Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Podmínky pro autory pořadů

Podmínky obecné

Přihláška

Uzávěrka přihlášky pořadů je 24. 5. Po uzávěrce přijímáme pořady jen výjimečně a po předchozí domluvě, odměna je snížena o 20%, po 19.6. o 50%.

 • Podáním přihlášky pořadu autor pořadu přistupuje na technické i ostatní podmínky pořadatele a je jimi vázán
 • V zájmu propagace pořadů, snadnější přípravy a méně chyb každý pořad musí být VČAS přihlášen přes on-line přihlášku.
 • Každý přednášející a autor pořadu s výjimkou hostů se musí přihlásit k účasti jako běžný účastník, PŘED přihlašováním pořadu.

Autor pořadu vyplní všechny rubriky přihlášky a je zodpovědný za správnost a pravdivost údajů v nich obsažených. Včetně údajů o svém příjezdu a odjezdu (den, měsíc a hodina), kvůli správnému zařazení pořadu do programu. Většina rubrik jednoduché přihlášky je povinných, pomohou při sestavování programu, přípravě techniky, pro informování účastníků atd. Proč napsat co nejlepší anotaci?

Zařazení pořadu do programu příslušné linie potvrzuje vedoucí linie očíslováním pořadu = uvedením v seznamu Přihlášených pořadů. I po zařazení pořadu do programu má vedoucí linie právo pořad dodatečně odmítnout, odmítnutí je vždy povinen autorovi oznámit.

Zařazení pořadu do konkrétního prostoru a času nemusí být okamžité, sestavení vyváženého programu je obtížné, nejdříve je třeba sestavit kostru a poté ji teprve doplnit dalšími pořady. Po uvedení finálního programu cca 14 dní před festivalem se bude měnit už jen výjimečně, na což si pořadatelé vyhrazují právo.

Chcete-li aktualizovat nebo opravit anotaci, je to snadné přímo v systému. Uzávěrka pro úpravy je 19. 6. (zpracování informační brožury pro tisk), poté se úpravy objeví už jen v elektronické verzi programu v aplikaci Condroid.

Autor pořadu je povinen si sám zkontrolovat zařazení pořadu do programu (seznamu) a zařazení pořadu do programu na konkrétní místo a čas a za upozornění pořadatele v případě nesrovnalostí. Pořadatelé nejsou schopni v tom množství oznamovat konkrétní zařazení do času a místa programu. V případě nejasností, připomínek prosíme komunikujte VČAS = IHNED na svého pořadatele linie, uvedeného v přehledu v Amberu.

Vysvětlující zkratky

Autor pořadu je zodpovědný za správné zaškrtání vysvětlujících zkratek, požadavků na techniku, ... Jako hlavní typ pořadu vyplňuje převažující formu pořadu. Jako vedlejší typ pořadu vyplňuje případné další použité formy pořadu. Například hlavní typ P = přednáška a vedlejší B = beseda na konci přednášky. Pokud je typ pořadu pouze jeden, vyplňuje se pouze jednou do hlavního typu pořadu, nevyplňuje se tedy stejný typ pořadu do hlavního a vedlejšího typu pořadu.

V hlavním typu pořadu H = hudba, ovšem pouze aktivní - diskotéka, karaoke, koncert. Pro jiné pořady s hudbou se H smí použít pouze jako vedlejší typ pořadu, tedy například P+H = přednáška s ukázkami hudby nebo přednáška o hudbě, F+H = muzikál, záznam koncertu apod., D+H = dokument o hudbě, skladateli apod.

Jazyk

Autor pořadu je zodpovědný za správné zaškrtání jazykových verzí pořadu. Přednastaveno je M = mateřský český a slovenský jazyk, Z = žádný překlad.

T = titulky se používá jen v případě, že autor pořadu připravil pro film nebo epizodu titulky vlastním překladem a budou použity poprvé právě na tom jediném festivalu (ne jinde, ne na internetu, ne na dalších našich festivalech). V opačném případě je správnou zkratkou S = subtitles.

Přednášky předpokládáme v českém/slovenském jazyce. Případné přednášení v angličtině pro zahraniční účastníky připravujeme (více informací později) a budeme honorovat 1,5 násobkem. Hlavní pořady hostů v cizích jazycích (kromě slovenštiny) budou tlumočeny do češtiny. Vedlejší pořady zahraničních hostů v angličtině zůstávají někdy netlumočené.

Storno přihlášky

Zrušení přihlášky pořadu je možné přímo v systému AMBER, stačí se do systému přihlásit a příslušný pořad označit jako smazaný. Systém pošle e-mail vedoucímu linie, nicméně je potřeba se mu zároveň omluvit a vysvětlit vlastním e-mailem.

Do uzávěrky 19. 6. neúčtujeme žádný storno poplatek. Po uzávěrce 19.6. účtujeme storno poplatek ve výši až 100,- Kč. Za pozdější odhlášení nebo neuskutečnění pořadu účtujeme storno poplatek až 300,- Kč. Jakákoliv změna programu vede ke komplikacím - přepracování programu, zklamání účastníků, problémy pořadatelů s vyznačením a omluvením změny, proto jsme nuceni zavést toto preventivní opatření.

Zaplacení storno poplatků je podmínkou pro účast na dalších FFestivalech.

Časový harmonogram

Začátek pořadu je stanoven na čas X.05, konec na X.50 nebo X+1.45 (v případě dvouhodinového pořadu), aby byl čas na přesun účastníků, přípravu dalšího pořadu. Přednášející se dostaví 10 min před zahájením pořadu k pořadateli zodpovědnému za místnost pořadu (je-li určen a označen/znám - zejm. vedoucí prog. linie). Přednášející je povinen nepřekročit maximální délku pořadu 45 min. respektive 1 hod. 40 min. Právem pořadatele linie nebo hlavních pořadatelů je ukončit přetahovaný program okamžitě a snížit mu odměnu. Přetažení jedním autorem nedává právo na přetažení autorem následujícího pořadu.

Dvouhodinové pořady jsou vyhrazeny pouze pro pořady zkušených a známých přednášejících a pro jejich přednášky s použitím multimediálního obsahu - tedy například průřez seriálem, top scény, porovnání filmů, hudební přednášky s obrazem. Je lepší a pro přednášejícího i výhodnější (dvojí odměna), pokud téma rozdělí na dvě přednášky. Ovšem nikoliv XY 1 a XY 2, ale tak, aby každá část byla samostatná, jinak pojmenovaná a dívala se na téma z jiného úhlu pohledu. Například ne Zbraně v LOTR 1 a Zbraně v LOTR 2, ale Zbraně hodných v LOTR a Zbraně zlých v LOTR.

Mikrofon

Použití mikrofonu je POVINNÉ, je-li jím místnost vybavena. Nelze přijmout argumenty typu: nerad používám, stejně je mě slyšet, ..., ani souhlas publika. Stále častěji dostáváme stížnosti na špatnou slyšitelnost, na přeslechnutí v okamžiku nějakého vyrušení apod. Ani hlasití přednášející nevydrží hodinu udržet hlasitost. Nepoužití mikrofonu = snížení kvality pořadu = snížení odměny za pořad.

Podmínky technické

Autor pořadu je zodpovědný za správné uvedení technických podmínek a komunikaci požadavků směrem k pořadateli. Pořadatel nezodpovídá za problémy vzniklé nekompatibilitou speciálního SW neb HW přednášejícího. Nepřizpůsobení se domluveným technickým podmínkám pořadatele může vést ke zrušení pořadu.

Při rozsahu akce nelze zajistit každému jeho oblíbený přehrávač videa či prohlížeč obrázků, i s ohledem na nutnou legalitu software. Naše technické vybavení je sice na slušné úrovni, ovšem speciální požadavky je třeba řešit PŘED festivalem. Potřebujete-li speciální software, domlute si využití vašeho notebooku nebo PŘEDEM požádejte o instalaci (ovšem pouze legální) SW na počítače pořadatele. Je zakázáno upravovat nastavení počítače, instalovat SW atd., protože po pár dnech se už nikdo nedohledá původního nastavení a vzniknou větší problémy, než byly na začátku. V případě potřeby je třeba VŽDY volat techniky.

Vlastní notebooky přednášejících nejsou povolené (časté problémy s obrazem mezi ntb a projektorem, zejména s videem, ulámání konektorů, rozhození nastavení, neuvedení do původího stavu), takže jejich použití je možné pouze výjimečně, v odůvodněných a PŘEDEM domluvených případech (uveďte do přihlášky pořadu do poznámky důvody a počkejte na potvrzení).

Podklady pořadů musí být ve standardních formátech, se všemi nutnými doplňky. Datové podklady pouze na originálních DVD, USB flash pamětích, USB HDD discích nebo nepřepisovatelných CD nebo DVD ve formátu programů z balíku MS Office, Office.org nebo v samospustitelném formátu. Využití VHS kazet, magnetofonových kazet, disket, průhledných fólií, gramofonových desek apod. je možné, ale jen po domluvě PŘED festivalem. Pořadatelé nepřijímají podklady pro pořady v jiné formě, např. VHS kazety. U výjimečných podkladů můžeme pomoci při digitalizaci, ovšem opět pouze dostatečně předem (tím je myšleno zaslat kazetu 3 měsíce předem).

Datové nosiče si zkontrolujte, že neobsahují viry, pro jistotu musejí obsahovat i připojené fonty, potřebné kodeky videa a podobné náležitosti.

Primárním kontaktem pro autory pořadů jsou pořadatelé zodpovědní za příslušnou místnost (visačkami označení vedoucí linie nebo jiní pořadatelé, pokud jsou určeni). Jejich seznam s fotografiemi by měl být vyvěšen na informační tabuli festivalu.

Přísný zákaz manipulovat s projektorem!

Projektory jsou pořád poměrně drahé, přímo na festivalu je to ta nejproblematičtější technika. Zakazujeme přednášejícím jakkoliv manipulovat s projektory a ventilátory u nich! Vypínat projektory s doběhnutím větrání na ochlazení mohou jen festivaloví technici a vedoucí nebo zástupci linií. Je přísně zakázáno projektory vypínat bez dochlazení, vypínat ventilátory umístěné u projektorů, vytahovat projektory ze zásuvky, zakrývat je, dávat do jejich blízkosti prášící předměty, ...

Vedoucí linií, jejich zástupci a festivaloví technici jsou zodpovědní za to, že pokud projektor není potřeba (i po doběhnutí 40 minutové epizody), je projektor vypnut řádným způsobem s dobíháním větráku, jsou zodpovědní za účinné větrání místnosti a stálé ochlazování projektoru větrákem, ...

Festivaloví technici, technické centrum a Help Desk

Technici jsou zodpovědní za to, že bude v místnostech k dispozici příslušná standardní technika, případně i speciální, pokud autor pořadu vznesl VČAS rozumný požadavek v přihlášce pořadu.

Technici mají v Sokolovně (vlevo vzadu za hlavním sálem a sálem 35) technické a tiskové centrum. V tomto centru poskytují technické služby, služby pro autory pořadů a pořadatele linií, fotografy i účastníky. Tisk propagace a podkladů pro pořady (rozumné množství zdarma), skenování, kopírování, vypálení na CD/DVD ... V tomto centru je několik počítačů připojených na internet a tedy zde lze dokončovat přednášky, zjišťovat informace, v žádném případě nelze použít pro běžné brouzdání nebo hraní. Zároveň všechny fotografy prosíme, aby nám sem chodili odkládat fotky pro pozdější zpracování do galerie.

U každého přednáškového stolu je uvedeno telefonní číslo na HELP DESK, na kterém lze zastihnout technika ve službě pro pomoc s neposlušnou technikou, pokud nepomůže vedoucí programové linie. Odborníky z publika můžete také požádat o pomoc, pokud jde o prkotinu, ale už třeba připojení vašeho notebooku nebereme jako prkotinu s ohledem na různá, často nekompatibilní nastavení a nutnost uvést vše po skončení pořadu do původního stavu.

Vybavení programových místností

 • zvuková aparatura (odpovídající velikosti sálu i programu), mikrofon (povinné použití)
 • PC s Core 2 Duo XXXX XGHz, 2+ GB RAM, 80 GB HDD, DVD-ROM, dedikovaná grafická karta. Počítače jsou schopné přehrávat video ve vysokém rozlišení.
 • 15" až 19" LCD monitor
 • SW vybavení (MS Windows 7, OpenOffice.org, IE9, Firefox, VLC Media Player, Media Player Classic)
 • digitální projektor přinejmenším 1024x768, 2000 ANSI lumenů, VGA, některé HDMI a projekční plátno

Dále je možné pro konkrétní program požádat v přihlášce pořadu o flipchart na psaní, zpětný projektor na fólie, videopřehrávač, magnetofon a další speciální techniku...

Nezajišťujeme připojení k internetu v programových místnostech. Dobře odůvodněné výjimky budeme řešit speciálně.

Připojení na internet

Pořadatelé nezajišťují bezdrátové připojením k internetu. Bylo to zneužíváno a v dnešní době levných datových tarifů a chytrých telefonů nepokládáme za nutné investovat čas a peníze do WiFi pokrytí.

Pořadatelé zajišťují počítače připojené na internet - na recepci, v technickém centru a u čajoFFny.

Rady pro přednášející

Pryč je doba, kdy se na přednášky chodilo kvůli informacím bez ohledu na to, jak byly podávány. Dnes jsou posluchači mnohem náročnější a jde víc o show a zajímavé podání, než o suché informace. Připomínáme několik zásadních pravidel pro dobrou přednášku:

 • připravte si prezentaci - přehlednou, stručnou, s jasným tématem
 • použijte širokoúhlý formát (spodní okraj nebývá zezadu vidět)
 • připravte si obrázky, ukázky z filmů (do jednoho/dvou adresáře/ů)
 • přednášku nečtěte, mluvte k bodům v prezentaci
 • přednáška se musí vejít do 45 min, vyberte jen to nejzajímavější
 • mluvte k publiku, používejte mikrofon, nebuďte monotónní

Podrobnější rady najdete v sekci Jak přednášet? Přečtěte si je a řiďte se jimi, účastníci nestojí o nekvalitní, čtené, dlouhé, nudné přednášky bez obrázků, s opakováním začátečnických chyb.

Odměny a honoráře

Hosté festivalu nebo jednotlivých programových linií mají určité výhody:

 • hosté FF - proplacení dopravy, zdarma ubytování a vstup na více dní, poukázky na občerstvení
 • hosté programové linie - proplacení dopravy, jednodenní vstup, případně poukázka na občerstvení

Autoři pořadů a vedoucí programových linií mají rovněž určité výhody:

 • autor pořadu: honorář, ceny do soutěže, přednost v odbavení na recepci při příjezdu těsně před svým pořadem
 • vedoucí programové linie: volné jednodenní vstupenky za každý den programu (počet dle velikosti linie a dalších parametrů), volné vstupenky za propagaci, honorář za přípravu, propagaci a realizaci programu podle různých kritérií, přednost při kolizi ubytování, případně další výhody

Fanouškovské honoráře

Výška honoráře samozřejmě odpovídá nekomerčnímu charakteru akce, množství pořadů a nízké ceně vstupenek, není v podstatě honorářem, spíš příspěvkem na pokrytí části nákladů na účast. Po zkušenostech z minulých let je honorář určen na základě tří parametrů:

 • novost pořadu (nový 70 Kč, aktualizovaný 60 Kč, opakovaný 50 Kč)
 • kvalita pořadu (hodnotí vedoucí linie, 0-100 Kč)
 • účast na pořadu (počítají vedoucí linie, 1 Kč za účastníka)

Odměna za novost pořadu je základem - za úplně nový pořad v rámci FFestivalů je nejvyšší odměna. Za první opakování nebo za aktualizovaný pořad v rámci FFestivalů je střední odměna (podmínkou je aktualizace obsahu přednášky i anotace), za opakovaný pořad v rámci FFestivalů je základní odměna.

Kvalitu pořadů hodnotí vedoucí programových linií. Někteří hodnotí vše průměrem, někteří skutečně hodnotí.

Účastníci na pořadu jsou počítáni v rozmezí 10 minut po začátku a 10 minut před koncem, aby se vyloučil vliv pozdních příchodů a dřívějších odchodů. Z toho se udělá průměr a zaokrouhlí. Počet je vedoucím linie zapsán do Amberu, ten spočítá celkovou odměnu za pořad. Honorář se vyplácí nezávisle na délce pořadu a počtu účinkujících. V případě speciálních skupinových pořadů (např. divadlo, hromadná beseda, večerní pořady v kině nebo Velkém sále KD), je honorář řešen vedoucím programové linie a ředitelem festivalu.

Pořadům přihlášeným po uzávěrce pro pořady jednotlivců je snížena odměna o 20%, po uzávěrce plateb o 50%. Pozdní přihlašování nám způsobuje výrazné komplikace při sestavení a dokončení programu, účastníkům nedovoluje se včas orientovat podle hotového programu. Omluvit lze odůvodněné výjimky, například pořady na vyžádání nebo pořady se speciálními hosty, pak lze automatické nastavení kompenzovat bonusem.

Výplata honorářů

Honorář se vyplácí za: přednášky, besedy, autorské čtení, řízené panelové diskuse, přednášky s ukázkami projekcí/hudby, workshopy, křest knihy spojený s besedou se spisovatelem (překladatelem) a nakladatelem, vyhlášení výsledků soutěží spojené s řízenou besedou s přispěvateli, za projekce filmů s titulky vyrobenými pro účel FF, které nebyly do té doby nikde jinde prezentované, za natočení a premiérové uvedení fanfilmu (alespoň 10 min) s besedou a další autorské formy programu. Honoráře za speciální pořady v kině jsou buď 2000-4000 Kč nebo jsou výtěžkem místenek (divadelní představení, velké show), za večerní pořady ve Velkém sále KD 500-2000 Kč.

Honorář se nevyplácí za: uvedení videoprojekce, filmu, epizody, cizího fanfilmu, za prostou propagaci jiné akce, za představení nakladatelství nebo jiného komerčního subjektu, za prostý křest knihy nebo prosté vyhlášení výsledků soutěže, prostě za všechny pořady, které neznamenaly aktivní autorský podíl nebo jsou propagačního/komerčního charakteru.

Honorář/sleva se vyplácí na recepci festivalu po uskutečnění pořadu a po jeho ohodnocení vedoucím linie. Autor pořadu na recepci požádá o výplatu honoráře a je povinen předložit průkaz totožnosti, aby odměna za pořad nebyla vyplacena někomu jinému. Pořadatelé festivalu nezodpovídají za to, zda vedoucí programových linií ohodnotili všechny pořady autora. Autor je zodpovědný za kontrolu, že mu byla vyplacena odměna za všechny jeho pořady, případně za domluvu s vedoucím programové linie. Seznam ohodnocených a odměňovaných pořadů najde na výdajovém pokladním dokladu, který dostává k podpisu při výplatě honoráře. Honoráře/slevy nevyzvednuté do oficiálního ukončení příslušného FF propadají ve prospěch SFK Avalon o.s.

Soutěžní pořady

Za soutěž dostane její autor honorář jako za přednášku. Dále dostane pro několik vítězů knížky/DVD/figurky nebo jiné věcné dary, přijde-li si ve vhodné době včas za hlavním organizátorem. Chceme motivovat pořadatele linií k tomu, aby každý celý den (tedy ne první a poslední den festivalu) proběhla v každé linii nějaká kvalitní soutěž, protože to je zpestření programu. Místo knih a jiných věcných darů neumíme dát peníze, protože věcné ceny nekupujeme, ale dostáváme od partnerů.

Pořadatelé poskytují ceny pouze do jedné soutěže za celý den programu linie (řídí pořadatel linie). Příspěvky se nekumulují, tedy nelze udělat jednu soutěž v třídenní linii a chtít trojnásobek cen na tuto jednu soutěž. Přispíváme cenami pouze na soutěže v délce jedné hodiny - malé soutěže už rovnou s vyhlášením výsledků, větší soutěže vyhlásíme v rámci pořadu Dolejte řediteli ten samý den nebo v rámci vhodného pořadu v příslušné linii. Dvouhodinová soutěž je málo zajímavá, málokdo půjde soutěžit na dvě hodiny. Ve speciálních případech - např. hlavní soutěž linie apod. lze jak délku, tak složení a výši cen řešit jinak, domluvou s hlavním organizátorem.

Povinnosti autorů pořadů

Honoráře a další výhody jsou samozřejmě podmíněny. Podmínky pro získání výhod a vyplacení honorářů/slev:

 • řádné a včasné přihlášení sebe on-line přihláškou účastníka
 • řádné a včasné přihlášení pořadu on-line přihláškou pořadu
 • včasný příchod, dodržení času, dodržení požadovaných technických podmínek, povinné použití mikrofonu (pokud je v sále)
 • nesnížení kvality pořadu nevhodným chováním apod.
 • u účastníků soutěží účast na pořadu s vyhlašováním výsledků soutěže

Povinnosti pořadatelů programových linií jsou zachyceny na organizačním webu, na který je přístup pouze se znalostí přístupového hesla. Pokud chcete do programu některého festivalu přidat nějakou svoji programovou linii, kontaktujte hlavního organizátora festivalu a domluvte se s ním.

Děkujeme za dodržování pravidel a za ochotu si připravit program pro ostatní fanoušky.