Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Místo konání

Program probíhá v kině, kulturním domě Junior, Sokolovně, Sportovní hale v Tyršově ulici a v hotelu Fantazie, Riegrova 6 v Chotěboři. Cesta z vlakového a autobusového nádraží a hlavních křižovatek je značená plakáty se šipkami, město není velké, nezabloudíte.

Mapka včetně rozmístění místností v budovách je součástí informační brožury a najdete ji i na informačních plochách.

Recepce slouží k prodeji vstupného a místenek, prezenci přihlášených účastníků, výdeji a prodeji účastnických materiálů a upomínkových předmětů, jako Informační centrum a poskytuje i některé Další služby. Recepce FF je první den festivalu v Aréně (zimní stadion), na závěr dne se přesouvá do kina s provozní dobou 8-23.30. Pro vstup pouze na CraFFtcon nebo LegendCon je recepce přímo v hotelu Fantazie.

Rozmístění programových linií FF 2014 do jednotlivých budov a místností.

Přehled budov programu, plánky a fotografie budov a místností - doplníme

Přehled ubytování a fotografií ubytovacích zařízení

Místa festivalového občerstvení, jídelní lístek, minipřehled restaurací v okolí, otvírací doby prodejen, pump, ... Rovněž najdete v informační brožuře.

Mapy a plánky

Chotěboř na mapě ČR (odkaz na Mapy Seznamu)

Mapka Chotěboře (černobílá, vhodná pro tisk)

Plánek středu Chotěboře (černobílý, vhodný pro tisk)

Letecká fotografie Chotěboře a okolí (1 MB)

Letecká fotografie centra Chotěboře (1,1 MB)

Virtuální pohled na centrální náměstí Festivalu fantazie s všemi podstatnými budovami (kromě některých ubytovacích zařízení). Pohyb ve virtuální realitě lze ovládat myší.

Chotěboř

Chotěboř je druhým největším městem bývalého okresu Havlíčkův Brod, má necelých 10 tisíc obyvatel. Leží na Českomoravské vysočině v nadmořské výšce 519 m n.v., v těsné blízkosti Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Je vzdálena 120 km od Prahy a 120 km od Brna, pro dopravu lze využít vlakové spojení přes Havlíčkův Brod i autobusovou dopravu, podrobnosti najdete v sekci Doprava.

První písemná zmínka o osadě Chotěboř pochází z roku 1265. Chotěboř koupil král Jan Lucemburský a povýšil ji na roku 1331 na město. Královským městem zůstala Chotěboř až do roku 1499, kdy přešla do rukou mocného šlechtického rodu Trčků z Lípy. Od roku 1683 vlastnil panství hrabě Vilém Leopold Kinský, který nechal v Chotěboři postavit zámek. Po roce 1836 se novými vlastníky města i zámku stali pánové Dobřenští z Dobřenic, kteří drželi zámek i velkostatek až do konfiskace v roce 1948 a znovu jej získali po roce 1989.

Ve městě i v okolí je řada zajímavých míst. V těsné blízkosti města se např. rozkládá přírodní rezervace Údolí Doubravy, kterou prochází naučná stezka. Řeka Doubrava zde protéká kaňonovitým zalesněným údolím a vytváří malebná a divoká zákoutí s balvanitým řečištěm a četnými peřejemi.

Město Chotěboř - www.chotebor.cz

Informační centrum Chotěboře - www.icchotebor.cz

Chotěbořské novinky - www.ichotebor.cz

Chotěboř na Wikipedii