Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Podmínky pro změny

Změna či zrušení účasti (vstupného, služeb, doplňků) může vést k změnovým a storno poplatkům a zařazení do „změnové fronty“ při prezenci na recepci.
Přečtěte si podmínky a pokyny pozorně.

Nákup vstupenek na místě

 • zrušení vstupenek podléhá storno poplatkům, viz níže.

Jednoduchý nákup vstupenek

= nákup bez registrace v systému Amber.

 • vstupenku lze snadno předat někomu jinému předáním kódu,
 • dohodou lze změnit účast na jiné dny,
 • zrušení vstupenek podléhá storno poplatkům, viz níže.

Objednávka účasti - přihláška

Změny, doplnění či zrušení vstupného, služeb a doplňků lze udělat v systému Amber v odkazu z menu Změna vstupu a služeb. Výsledkem změny je konečná podoba objednávky/přihlášky = vše vyplněné tak, jak chcete dostat.

Platnost změn a autorizace

Uzávěrka změn je 24. 6., doplatky musí být nejpozději 26.6. na účtu.

Původní výpis objednávky/přihlášky máte v e-mailu a v systému Amber v odkazu Vstupné a služby na FF 2015. Po změně tam najdete nový výpis.

Změna je platná až po autorizaci e-mailem ze strany organizátorů:

 • Automatická autorizace: u změn do 24. 6., které se netýkají ubytování.
 • Autorizace recepcí: nutná u změn po 24. 6. a všech změn ubytování.

Změna ubytování

Změna místa nebo doobjednání ubytování = objednávka nového ubytování. I přes naši snahu nelze počítat s prodloužením ubytování ve stejném místě.

Zkrácení, prodloužení, změna výběru ubytování i změna spolubydlícího (i oprava pouhého překlepu) s ohledem na omezení ubytovacích kapacit vyžaduje ruční zpracování, komunikaci s dalšími účastníky a ubytovateli a autorizaci změněné objednávky/přihlášky. Zaklikněte Chci změnu ubytování a do poznámky popište, jakou změnu chcete, včetně případných náhradních řešení.

Výška cen, platba

 • Ceny doobjednaných položek se řídí datem platby (sleva do 31.5.)
 • Výška odpočtu za zrušené položky se řídí původní cenou položek.
 • Volňásek i dodatečně doplněný do objednávky odpočítává vstupné.
 • Pokud jste ještě neplatili, zaplatíte novou cenu spočítanou systémem.
 • Pokud jste již platili, doplatíte předem (pouze do 24.6.) nebo na místě.
 • Případné přeplatky vracíme v obálce účastníka, zkontrolujte ihned, reklamaci nelze uplatnit později.

Vezměte s sebou původní i nový autorizovaný výpis objednávky/přihlášky!

 • Nemáte-li do 26.6., ověřte si na recepce@ffestivaly.cz, zda byl odeslán.
 • Nedostali-li jste do příjezdu, řaďte se na recepci k pracovišti pro změny.

Změnový poplatek

Za změnu objednávky vedoucí ke změně výše platby, se účuje manipulační poplatek 50 Kč. Pokrývá náklady na práci, zaúčtování a bankovní poplatky.

Změnový poplatek 50 Kč se neúčtuje:

 • pokud ještě není zaplacena původní přihláška
 • za samotné uplatnění volňásků v objednávce/přihlášce
 • za změny vedoucí ke zvýšení celkové ceny o 400 Kč a více

Změnový poplatek se počítá za každou zaplacenou editaci.

Storno poplatky

Za zrušení objednávky/přihlášky se účtuje storno poplatek.

 • Zrušení vstupu, místenek, All Inclusive po 24.6. - storno poplatek 25%.
 • Zrušení podpisů+fotek a doplňků po 24.6. - storno poplatek 25% ceny.
 • Zrušení dopravy, stravování, ubytování po 24.6. - storno poplatek 50%.
 • Zrušení dopravy, stravování, ubytování méně, než den předem - storno poplatek 100% ceny.

Doplacení změnových a storno poplatků je podmínkou účasti na FFestivalech.

Doporučení

 • Předem projednané změny zrychlí odbavení při prezenci na recepci.
 • Uveďte v Amberu telefonní číslo pro projednání či ověření změn.
 • Je lepší projít prezencí beze změn a změny řešit, až poleví fronta.
 • Než zrušit vstupné a služby na poslední chvíli, přilákejte místo sebe někoho jiného a prostřednictvím recepce předem zařiďte příslušné změny.