Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Objednávka účasti

Tři možnosti objednávky účasti:

1. Jednoduchý nákup pouze vstupenek (bez registrace) do 19. 6.

2. Nákup vstupenek, místenek a služeb (s registrací) do 19. 6.

3. Nákup vstupenek, místenek a služeb na recepci Festivalu fantazie

Objednávka účasti na Festivalu fantazie 2019

Seznam přihlášených účastníků

 

Pravidla objednávek účasti

Účastníci do 15 let bez dospělého doprovodu musejí s sebou mít souhlas s účastí, podepsaný zákonným zástupcem.

Zakoupením vstupenek a služeb se zavazujete dodržovat Pravidla FFestivalů a podmínky čerpání služeb. Jejich nedodržování může mít za důsledek vyloučení z účasti, i trvalé. Neznalost pravidel neomlouvá.

ad 1. Pravidla pro jednoduchý nákup

Jednoduchý nákup bez registrace umožňuje pouze získání vstupenek se slevami množstevní a za platbu předem. Neumožňuje věkovou slevu, slevu pro ZTP ani nákup speciálních vstupenek, místenek a služeb.  Peníze za takto zakoupené vstupné nevracíme, vstupenky nevyměňujeme.

ad 2. Pravidla pro nákup s registrací

Nákup s registrací prostřednictvím objednávky umožňuje využít všechny výhody - všechny slevy včetně slev na doplňcích, nákup místenek, služeb (včetně výběru a jistoty ubytování), účastnických materiálů a doplňků, možnost změn objednávky a vrácení části plateb.

Postupujte dle pokynů v objednávkovém systému AMBER. Prosím nevytvářejte novou registraci, pokud už máte. Jak zacházíme s údaji?

Přihlásíte-li se v době testovacího provozu před oficiálním spuštěním přihlašování 19.3. v 18 hodin, vaše přihláška bude SMAZÁNA!

ad 3. Pravidla pro nákup na místě

Nákup na místě umožňuje nákup vstupenek se všemi slevami kromě slevy za platbu předem, dále nákup místenek, služeb, účastnických materiálů a doplňků, jsou-li ještě dostupné. Peníze za takto zakoupené vstupné, služby atd. nevracíme, vstupenky nevyměňujeme.

Platnost a změny objednávky

Platnost objednávky

Objednávka je ze strany účastníka závazná a platná ZAPLACENÍM, nejpozději do týdne od objednání.

Objednávka je ze strany pořadatele závazná a platná potvrzením přijetí platby v seznamu účastníků.

Nezaplacené objednávky se celé ruší po 26. 6.

Pořadatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit a účastníka vyloučit z účas-ti, pokud účastník porušuje Pravidla FFestivalů nebo způsobuje jiné problémy.

Doobjednání a rušení objednávky nebo její části

Prosím vyplňujte objednávku najednou, s uvážením místenek, služeb a doplňků.

Změnit lze pouze objednávky s registrací, nikoliv nákup na místě nebo jednoduchý nákup bez registrace. Předem a včas projednané změny výrazně urychlí a zjednoduší odbavení při prezenci na recepci.

Podmínky pro změny nákupu vstupenek, služeb a doplňků

Platba

Uzávěrka plateb 26. 6. Po uzávěrce lze vstupné a služby zakoupit až na místě.

Informace k platbě - na jaký účet platit, kde sledovat, zda už máme vaši platbu, jaký je náš kurz EUR, jak získat fakturu, jak prokázat zaplacení apod.