v ústeckoorlické edici Louč - dodnes). Občasnými překlady z polštiny přispívá i pardubický básník Miloš Vodička.
Autorské večery pořádali a v Sondách své texty tiskli také Ludmila Klukanová (v prvním ročníku Sond) a Ludvík Kundera; ten navíc se silnou vazbou k osobě Halasově (Kunderova báseň Kampak to odešel pan Halas? a Zedníčkovo Slovo k večeru poezie se staly součástí pořadu A co básník, který v Chotěboři k 30. výročí básníkova úmrtí Petr Musílek uspořádal, oba texty navíc vycházejí v 7. čísle jeho Sond).
Jsou-li vazby na osobu a tvorbu Jana Zahradníčka spojeny zejména se Stanislavem Zedníčkem (dovolil bych si zdůraznit objevné Zahradníčkovy překlady prací F. Ponceta), toho, kdo Petru Musílkovy obstaral samizdatový tisk pozdní Reynkovy sbírky Odlet vlaštovek, už asi nezjistíme. A to přesto, že sám vydavatel využívá hojně jak Reynkovy poezie, tak svých vazeb k ní (jedna z linií Musílkovy tvorby má velmi blízko k přírodně-reflexivní lyrice petrkovského samotáře).
Aby učinil zadost pozdějšímu podtitulu své samizdatové edice, otiskuje v ní kromě vlastních fejetonově laděných úvah a kromě Zedníčkových deníkových záznamů a řídce též úvah Kukuczkových (stojících mezi fejetonem a črtou; na spojnici mezi prózou a publicistikou se nachází také Pověst o kapličkách Evy Tučkové, tehdejší učitelky na LŠU v Chotěboři) také to, co velmi případně nazval výpisky z četby. Jich prostřednictvím vytváří prostor svobody a rekonstruuje oficiálně neexistující literární kontext. Musílkovy výpisky sahají od dávných tradic (Konfucia) po současné už tradice (Teilharda de Chardin), od literatury světové po českou, od kratičkých textových sekvencí po otiskování celých básní (Březina) nebo programních statí (F. X. Šalda: Na cestu). Ač také odsud je patrná orientace na duchovní hodnoty společně s pozitivní deviací, představují právě výpisky z četby nejkritičtější, nejostřeji zahrocenou (protože dobovým politicko-kulturním kontextem aktualizovanou) část Sond; aby tak nahrazovaly kritickou publicistiku, jež v Sondách záměrně absentuje.
Na přelomu let 1981/1982 oslovila Petra Musílka StB. Nezavřeli ho ani jej nenutili, aby vydávání Sond ukončil. Naopak jej povzbuzovali, aby ve vydávání pokračoval, ale se spolupracovníky, které mu vyberou sami (řada těchto jmen, která mi P. Musílek nechtěl prozradit, prý dnes paráduje mezi čelnými bojovníky proti komunismu).
Aby nepodlehl diktátu ani sebe a své spolupracovníky nevystavoval přílišnému nebezpečí, rozhoduje se Musílek ve vydávání sice pokračovat, avšak s jinou koncepcí (ze zbylého materiálu vycházejí pak ještě dvě - č. 22 v prosinci 1982 a č. 24 v červnu 1983 - časopisecká čísla). Sbírka básní (Stín naděje), básnické skladby (Modlitba; Sen o zahradě), básně pro děti (Šeptání a povídání), cestopis (Cesta Polskem) a kniha pověstí (Neviditelná země) mají jediného autora, který se takto stává vydavatelem svých (a jedině svých) děl. Všem je společné zakotvení v krajové tradici (kótované například v poezii jmény Jan Zahradníček a Bohuslav Reynek), v nevyvratitelných duchovních hodnotách, všem je společná snaha vidět - přes veškerou kritičnost (patrnou např. v cestopise ze srovnání polské reality počínajících se osmdesátých let se situací naší) - ono příslovečné světýlko na konci tunelu.
Budiž vzápětí dodáno, že tímto světýlkem se ve chvíli, kdy už vydávání Sond není únosné ani se změněnou koncepcí (hrozící perzekuce by nutně vedla k politizaci celého případu; a Petr Musílek si na hrdinu nebo politického bojovníka hrát nechce), stává možnost obnovit jejich původní časopiseckou koncepci pod hlavičkou Listů klubu přátel Městského muzea v Chotěboři. Zásluhou vlastního talentu a za přispění Jana Dvořáka se pak Petrovi Musílkovi podařilo v průběhu 80. let vydat v královéhradeckém nakladatelství Kruh dvě básnické sbírky. Ale to už je jiná kapitola.
Může se zdát, že kapitola nazvaná Sondy a čítající celkem 27 položek (5 v roce 1978, 5 v roce 1979, 4 v roce 1980, 4 v roce 1981, 4 v roce 1982, 4 v roce 1983 a jednu v roce 1984) se definitivně uzavřela před osmnácti roky. Je to kapitola sice neznámá, nicméně úctyhodná. Kapitola kulturní rezistence v maloměstských poměrech české normalizace. Kapitola odehrávající se s obdobnými nuancemi a jinými protagonisty jistě také jinde.
Ta chotěbořská kapitola nicméně ještě neskončila: Když neviditelná ruka trhu smetla do propadliště dějin mnohé z předlistopadových kulturních aktivit, Petr Musílek v Chotěboři znovu zakládá divadelní soubor, obnovuje tradici autorských čtení, podílí se na vydávání literárního časopisu, na pořádání festivalů fantastické literatury, pořádá Festival Literární Vysočina spojený s literární soutěží, podílí se na "pátrání po neznámých autorech" a stává se předsedou nově vznikající Východočeské odbočky Obce spisovatelů. A když jej unaví marné obcházení nakladatelských redakcí se stohy rukopisů, tiskne tyto doma "pro své přátele". -Kdepak jsme to už jenom četli...?
 
k ZA 35
k Povídkám
k ZA
na start