Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Podmínky pro změny

Změna či zrušení účasti (vstupného, služeb, doplňků) může vést k změnovým a storno poplatkům a zařazení do „změnové fronty“ při prezenci na recepci.
Přečtěte si podmínky a pokyny pozorně.

Nákup vstupenek na místě

 • zrušení vstupenek podléhá storno poplatkům, viz níže.

Jednoduchý nákup vstupenek

= nákup bez registrace v systému Amber.

 • vstupenku lze snadno předat někomu jinému předáním kódu,
 • dohodou lze změnit účast na jiné dny ve stejné ceně,
 • zrušení vstupenek podléhá storno poplatkům, viz níže.

Objednávka účasti - přihláška

Změny, doplnění či zrušení vstupného, služeb a doplňků lze udělat v systému Amber v odkazu z menu Změna vstupu a služeb. Výsledkem změny je konečná podoba objednávky/přihlášky = vše vyplněné tak, jak chcete dostat.

Platnost změn a autorizace

Uzávěrka změn je 19. 6., doplatky musí být nejpozději 21.6. na účtu.

Původní výpis objednávky/přihlášky máte v e-mailu a v systému Amber v odkazu Vstupné a služby na FF 2019. Po změně tam najdete nový výpis.

Změna je platná až po autorizaci e-mailem ze strany organizátorů:

 • Automatická autorizace: u změn do 19. 6., které se netýkají ubytování.
 • Autorizace recepcí: nutná u změn po 19. 6. a všech změn ubytování.

Změna ubytování

Změna místa nebo doobjednání ubytování = objednávka nového ubytování. I přes naši snahu nelze počítat s prodloužením ubytování ve stejném místě.

Zkrácení, prodloužení, změna výběru ubytování i změna spolubydlícího (i oprava pouhého překlepu) s ohledem na omezení ubytovacích kapacit vyžaduje ruční zpracování, komunikaci s dalšími účastníky a ubytovateli a autorizaci změněné objednávky/přihlášky. Zaklikněte Chci změnu ubytování a do poznámky popište, jakou změnu chcete, včetně případných náhradních řešení.

Výška cen, platba

 • Ceny doobjednaných položek se řídí datem první platby.
 • Výška odpočtu za zrušené položky se řídí původní cenou položek.
 • Volňásek i dodatečně doplněný do objednávky odpočítává vstupné.
 • Pokud jste ještě neplatili, zaplatíte novou cenu spočítanou systémem.
 • Pokud jste již platili, doplatíte předem (obratem, nejpozději do 19.6.) nebo na místě.
 • Případné přeplatky vracíme v obálce účastníka, zkontrolujte ihned, reklamaci nelze uplatnit později.

Vezměte s sebou původní i nový autorizovaný výpis objednávky/přihlášky!

 • Nemáte-li do 21.6., ověřte si na recepce@ffestivaly.cz, zda byl odeslán.
 • Nedostali-li jste do příjezdu, řaďte se na recepci k pracovišti pro změny.

Ztráta nároku na výhodu

Pokud je změnou přihlášky porušena podmínka pro udělení určité výhody, ztrácí účastník nárok na tuto výhodu. Příklady:

 • Pokud si někdo zkracuje účast z celého FF na kratší, ztrácí nárok na slevu ze vstupného za účast na celém FF.
 • Pokud je pro ubytování v určitém ubytovacím zařízení/pokoji stanoven nějaký minimální počet nocí, při odhlášení části nocí se ztrácí nárk na ubytování v tom ubytovacím zařízení/pokoji a ubytování se řeší jako nové (což většinou znamená, že už není možné ubytovat v dané ubytovací kategorii, natož konkrétním ubytovacím zařízení).
 • Pokud je pro ubytování v určitém pokoji podmínkou ubytování v páru muž-žena nebo ubytování ve skupině s daným počtem lidí apod., při zrušení účasti jednoho se ztrácí nárok na ubytování v daném pokoji i pro druhého či ostatní.

Změnový poplatek

Za změnu objednávky vedoucí ke změně výše platby, se účuje manipulační poplatek 50 Kč. Pokrývá náklady na práci, zaúčtování a bankovní poplatky.

Změnový poplatek 50 Kč se neúčtuje:

 • pokud ještě není zaplacena původní přihláška
 • za samotné uplatnění volňásků v objednávce/přihlášce
 • za změny vedoucí ke zvýšení celkové ceny o 400 Kč a více

Změnový poplatek se počítá za každou zaplacenou editaci.

Storno poplatky

Za zrušení objednávky/přihlášky se účtuje storno poplatek:

 • do 31. 5. (včetně) je storno poplatek 25% ceny ubytování,
 • od 1. 6. do 19. 6. (včetně) je storno poplatek 50% ceny ubytování,
 • po 19.6. je storno poplatek 50% celkové ceny.

Doplacení změnových a storno poplatků je podmínkou účasti na FFestivalech.

Doporučení

 • Předem projednané změny zrychlí odbavení při prezenci na recepci.
 • Uveďte v Amberu telefonní číslo pro projednání či ověření změn.
 • Je lepší projít prezencí beze změn a změny řešit, až poleví fronta.
 • Než zrušit vstupné a služby na poslední chvíli, přilákejte místo sebe někoho jiného a prostřednictvím recepce@ffestivaly.cz předem zařiďte příslušné změny.