Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Proč anotace

Část potenciálních účastníků se rozhoduje k účasti na festivalu podle konkrétního programu, musíme jim dát tuto možnost co nejvíce předem. Také proto je důležité, aby přihláška pořadu byla odeslána co nejdříve.

Proč anotace?

Anotace uveřejňujeme předem na webu, v informační brožuře, v aplikaci Condroid pro zařízení se systémem Android, dále je uveřejňují pořadatelé programových linií na webech svých linií nebo u svých programových místností.

Anotace nám umožní popsat pro návštěvníka festivalu obsah přednášky a dát mu tak lepší představu, zda pořad, na který se chystá, je opravdu pro něj. Ne všichni účastníci mohou vědět, jaký je kdo besedující nebo přednášející a o čem bude jeho vystoupení, podle pouhého názvu se to vždycky nepozná. Účastníci si návštěvu konkrétního pořadu vybírají mj. podle dobře napsané anotace.

Výše "honoráře" je závislá mj. na počtu účastníků na pořadu. Je tedy ve vašem zájmu udělat co nejlepší (ale neklamavou) reklamu sobě a svému pořadu v podobě anotace.

Mimochodem - je vhodné své přednášky propagovat plakátky přímo na festivalu a ještě lepší je propagovat svoje pořady předem, třeba na svých webových stránkách. V konkurenci stovek pořadů není snadné přilákat publikum.

A mimochodem podruhé - je zbytečné do anotace uvádět věty typu: "Zajímá-li vás to, přijďte. Přijďte si poslechnout." a podobně, jen to zabírá místo podstatným informacím.

Proč je nutná on-line přihláška programu co nejdříve?

Naší snahou je co nejvíc zjednodušit náročnou přípravu programu. Při rozsahu akce a počtu účastníků ušetří pořadatelům i samotným autorům pořadů hodně času, prostředků i nervů, když je příprava automatizována. Přijímáme přihlášky pořadů POUZE vyplněním on-line přihlášky pořadu proto, abychom byli schopni je včas zapracovat do programu a hlavně propagovat pořad samotný, jeho programovou linii i příslušný festival. Správně vyplněná on-line přihláška je jedinou možností, jak zvládnout zařazení a propagaci stovek pořadů. Víte, že je více pořadů na letním FF, než na Worldconu?

Pravděpodobně zní popsané stroze. Možná jste spíš z lidí, kteří se raději na všem domluví ústně, nebo nerozumíte, proč potřebujeme požadované informace.

Praxe nás naučila, že sladit požadavky hostů a přednášejících na čas, techniku a v neposlední řadě dopravu, stravování a ubytování je velmi náročné. My se snažíme zjednodušit přípravu automatizací přihlašování, abychom se mohli zaměřit na další vylepšení conu a jeho programu, jednání s partnery, domluvu s hosty. Mějte prosím na paměti, že festival kromě dvou lidí na plný úvazek připravuje parta fanoušků, kteří mají svoje školy či zaměstnání a práce na conu to nesmí (aspoň ne moc :-)) ovlivnit nebo dokonce ohrozit. Výjimky z popsaných pravidel lze případně domluvit s pořadateli programových linií nebo hlavním pořadatelem.

Prvotní samozřejmě zůstává osobní domluva přednášejícího a pořadatele programové linie. Nechceme neosobní profesionální vztahy, tomu ostatně neodpovídá výše honoráře :-), ale splnění popsaných požadavků ohledně přihlášení nám umožní jednodušší přípravu programu při možnosti dodržení potřeb přednášejícího. Jasně popsané technické požadavky zprofesionální samotné vystoupení, odpadne nervózní zkoušení a rozbíhání nevhodné nebo neposlušné techniky (i z tohoto důvodu notebooky přednášejících jsou nepovolené s výjimkou předem projednaných odůvodněných případů).

Důležité je včasné přihlášení, čím dříve, tím lépe. Samozřejmě z důvodů praktických - více času na zařazení, pravděpodobnější zařazení do "lepšího" času nebo času dle přání, získání času na domluvu dalších pořadů pro danou linii, více času na propagaci pořadu a celé linie. Z tohoto důvodu jsou uzávěrky přihlášek pořadů a programů celých programových linií s takovým předstihem.

Nechávat přihlášení na poslední chvíli nedoporučujeme (zejména nováčkům) i kvůli tomu, že část programových linií se snaží splnit předběžné uzávěrky, hlásí se jim hodně přednášejících s předstihem a na vás se prostě nemusí dostat místo v programu. A i když místo bude, vedoudí programové linie nemá zrovna radost z přeskládávání pracně vytvořeného programu.

Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel důležitých pro spokojenost vaší, naší a hlavně posluchačů.